Tin Văn hóa xã hội

Đoàn thanh niên thị trấn Tam Sơn – huyện Sông Lô với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

         Trong những năm qua, cùng với việc tập trung phát triển đoàn, tích cực động viên đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, Đoàn thanh niên thị trấn Tam Sơn – huyện Sông Lô luôn quan tâm chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt là thực hiện có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  

Hiện nay, Đoàn thanh niên thị trấn Tam Sơn có 10 chi đoàn với hơn 450 đoàn viên thanh niên trong độ tuổi đoàn, trong đó có 7 chi đoàn thôn, 3 chi đoàn nhà trường. Để cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trở thành mục đích hành động của từng đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn xã, ban chấp hành đoàn xã đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, triển khai tới 100% các chi đoàn trong xã; đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ gắn với các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của đất nước, của huyện; giới thiệu nhân rộng các mô hình, gương điển hình. Đưa học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung học tập chuyên đề của năm 2014 vào sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ thôn và chi bộ trường học.Phát động nhiều phong trào hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: “Tuổi trẻ Tam Sơn làm theo lời Bác”; “Thanh niên tình nguyện”, “Học tập và rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”. Song song đó, ban chấp hành đoàn thị trấn cũng quan tâm tổ chức các hoạt động nghiên cứu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và được các chi đoàn thực hiện nghiêm túc. Đến nay, việc làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên gắn với các nhiệm vụ hoạt động của các chi đoàn, 100% chi đoàn đều đăng ký thực hiện và có sổ vàng “nhật ký làm theo lời Bác”. Nhằm giúp thanh niên vững vàng hơn trong lập thân, lập nghiệp, đoàn thanh niên thị trấn cũng đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền giới thiệu việc làm, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Nhằm tạo điều kiện về vốn cho thanh niên nghèo có cơ hội làm ăn kinh tế, Đoàn thanh niên thị trấn đã thành lập 2 tổ vay vốn và đứng ra tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện vay hơn 1 tỷ đồng. Trên địa bàn thị trấn, hiện tại có nhiều gương thanh niên dám nghĩ dám làm, mạnh dạn đầu tư nâng cao chất lượng cây giống, con giống, áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất. Tiêu biểu như đoàn viên Nguyễn Văn Cường với mô hình cơ khí tổng hợp, Nguyễn Nam Khang với mô hình kinh tế gia trại, Vũ Mạnh Hùng với mô hình kinh doanh tổng hợp…

Với những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, đoàn thanh niên thị trấn Tam Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm chuyển biến nhận thức sâu rộng hơn nữa về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn thể đoàn vên, thanh niên thị trấn … Qua đó sẽ giúp cho mỗi đoàn viên, thanh niên đều ý thức được trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và kiến thiết đất nước./.

 

Như Quỳnh – Lệ Quyên

Ngày đăng: 02/03/2015