Thời sự tổng hợp

Sở Lao động TB & XH tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021

Ngày 11/9, Sở Lao động TB & XH tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Sông Lô tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2021 và triển khai thực hiện nghị định số 20/2021 NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính Phủ. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở LĐTB& XH tỉnh; BCĐ rà soát, điều tra hộ nghèo, cân nghèo huyện; Tổ rà soát, điều tra hộ nghèo, cận nghèo cấp huyện; lãnh đạo - cán bộ LĐTBXH và trưởng các thôn của 17 xã, thị trấn trên địa bàn.

 

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; Phương pháp, bộ công cụ rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp  có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo theo Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Đồng thời được giải đáp những thắc mắc của các cơ quan đơn vị về chuẩn nghèo, quy trình, phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025.

Thông qua hội nghị đã giúp cho các học viên nắm vững được quy trình điều tra, rà soát, làm cơ sở đánh giá đúng thực trạng hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 của địa phương. Từ đó có giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chương trình giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững cho giai đoạn tiếp theo.

Thu Hà

Ngày đăng: 12/09/2021