Thời sự tổng hợp

Sông Lô quan tâm phát triển giao thông nông thôn

Những năm gần đây, với sự quan tâm đầu tư của các cấp, hệ thống giao thông nông thôn (GTNT) của huyện Sông Lô ngày càng hoàn thiện. Mạng lưới giao thông được mở rộng, các tuyến đường từng bước được cải tạo, nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

 

Tính đến hết năm 2020, tỷ lệ cứng hóa đường giao thông liên xã, trục xã đạt 100%; đường trục chính nội đồng đạt hơn 64%. Ngay từ đầu năm 2021, Huyện Sông Lô đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã hoàn thiện thủ tục đầu tư và cứng hóa các tuyến đường giao thông nông thôn đáp ứng xây dựng NTM theo tiêu chí  Đồng bằng Sông Hồng. Tính đến tháng 9/2021, đã cứng hóa được 1,51km và cải tạo, nâng cấp được 3,5km đường giao thông nông thôn; Tăng cường chỉ đạo thi công các công trình: Cải tạo và nâng cấp ĐT 307B huyện Sông Lô đoạn từ xã Nhạo Sơn đi thị trấn Tam Sơn; công trình đường giao thông liên xã Phương Khoan, Nhân Đạo, Lãng Công; đường từ Yên Thạch đi Đồng Thịnh, Đồng Thịnh đi Tứ Yên, các tuyến đường nội thị... Hoàn thành hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt dự án đường từ Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch đi đê tả Sông Lô.

Hoàn thành đưa vào sử dụng 07 dự án: Đường giao thông liên xã tuyến thôn Đồng Chùa xã Quang Yên đi thôn Gò Dài xã Hải Lựu và dự án ĐT 307 đoạn từ xã Đồng Quế đi thị trấn Tam Sơn... Hoàn thành quyết toán 05 công trình; đồng thời tập trung thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình chưa hoàn thành.

Công tác duy tu, sửa chữa các tuyến đường do huyện quản lý được thực hiện thường xuyên, trong 9 tháng đầu năm đã quyết toán công trình duy tu, sửa chữa các tuyến đường: ĐH 58B, huyện Sông Lô đoạn Phương Khoan – Nhân Đạo và hoàn thiện thủ tục đầu tư công trình chăm sóc, cắt tỉa thấp tán giải phân cách giữa đường đôi trung tâm huyện.

Thời gian tới, bên cạnh phát huy hiệu quả các công trình giao thông, huyện tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, huy động tối đa mọi nguồn lực, lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn từ nhiều thành phần kinh tế, dưới nhiều hình thức khác nhau để đầu tư phát triển GTNT; tăng cường công tác bảo trì sau đầu tư…góp phần tạo điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.

Lệ Quyên

Ngày đăng: 08/10/2021
Các tin cùng chuyên mục