Bản tin Covid-19

Bản tin tình hình dịch, bệnh Covid- 19 và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Sông Lô. (Tính từ ngày 30/4/2021 đến 16h00' ngày 23/09/2021)

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI HUYỆN SÔNG LÔ

1, Tổng số trường hợp được giám sát y tế: 6.139 người.

1.1 Số trường hợp mắc bệnh (F0): 02 người. Trong đó 01 người không ở địa phương, 01 người trở về từ TP. Hồ Chí Minh, là:

- Họ và tên: K.N.L- sinh năm 2005- Địa chỉ: Thôn Mới- xã Cao Phong- huyện Sông Lô- tỉnh Vĩnh Phúc.

Yếu tố dịch tễ: Về từ huyện Bình Chánh- TP. Hồ Chí Minh. Ngày tiếp xúc cuối cùng: 05/8/2021; Ngày xét nghiệm: 07/8/2021. Kết quả: Dương tính với SARS CoV 2, chuyển điều trị tại BV Dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc.

1.2 Tổng số trường hợp cách ly y tế tập trung:

- Tổng số trường hợp tiếp xúc vòng 1 (F1): 113 người. Tăng mới 0. Đã hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung và theo dõi sức khỏe tại nhà.

- Số người trở về từ vùng có dịch phải cách ly y tế tập trung tại huyện: 320 người. Tăng mới 0. Trong đó: Số người đã hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung và đang theo dõi sức khỏe tại nhà: 298 người; Số người hiện đang cách ly y tế tập trung: 13 người; cách ly tại Trung đoàn 834: 07 người; chuyển điều trị tại BV Dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc: 01 người và BV Tâm thần: 01 người.

- Số người cách ly y tế tập trung tại Trung đoàn 834: 45 người. (Trong đó: 08 người chuyển đến từ khu cách ly tập trung của huyện; 37 người có Quyết định vào cách ly trực tiếp). Số người đã hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung và đang theo dõi sức khỏe tại nhà: 20 người; Số người hiện đang cách ly y tế tập trung: 25 người

1.3 Tổng số trường hợp cách ly y tế tại nhà:

- Tổng số trường hợp tiếp xúc vòng 2 (F2): 1.446 người. Đã hoàn thành thời gian tự cách ly tại nhà.

- Số người trở về từ các tỉnh: 172 người (Tăng mới 15 người). Đã hoàn thành thời gian tự cách ly tại nhà 137 người; đang cách ly và tự theo dõi sức khỏe tại nhà: 35 người.

1.4 Tổng số trường hợp tiếp xúc vòng 3 (F3): 4.041 người, đã hoàn thành thời gian tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

2, Số người hết cách ly tập trung về theo dõi y tế tại nhà:

- Số người hết cách ly y tế tập trung tại huyện, tỉnh: 431 người; Đã hết thời gian tự theo dõi sức khỏe tại nhà: 388 người; Hiện đang tự theo dõi sức khỏe tại nhà: 61 người.

- Số người nhập cảnh hết thời gian cách ly tập trung về địa bàn huyện: 39 người, đã hết thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà.

- Số người trở về từ vùng có dịch cam kết tự theo dõi sức khỏe tại nhà: 31 người, đã hết thời gian tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

3, Công tác xét nghiệm:

- Xét nghiệm cho đối tượng nguy cơ: 2.370 mẫu. Kết quả: Âm tính 2.369 mẫu, Dương tính 01 mẫu.

- Xét nghiệm mở rộng: 2.845 mẫu. Kết quả: Âm tính 2.845 mẫu.

4, Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid- 19:

- Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid- 19 từ ngày 29/4/2021 đến nay: Tổng số liều vắc xin đã nhận 10.872 liều. Kết quả đã tiêm 11.495 người. Đạt tỷ lệ 11.495/10.872 = 105,6 %.

- Đang tiếp tục xây dựng kế hoạch tiếp nhận và triển khai tiêm phòng vắc xin tại các xã, thị trấn trên địa bàn theo quy định.

