Tin kinh tế

Bà con nông dân xã Tân Lập thu hoạch lúa vụ mùa 2021

Xác định được tầm quan trọng trong sản xuất cây trồng vụ đông, những ngày này cùng với bà con nông dân xã Tân Lập đã chủ động thu hoạch trà mùa sớm để sản xuất cây trồng vụ đông.

Vụ mùa 2021, xã Tân Lập gieo cấy 160 ha lúa với các giống lúa chủ lực như: BC15, Thiên ưu 8, DT39 Quế Lâm, ADI28, DQ11... Trong vụ mùa tuy có những thời điểm cây lúa bị sâu, bệnh hại, xuất hiện trong các giai đoạn phát triển của cây lúa nhưng nhờ có sự chủ động trong các khâu lựa chọn giống, chăm sóc và cách phòng trừ sâu, bệnh kịp thời của các hộ gia đình nên toàn bộ diện tích lúa mùa của bà con nông dân xã Tân Lập sinh trưởng, phát triển tốt. Hiện nay, diện tích lúa mùa của xã đã bắt đầu chín rộ, bà con đang tập trung ra đồng thu hoạch nhanh gọn toàn bộ diện tích lúa, đồng thời tiến hành làm đất ngay đến đó để kịp thời triển khai sản xuất vụ đông.

Theo chỉ tiêu kế hoạch được giao, vụ đông năm nay xã Tân Lập gieo trồng 55 ha cây ngô lấy hạt. Tuy nhiên, nếu bà con thu hoạch sớm và điều kiện thời tiết thuận lợi xã sẽ tuyên tuyền, vận động bà con trồng ngô hết diện tích đất sản xuất để vừa lấy hạt vừa lấy cây làm thức ăn cho gia súc.

Nhờ thay đổi nhận thức và có sự chủ động trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật, cũng như sử dụng các giống cây trồng phù hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng của địa phương nên Tân Lập luôn là xã đi đầu trong phong trào sản xuất nông nghiệp của huyện Sông Lô. Việc thực hiện đúng khung lịch thời vụ của bà con nông dân, thực sự đã và đang góp phần giúp xã Tân Lập nâng cao hệ số sử dụng đất và sản lượng lương thực hằng năm của xã đã đề ra.

Bích Ngọc

Ngày đăng: 08/09/2021