Tin kinh tế

Huyện Sông Lô tập trung thu hoạch lúa Mùa, triên khai sản xuất vụ Đông năm 2021

Những ngày này, bà con nông dân huyện Sông Lô đang tập trung nhân lực và phương tiện ra đồng để thu hoạch lúa vụ Mùa và triển khai sản xuất vụ Đông năm 2021. Với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”, lúa chín đến đâu thu hoạch ngay đến đó nhằm phòng tránh mưa bão có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch và năng suất lúa.

 

 

Vụ Mùa năm 2021, huyện Sông Lô chỉ đạo các xã, thị trấn gieo cấy 2.300ha lúa; tập trung đưa các giống lúa có năng xuất, chất lượng ổn định vào sản xuất trên địa bàn như: BC15, Thiên ưu 8, DT39 Quế Lâm, ADI28, DQ1, Thiên ưu 8, Hương thơm 1...

Là một trong những xã luôn đi đầu trong sản xuất mùa vụ, xã Tân Lập luôn hoàn thành công tác gieo cấy các vụ trong năm theo đúng lịch chỉ đạo của UBND huyện.Vụ Mùa năm nay xã Tân Lập gieo cấy được trên 160 ha lúa. Tính đến thời điểm này, toàn xã đã thu hoạch được khoảng 50% diện tích. Trong vụ mùa tuy có những thời điểm cây lúa bị sâu, bệnh hại, xuất hiện trong các giai đoạn phát triển của cây lúa, nhưng nhờ có sự chủ động trong các khâu lựa chọn giống, chăm sóc và cách phòng trừ sâu, bệnh kịp thời của các hộ gia đình nên toàn bộ diện tích lúa mùa của bà con nông dân xã Tân Lập sinh trưởng, phát triển tốt. Theo kế hoạch, vụ Đông năm nay xã Tân Lập gieo trồng 55 ha cây ngô lấy hạt. Tuy nhiên, nếu bà con thu hoạch sớm và điều kiện thời tiết thuận lợi xã sẽ tuyên tuyền, vận động bà con trồng ngô hết diện tích đất sản xuất để vừa lấy hạt vừa lấy cây làm thức ăn cho gia súc.

Sản xuất vụ mùa năm nay thời tiết diễn biến khá thuận lợi cộng với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền địa phương, sự chủ động trong chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh của bà con nông dân nên năng xuất lúa của bà con nông dân trên địa bàn huyện đạt từ 50 đến 53 tạ/ha.

Xác định việc thu hoạch nhanh lúa mùa trà sớm sẽ tạo quỹ đất để triển khai vụ đông trong khung thời vụ tốt nhất, nên bà con nông dân tranh thủ huy động nhân lực, thuê máy móc, phương tiện thu hoạch lúa và tranh thủ thời tiết hanh khô nắng đẹp phơi khô thóc.

Vụ Đông năm nay huyện Sông Lô lấy cây ngô làm chủ lực, kế hoạch gieo trồng trên 1.200ha với các giống ngô chủ lực như: NK4300, NK6654, NK biến đổi gen... Để đảm bảo diện tích và tiến độ gieo trồng cây màu vụ Đông theo kế hoạch huyện đề ra, huyện Sông Lô đã chỉ đạo ngành Nông Nghiệp và UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các thôn tập trung vận động bà con nông dân thu hoạch lúa xong đến đâu tiến hành cắt rạ, cày luống làm đất trồng cây vụ Đông ngay đến đó.

Theo đó, Phòng Nông nghiệp &PTNT huyện phối hợp các cơ quan chuyên môn của tỉnh, huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ đột xuất về chất lượng giống, vật tư phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn. Công ty TNHH một thành viên thuỷ lợi Lập Thạch, UBND các xã, thị trấn quản lý tốt nguồn nước, tưới, tiêu hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo phục vụ đầy đủ và kịp thời cho sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2021. Bám sát lịch gieo cấy cũng như điều kiện cụ thể của từng địa phương trên cơ sở hợp đồng tưới giữa UBND xã, thị trấn và Công ty để phục vụ sản xuất, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến tiến độ, thời vụ gieo cấy cũng như sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Trạm Khuyến nông huyện tăng cường công tác ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KHKT vào sản xuất để nông dân áp dụng, nhất là sử dụng phân bón đạt hiệu quả, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh, phân bón tổng hợp, phân kali, bón phân cân đối và phù hợp từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Xây dựng mô hình trình diễn các giống cây con mới có năng suất cao, chất lượng tốt; các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng; các phương thức canh tác mới trong sản xuất nông nghiệp đem lại giá trị thu nhập cao, tạo sự chuyển biến về tâm lý, tư duy cuả người nông dân trong sản xuất nông nghiệp. TrạmTrồng trọt& BVTV tăng cường điều tra đồng ruộng, dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh, thông báo cụ thể, kịp thời; tập trung vào những đối tượng sâu bệnh chính; tổ chức, hướng dẫn có hiệu quả việc phòng trừ sâu bệnh và chuột.

Với tinh thần lao động cần cù, chủ động trong sản xuất của người nông dân và sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, tin tưởng rằng huyện Sông Lô sẽ thực hiện thắng lợi các vụ sản xuất trong năm, góp phần nâng cao năng xuất và sản lượng lương thực của địa phương.

Bích Ngọc

Ngày đăng: 14/09/2021