5. Kết quả điều tra, rà soát người về địa bàn từ vùng có dịch:

- Thực hiện điều tra, rà soát người về địa bàn huyện từ vùng có dịch (Tính từ ngày 22/6 đến ngày 06/7/2021): 89 người; đã đi khỏi địa bàn: 31 người; hiện có mặt tại địa bàn: 58 người. Đã hoàn thành thời gian tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

- Số người về địa phương từ TP.Hà Nội, các tỉnh phía Nam và vùng có dịch: 457 người. Đang thực hiện cách ly y tế tập trung tại huyện: 13 người; đang thực hiện cách ly y tế tập trung tại Trung đoàn 834 của tỉnh: 25 người; đang điều trị tại BV Dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc: 01 người; đang điều trị tại BV Tâm thần: 01 người; tự theo dõi sức khỏe và thực hiện cách ly tại nhà: 417 người.

6, Thực trạng vận hành các cơ sở cách ly tập trung:

- Khu cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện: Có 20 giường, đang điều trị: 0

- Khu cách ly tại Phòng khám Đa khoa khu vực Lãng Công: Có 40 giường, đang cách ly: 0.

- Khu cách ly tại Trung tâm Văn hóa huyện: Có 280 giường, đang cách ly: 13 người.

II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH ĐÃ TRIỂN KHAI.

1. Khoanh vùng, cách ly xã hội: Không

2. Các Tổ Covid cộng đồng:

- Tổng số thôn, tổ dân phố trên địa bàn là 146 thôn; trong đó 141 thôn và 05 tổ dân phố. Tổng số Tổ Covid-19 cộng đồng của huyện mới được kiện toàn lại theo Công văn 4256/CV-BCĐ ngày 02/6/2021 của BCĐ tỉnh là 146 tổ, thành viên của các tổ hoạt động trên địa bàn huyện là 1.085 thành viên.

- Hiệu quả hoạt động: Hàng ngày, các tổ Covid cộng đồng đã “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” thực hiện tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định tại từng hộ gia đình; hướng dẫn người dân tự theo dõi sức khỏe, tự đo thân nhiệt hàng ngày cho các thành viên trong hộ gia đình; cung cấp số điện thoại và yêu cầu người dân chủ động khai báo y tế ngay khi bản thân hoặc người trong gia đình có biểu hiện sốt, ho, ốm hoặc các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh; trợ giúp chính quyền và cơ quan y tế, công an truy vết khi có ca bệnh liên quan ở địa bàn phụ trách.

3. Các Tổ Covid-19 trong doanh nghiệp:

Thành lập 33 tổ Covid-19 tại 13/14 doanh nghiệp hoạt động có trên 20 người (01 doanh nghiệp công nhân nghỉ còn 08 người). Tổng số thành viên Tổ Covid-19 tại doanh nghiệp là 119 người.

Ký cam kết phòng chống dịch lần 01 có 105 doanh nghiệp ký cam kết, lần 02 có 97 doanh nghiệp ký cam kết. Thực hiện Chỉ đạo của UBND tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp ký cam kết với UBND cấp huyện đã có 77 doanh nghiệp thực hiện ký cam kết phòng chống dịch bệnh Covid với UBND huyện.

4. Việc thành lập Tổ Covid-19 và thực hiện ký cam kết phòng chống dịch tại các cơ quan, đơn vị:

- Đến nay, toàn huyện đã triển khai ký cam kết thực hiện các biên pháp phòng chống dịch đối với 540 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn (không tính giáo viên tại các trường học), trong đó:

+ Có 36/36 cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đạt 100%.

+ 17/17 xã, thị trấn triển khai ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đạt 100%.

- Các cơ quan, đơn vị đều triển khai mở sổ theo dõi sức khỏe cán bộ và ghi chép, theo dõi hàng ngày.

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện đã thành lập 14 Tổ Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị với 85 thành viên (Cơ quan khối Huyện ủy, UBND huyện thành lập chung 01 Tổ với 33 thành viên).

