Thời sự tổng hợp

MTTQ huyện Sông Lô tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh

Phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, trong thời gian qua, ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sông Lô đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng các chương trình hành động cụ thể, hướng về cơ sở, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện và nhu cầu, lợi ích chính đáng của nhân dân. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị, giám sát phản biện xã hội theo quy định của pháp luật. Phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên cùng cấp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, người lao động thông qua các hình thức: Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp; bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tham gia Luật sửa đổi Hiến pháp 1992, Luật đất đai sửa đổi..

MTTQ các cấp chủ động nắm tình hình tư tưởng nhân dân, tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương có những giải pháp sát thực giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm. Hàng năm, MTTQ các cấp trong huyện tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri theo luật định, trong đó, chú trọng đổi mới về nội dung và hình thức tiếp xúc, đưa việc tiếp xúc cử tri về các thôn, xóm, tạo điều kiện cho cử tri và nhân dân đóng góp ý kiến và bày tỏ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mình đối với Đảng, Nhà nước. Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri do MTTQ các cấp phối hợp tổ chức đã có hàng trăm lượt ý kiến về các vấn đề nhân dân quan tâm được tổng hợp gửi đến các cấp có thẩm quyền giải quyết như: Môi trường; nước sạch, đường giao thông, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trên địa bàn… Đồng thời chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND xã với nhân dân về chính sách giải phóng mặt bằng, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chính sách lao động, việc làm…

Trong năm 2020, MTTQ huyện đã phối hợp với UBND các cấp tổ chức 276 Hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội và HĐND các cấp, có trên 4.870 lượt cử tri tham dự, có 576 lượt ý kiến tham gia đóng góp các ý kiến tập trung về sản xuất nông nghiệp, quản lý tài nguyên và môi trường, giao thông xây dựng....Phối hợp với Thường trực, các Ban của HĐND huyện giám sát 16 cuộc về thực hiện các khoản thu, chi của các nhà trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện, hoạt động và công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại các trạm Y tế xã, thị trấn... phối hợp với UBND huyện kiểm tra giám sát việc xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các xã, thị trấn, kiểm tra công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, bình xét gia đình, khu dân cư văn hóa…

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đã kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng và tập hợp ý kiến nguyện vọng, hiến kế của nhân dân, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp gắn với việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến các tầng lớp nhân dân, tích cực đề xuất với cấp uỷ, chính quyền xây dựng bổ sung các cơ chế, chính sách chăm lo lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. MTTQ huyện đã duy trì báo cáo 3 tháng một lần với Đảng, Nhà nước, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

6 tháng đầu năm 2021, MTTQ huyện đã tổ chức kiểm tra, giám sát 17 cuộc tại 17 xã, thị trấn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 và theo dõi, tổng hợp ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND cùng cấp. Tham gia đoàn kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xã, thị trấn. Tham mưu, phối hợp, đề xuất, chỉ đạo làm tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, đặc biệt là thực hiện các bước quy trình hiệp thương lựa chọn những người ra ứng cử đại biểu đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Có thể nói, thông qua hoạt động của ủy ban MTTQ các cấp ở huyện Sông Lô trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền đã góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền. Đồng thời, phát huy quyền làm chủ và ý thức trách nhiệm của Nhân dân trong việc góp phần làm trong sạch tổ chức đảng và xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân ngày càng vững mạnh.

Bích Ngọc

Ngày đăng: 01/09/2021