Tin Văn hóa xã hội

Chi hội phụ nữ thôn Hưng Đạo xã Nhạo Sơn ra mắt mô hình "Tuyến đường Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng ngày 15/10, chi hội phụ nữ thôn Đồng Đạo xã Nhạo Sơn ra mắt mô hình "Tuyến đường Xanh - Sạch - Đẹp”. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Huệ - HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện Sông Lô, đồng chí Lê Văn Hải - Bí thư Đảng ủy xã cùng các hội viên phụ nữ thôn Hưng Đạo xã Nhạo Sơn.

 

 

Chi hội phụ nữ thôn Hưng Đạo, xã Nhạo Sơn ra mắt mô hình tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp

 

Mô hình “Tuyến đường Xanh - Sạch - Đẹp” do chi Hội LHPN thôn Hưng Đạo phụ trách gồm có 22 thành viên, hoạt động theo tinh thần tự nguyện, làm nòng cốt trong các hoạt động chính trị, xã hội của  địa phương. Mô hình có trách nhiệm bảo vệ chung mọi tuyến đường trong thôn luôn xanh, sạch, đẹp, văn minh. Tiếp tục phát động phong trào trồng cây, trồng hoa ven đường, chỉnh trang khuôn viên nhà ở, thực hiện các phần công việc xây dựng nông thôn mới.  Các thành viên sẽ tham gia các hoạt động, phong trào, thực hiện chức năng nhiệm vụ mà Hội LHPN xã Nhạo Sơn giao, cũng như phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội khác trong thôn, thực hiện các nhiệm vụ khi được các tổ chức triển khai, phát động.

Thông qua hoạt động của mô hình, nhằm thu hút đông đảo mọi tầng lớp phụ nữ tham gia phong trào, hoạt động trong tổ chức Hội, tích cực tự học tập, rèn luyện hoàn thiện bản thân, xây dựng tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm cộng đồng, động viên phụ nữ tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế bản thân, gia đình, góp phần xây dựng thôn Đồng Đạo ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bích Ngọc – Thu Hà

 

Ngày đăng: 15/10/2021