- Tỷ lệ hộ gia đình ký cam kết đạt 99%.

III. CÁC NHIỆM VỤ KHÁC

1. Khu cách ly tập trung

- Huyện Sông Lô đã thành lập 02 cơ sở cách ly tập trung của huyện với quy mô trên 300 giường và 01 cơ sở cách ly điều trị với quy mô 20 giường, đầy đủ cơ sở vật chất sẵn sàng hoạt động, cụ thể:

+ Cơ sở cách ly tập trung tại Phòng khám đa khoa khu vực Lãng Công với 40 giường, hiện nay tạm dừng hoạt động cách ly tập trung do đối tượng cách ly tập trung đã hết thời gian và không có phát sinh mới. BCĐ huyện giao Trung tâm Y tế huyện tiếp nhận, sử dụng tổ chức khám chữa bệnh cho nhân dân và sẵn sàng đón người cách ly khi có nhu cầu.

+ Cơ sở cách ly tại Trung tâm Văn hóa thể thao huyện với quy mô 280 giường.

+ Cơ sở cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sông Lô với quy mô 20 giường điều trị cho các trường hợp có biểu hiện ho, sốt và các biểu hiện bệnh khác.

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và sẵn sàng thành lập các khu cách ly cấp xã khi cần thiết.

2. Khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm và tiêm phòng

- BCĐ huyện chỉ đạo Trung tâm Y tế phối hợp Công an và các cơ quan liên quan khi phát hiện có ca nghi ngờ, các trường hợp F1 trên địa bàn, trong vòng 2 tiếng truy vết thần tốc các trường hợp tiếp xúc gần, đưa đi cách ly ngay và lấy mẫu để tiến hành xét nghiệm, các trường hợp thuộc diện cách ly tại nhà, tại nơi lưu trú hướng dẫn thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, chỉ đạo địa phương có các công dân liên quan thực hiện phun khử trùng và các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

3. Xây dựng phương án cho cấp độ cao hơn trong phòng, chống dịch

3.1 Các trường hợp nhiễm và nghi ngờ nhiễm bệnh:

- Trường hợp F0: K.N.L - sinh năm 2005. Địa chỉ: Thôn Mới- xã Cao Phong- huyện Sông Lô- tỉnh Vĩnh Phúc. Yếu tố dịch tễ: Về từ huyện Bình Chánh- TP. Hồ Chí Minh. Ngày tiếp xúc cuối cùng: 05/8/2021; Ngày xét nghiệm: 07/8/2021. Kết quả: Dương tính với SARS CoV 2, đã chuyển điều trị tại BV Dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc.

- Trường hợp F0: Nguyễn Thị Ngân, SN: 1996, thôn Yên Thái - xã Đồng Thịnh - huyện Sông Lô. Từ 02/4/2021 đến nay không có mặt ở địa phương, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

- Trường hợp công dân Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1987 tại thôn Trường Xuân, xã Lãng Công có liên quan đến bệnh nhân Nguyễn Văn Quý, Sinh năm: 1990, địa chỉ: Khu 7 phường Đại Phúc - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh. Theo báo cáo rà soát thì công dân Nguyễn Thị Phương từ đầu năm 2021 không có mặt tại địa phương.

- Trường hợp công dân Lê Thu Thủy- Thôn Hưng Đạo, xã Nhạo Sơn, huyện Sông Lô (Công nhân công ty SEI- KCN Bắc Thăng Long, Hà Nội):

+ Khoảng 8h00 ngày 04/7/2021, Thủy cùng bạn trai (quê Phương Khoan, Sông Lô) đi xe máy về nhà tại thôn Hưng Đạo, xã Nhạo Sơn. Đến 17h00 cùng ngày, cùng bạn trai về lại công ty. Ngày 05/7/2021, Thủy xét nghiệm lần 1: âm tính. Ngày 09/7/2021 xét nghiệm lần 2: âm tính. Ngày 11/7/2021 được xét nghiệm lần 3: Dương tính. Hiện đang điều trị tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa Đông Anh.

