Tin kinh tế

Thanh niên Đôn Nhân giúp nhau phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” luôn được Đoàn xã Đôn Nhân – huyện Sông Lô chỉ đạo triển khai với các chương trình, hành động cụ thể. Đoàn viên, thanh niên của xã luôn ra sức thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình; nhiều đoàn viên, thanh niên đã tự vươn lên xây dựng cuộc sống, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Đôn Nhân hiện có 12 chi đoàn với hơn 1000 đoàn viên trong độ tuổi đoàn, đại đa số là lực lượng lao động chính của địa phương. Được sự quan tâm thường xuyên, kịp thời của các cấp Hội, sự phối hợp đồng bộ giữa các ban, ngành, đoàn thể và đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của thanh niên, phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc" từng bước đi lên, mang lại hiệu quả thiết thực.
Phong trào đã khơi dậy ý chí tự lực tự cường, tinh thần sáng tạo, cần cù chịu khó trong lao động sản xuất, ý thức làm giàu chính đáng góp phần thực hiện các chương trình phát triển kinh tế trọng điểm ở địa phương. Đến nay, toàn xã đã có nhiều mô hình kinh tế của thanh niên phát huy hiệu quả, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm thanh niên khác trên địa bàn. Chương trình thanh niên tham gia phát triển nông nghiệp nông thôn cũng được chú trọng, triển khai nhằm vận động thanh niên vươn lên lập thân, lập nghiệp góp phần hình thành lớp thanh niên năng động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Hội LHTN xã đã tích cực phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai cho gia đình hội viên thanh niên vay vốn phát triển kinh tế với tổng số vốn trên 500 triệu đồng. Nhờ đó, nhiều thanh niên đã mạnh dạn đầu tư áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lựa chọn ngành nghề phù hợp với các tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế. Cũng từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình như mô hình trồng cây ăn quả của đoàn viên Nguyễn Tiến Dũng – chi đoàn Hòa Bình mang lại thu nhập bình quân trên 300 triệu đồng/năm, mô hình sản xuất gạch xi kết hợp chăn nuôi lợn, nuôi cá thương phẩm của đoàn viên Nguyễn Văn Chính – chi đoàn Đôn Mục cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm... đó chính là kết quả của quá trình tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tư tưởng, phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo giúp mỗi hội viên thanh niên thấy được trách nhiệm, vai trò của mình. Qua các nội dung và hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng, thanh niên đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, thi đua lao động sản xuất. 

Hiệu quả từ các mô hình kinh tế trong đoàn viên thanh niên xã Đôn Nhân những năm qua là rất rõ ràng và đáng ghi nhận. Từ các mô hình sản xuất, kinh doanh đã góp phần tích cực vào công tác xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của đoàn viên, thanh niên. Không những vậy, đó còn thể hiện vai trò xung kích, đi đầu của tuổi trẻ địa phương đối với những khó khăn, thử thách trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, xứng đáng với khẩu hiệu "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên"./.

Như Quỳnh- Lệ Quyên

Ngày đăng: 26/03/2015