Thời sự tổng hợp

Lớp bồi dưỡng chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh” cho cán bộ công đoàn cơ sở khối giáo dục năm 2021

Sáng ngày 29/9/2021, Trung tâm Chính trị huyện Sông Lô phối hợp với Liên đoàn lao động huyện tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh” cho cán bộ công đoàn cơ sở khối giáo dục năm 2021. Dự khai giảng lớp học có các đồng chí lãnh đạo Trung tâm Chính trị huyện, lãnh đạo Liên đoàn lao động huyện.

 

 

Tham gia lớp học có 96 học viên là Chủ tịch và Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở các trường học thuộc khối Giáo dục  trên địa bàn huyện. Trong thời gian 2 ngày, các học viên sẽ được quán triệt, tuyên truyền các nội dung lý luận chính trị gồm: Chuyên đề về nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân và khối đại đoàn kết toàn dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng con người. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng…

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức về lý luận chính trị, giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ công đoàn; nâng cao nghiệp vụ trong lĩnh vực vận động, tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và người lao động. Đây cũng là dịp để các cán bộ làm công tác công đoàn trao đổi, chia sẻ những kỹ năng, cách làm hay, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nội quy, quy chế tại cơ quan, đơn vị./.

Lệ Quyên- Thu Hà

Ngày đăng: 29/09/2021
Các tin cùng chuyên mục