+ Kết quả rà soát, truy vết: Xác định được 11 trường hợp F1, 85 trường hợp F2. BCĐ phòng, chống dịch bệnh huyện áp dụng biện pháp cách ly tập trung đối với 10 trường hợp F1 (01 trường hợp là bạn trai đã đi cùng Thủy lúc 15h00 ngày 04/7/2021 đến nay không về địa phương); BCĐ cấp xã áp dụng biện pháp cách ly tại nhà đối với 85 trường hợp F2 theo quy định.

- Trường hợp công dân Nguyễn Thị Lan, thôn Giáp Trung, xã Đức Bác: Do có bệnh nền (bệnh tim) nên ngày 13/7/2021 đến Trung tâm Y tế để khám bệnh, sau khi test nhanh 02 lần cho kết quả nghi ngờ dương tính. BCĐ huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan áp dụng ngay các biện pháp cách ly, rà soát, truy vết các nguồn lây và người có liên quan; lấy mẫu gửi về CDC Vĩnh Phúc để xét nghiệm PCR. Tuy nhiên, xét nghiệm PCR cho kết quả âm tính, đồng thời qua rà soát dịch tễ không phát hiện thấy nguồn lây nên BCĐ huyện không áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

3.2 Công tác kiểm tra, giám sát, truy vết phòng chống dịch

- Kết quả rà soát các trường hợp công dân của huyện đang công tác, học tập, làm ăn tại các địa phương khác:

+ Tổng số người của huyện đang làm ăn xa tại các tỉnh, thành phố khác: 9.137 người, tại 60 tỉnh, thành phố khác nhau, trong đó thành phố Hồ Chí Minh là: 608 người.

+ Tổng số gia đình có người đi làm ăn xa, công tác, học tập tại các tỉnh là: 5.198 hộ. Đã tổ chức ký cam kết đối với 4.981/5.198 hộ gia đình, đạt 95,82%.

- Thực hiện Văn bản số 5819/UBND-VX1 ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc rà soát, thống kê số người có thể về hoặc đăng ký về quê từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có dịch: Tổng số: 90 người.

- BCĐ phòng chống dịch bệnh huyện xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo về các biện pháp phòng chống dịch và Triển khai đáp ứng với tình huống có dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Sông Lô.., để chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện ứng phó khi tình huống có dịch xảy ra.

- UBND huyện giao Trung tâm Y tế huyện xây dựng phương án thiết lập Cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 phù hợp với cấp độ dịch, trước mắt bảo đảm từ 20 đến 50 giường bệnh.

- Đồng thời, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; các xã, thị trấn trên địa bàn đều xây dựng Phương án chuẩn bị ứng phó với tình huống khi có dịch xảy ra; chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng thành lập Khu cách ly tập trung tại xã, thị trấn khi cần thiết.

4. Công tác đảm bảo an ninh trật tự

- Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc chấp hành các quy định chung về phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh và người dân trên địa bàn. Tổng số công dân bị xử phạt do không đeo khẩu trang nơi công cộng theo quy định đến nay là: 93 trường hợp, số tiền phạt: 117.900.000 đồng. Phạt các vi phạm khác: 05 trường hợp, số tiền: 35 triệu đồng.

- Thường xuyên kiểm tra các trường hợp F2 đang thực hiện quyết định cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe tại địa phương. Các trường hợp chấp hành tốt các quy định chung về phòng, chống dịch tại địa phương.

- Rà soát, phát hiện kịp thời các trường hợp trở về địa phương từ các vùng có dịch để quản lý, theo dõi và đưa đi cách ly tập trung theo đúng quy định. Số lượng người từ các vùng có dịch về địa bàn huyện đang được quản lý, theo dõi y tế chặt chẽ, đúng quy định.

5. Việc thành lập các Chốt kiểm dịch trên địa bàn

BCĐ phòng, chống dịch bệnh huyện thành lập 04 chốt tại các địa điểm ra/vào huyện, các chốt kiểm dịch triển khai lực lượng và tiến hành hoạt động từ 00h00’ ngày 18/7/2021.

