Thời sự tổng hợp

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội phụ nữ ở cơ sở năm 2021

Sáng ngày 8/9, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Hội LHPN huyện Sông Lô tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở năm 2021.

 

Một số hình ảnh tại lớp học

 

 

Đến dự lễ khai giảng có lãnh đạo Trung tâm Chính trị huyện; lãnh đạo Hội LHPN huyện và 90 cán bộ hội phụ nữ cơ sở.

Lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong 3 ngày; các cán bộ hội phụ nữ cơ sở sẽ được truyền đạt các nội dung cơ bản về: Chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội LHPN ở cơ sở. Các văn bản chính sách mới liên quan đến công tác của Hội LHPN; Hướng dẫn nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội LHPN ở cơ sở.

 

 

 

Qua lớp học giúp cán bộ phụ nữ ở cơ sở nâng cao trình độ lý luận, nhận thức chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng và kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội trong giai đoạn hiện nay. Góp phần nâng cao khả năng vận dụng một cách sáng tạo đường lối, quan điểm của Đảng trong xây dựng củng cố  hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội và xây dựng Hội LHPN ở cơ sở vững mạnh.

Lệ Quyên- Thu Hà

Ngày đăng: 08/09/2021