Thời sự tổng hợp

Lãnh đạo xã Đôn Nhân: Đối thoại, lắng nghe ý kiến kiến nghị của người dân

Vừa qua, Đảng ủy xã Đôn Nhân vừa tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân năm 2021.

 

 

Tại buổi đối thoại lãnh đạo địa phương đã thông tin, báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội- an ninh quốc phòng trên địa bàn xã, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021 đến nhân dân trên địa bàn. Trong không khí thắng thắn, cởi mở và xây dựng, tại buổi tiếp xúc đối thoại đã có 02 lượt ý kiến phát biểu, các ý kiến tập trung kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương những vấn đề liên quan trực tiếp đến công tác quản lý đất đai, đời sống của nhân dân, sản xuất nông nghiệp, giao thông …   

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị cũng như các ý kiến đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội. Những vấn đề người dân phản ánh, trao đổi tại hội nghị đều được lãnh đạo xã tiếp thu, trả lời tại buổi đối thoại. Việc tổ chức diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy với đại diện nhân dân là dịp để người dân tham gia, đóng góp ý kiến tới cấp ủy, chính quyền, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản lý của cấp ủy, chính quyền.

Những vấn đề vượt quá thẩm quyền, Bí thư đảng ủy xã sẽ có trách nhiệm phản ánh, kiến nghị đến các cấp, các ngành có thẩm quyền xem xét trả lời cho người dân theo đúng luật định để đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Việc tổ chức hội nghị đối thoại giữa những người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền đã phát huy được tinh thần dân chủ, quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, kịp thời giải quyết những vấn đề còn tồn tại ở cơ sở nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2021và những năm tiếp theo./.

Thu Hà

Ngày đăng: 14/10/2021
Các tin cùng chuyên mục