6. Rà soát, khắc phục hệ thống Đài phát thanh huyện, xã

Hệ thống loa truyền thanh của huyện và 17 xã, thị trấn thường xuyên được kiểm tra, kịp thời khắc phục khi có sự cố, đảm bảo phát thanh thông suốt; hiện tại thực hiện phát thanh ít nhất 05 lần/ngày và dành 2/3 thời lượng để cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ).

7. Công tác đánh giá và dự báo nguy cơ theo 4 mức

Căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19 thì huyện Sông Lô nguy cơ không cao, áp dụng toàn huyện Sông Lô biện pháp ở mức độ “Nguy cơ”. BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện chỉ đạo thực hiện các giải pháp như đối với mức “Bình thường mới”, đồng thời thực hiện các giải pháp như: Thực hiện truy vết, khoanh vùng, cách ly theo mẫu của Bộ Y tế; Thực hiện khai báo y tế bắt buộc và hạn chế tập trung đông người. Trong đó tiếp tục quán triệt tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, cảnh giác chống dịch ở mức cao nhất; tuyệt đối không lơ là, chủ quan; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch hiệu quả.

8. Việc rà soát các đối tượng theo Nghị quyết số 68

UBND huyện đã ra Quyết định cho 439 hồ sơ với tổng số kinh phí hỗ trợ là 778.500.000đ, Trong đó:

- Hỗ trợ trẻ em thuộc đối tượng F1 hoàn thành cách ly y tế tập trung: Cho 09 trẻ em được hỗ trợ với kinh phí: 9.000.000 đồng.

- Hỗ trợ hộ kinh doanh: Cho 83 hộ kinh doanh, với số kinh phí hỗ trợ: 249.000.000 đồng.

- Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19: Cho 347 lao động với số kinh phí hỗ trợ 520.500.000đ.

9. Vận động ủng hộ, hỗ trợ người dân của huyện sống tại các vùng dịch

Thực hiện Quyết định số 143-QĐ/HU ngày 13/8/2021 của Huyện ủy Sông Lô về việc thành lập BCĐ hỗ trợ người dân Sông Lô gặp khó khăn tại các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. UBND huyện Sông Lô ban hành Kế hoạch thực hiện thống kê số người dân huyện Sông Lô gặp khó khăn đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An là: 1.697 người, trong đó cần trợ giúp khẩn cấp về cuộc sống là: 1.697 người.

Tính đến ngày 01/9/2021, tổng số tiền quyên góp, ủng hộ lỹ kế là: 1.174.000.000 đồng.

Tính đến ngày hôm nay, đã triển khai hỗ trợ người dân ở Thành phố HCM là: 683 người = 683.000.000 đồng; Bình Dương: 638 người = 319.000.000 đồng; Bình Dương: 332 người = 166.000.000 đồng, Long An: 44 người = 22.000.000 đồng. Tổng số tiền đã hỗ trợ là: 1.190.000 đồng. Đã triển khai hỗ trợ tại TP. Hồ Chí Minh = 08 tấn gạo (trong đó: Thường trực Tỉnh ủy hỗ trợ: 03 tấn và huyện Sông Lô: 05 tấn)

10. Công tác chuyên môn:

10.1. Công tác giám sát dịch tễ và triển khai biện pháp phòng, chống dịch bệnh

- Chủ động cập nhật kịp thời các Chỉ thị, Quyết định, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc Gia, Bộ Y tế và của cấp trên.., để triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh.

- Kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị, duy trì 02 đội đáp ứng nhanh, 02 đội phản ứng nhanh thường trực 24/24h tiếp nhận mọi thông tin, báo cáo và xử trí kịp thời.

- Tiếp tục duy trì tích cực chủ động điều tra, giám sát, rà soát, truy vết, xác minh các trường hợp đi về từ vùng có dịch, người nhập cảnh vào địa bàn (hợp pháp, bất hợp pháp), người liên quan đến các trường hợp mắc/nghi mắc theo Thông báo của Bộ Y tế để áp dụng các biện pháp cách ly, phòng chống dịch bệnh kịp thời. Tư vấn cho người dân, đặc biệt các đối tượng nguy cơ và gia đình các biện pháp phòng, chống dịch bệnh: đeo khẩu trang, sát khuẩn, không tự ý ra khỏi nhà … Thực hiện khử khuẩn tại các hộ gia đình có yếu tố nguy cơ. Thông tin, báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh, trên địa bàn.

- Duy trì công tác khử khuẩn, vệ sinh môi trường hàng ngày tại các khoa, phòng Trung tâm Y tế và Trạm Y tế. Thực hiện mô hình bệnh viện an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Ban chỉ đạo các cấp.

- Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

- Chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, thuốc, trang thiết bị, hóa chất phục vụ phòng, chống dịch bệnh sẵn sàng đáp ứng khi có tình huống xảy ra.

- Duy trì công tác thường trực dịch 24/24 giờ, sẵn sàng xử trí khi có các tình huống xảy ra.

10.2. Công tác khám phân loại, thu dung, cách ly, điều trị

- Thực hiện phân luồng ngay từ đầu cho bệnh nhân trước khi vào khám bệnh tại Trung tâm Y tế, bệnh nhân có các triệu chứng hô hấp, có tiền sử dịch tễ liên quan được phân loại vào phòng khám phân loại dịch bệnh Covid-19 để hạn chế lây nhiễm trong Trung tâm Y tế.

- Duy trì hoạt động Khu cách ly điều trị quy mô 20 giường bệnh tại Trung tâm Y tế huyện với cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực theo kế hoạch, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân khi có các trường hợp bệnh nghi ngờ cần theo dõi cách ly.

- Sẵn sàng, đảm bảo công tác hậu cần phục vụ người được cách ly và nhân viên y tế làm việc tại Khu cách ly điều trị của Trung tâm Y tế.

10.3. Công tác kiểm tra, giám sát

- Cử cán bộ phụ trách y tế tại các Trạm Y tế các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

- Thành lập các tổ kiểm tra, giám sát thực hiện kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh tại các xã, thị trấn định kỳ hoặc đột xuất khi cần thiết.

 IV. NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI

- Triển khai thực hiện Quyết định số 2519/QĐ-CT, Quyết định số 2520/QĐ-CT  ngày 12/9/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc áp dụng một số biện pháp, phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; các Văn bản của cấp trên về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

-  Đẩy mạnh công tác rà soát, phát hiện, theo dõi kịp thời các trường hợp từ các ổ dịch trong cả nước về địa phương, nhất là các tỉnh đang áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; quản lý chặt các công dân đã hoàn thành cách ly tập trung tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định.

- Triển khai thực hiện các Kế hoạch đã ban hành: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND tỉnh về công tác phòng, chống dịch; Kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị, vật tư, hóa chất, sinh phẩm, thiết bị phòng hộ cho Cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 và Khu cách ly; Kế hoạch huy động nhân lực y tế cho Cơ sở điều trị; Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân bổ và triển khai tiêm vắc xin; Kế hoạch triển khai “Vùng xanh” trong phòng, chống dịch; Phương án phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

- Tiếp tục hoàn thiện các cơ sở cách ly tập trung và cách ly điều trị cho bệnh nhân Covid-19 đảm bảo theo quy định của UBND tỉnh và Sở Y tế. Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường và thu gom rác thải tại Khu cách ly tập trung của huyện.

- Các Đoàn kiểm tra của BCĐ huyện tiến hành kiểm tra công tác triển khai thực hiện phòng chống dịch, tiêm phòng vắc xin tại các xã, thị trấn theo Kế hoạch.

- Tiếp tục duy trì hoạt động của 04 chốt phòng chống dịch của huyện theo Quy chế hoạt động đã ban hành. Thực hiện trực 24/7 tại Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch theo quy định.

Ngày đăng: 23/09/2021
Các tin cùng chuyên mục