Phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Sông Lô triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Chiều ngày 13/8/2021, UBND huyện Sông Lô tổ chức hội nghị nghe báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính Phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính  phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; dự thảo Kế hoạch triển khai hỗ trợ người dân huyện Sông Lô gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam.

 

 

Đồng chí Lê Quang Nghiệp- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo MTTQ huyện, Trưởng các phòng, ban ngành của huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Theo báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 cuả Chính Phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính  phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền  và hướng dẫn các chính sách theo Nghị quyết. Các xã thị trấn thống kê đối tượng hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch. Qua rà soát, trên địa bàn huyện dự kiến có khoảng 1.946 người lao động không có giao kết hợp đồng ) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch. Toàn huyện có trên 10.300 người đang làm việc, sinh sống tại các tỉnh thành phố trên cả nước;  trong đó tại 19 tỉnh, thành phố phía nam có 1.305 người, thành phố Hà Nội có 4.748 người, các tỉnh thành phố khác có 4.250 người. Hiện các xã, thị trấn đang tiếp tục lập danh sách trình UBND huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về dự thảo Kế hoạch triển khai hỗ trợ người dân huyện Sông Lô gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam. Được biết mức hỗ trợ 1.000.000đ/ người; phương thức hỗ trợ giao UBND các xã, thị trấn chi hỗ trợ trực tiếp cho người lao động và thanh quyết toán theo quy định; từ nguồn Kinh phí xã hội hóa trong công tác phòng chống dịch Covid-19 thông qua MTTQ huyện chủ trì. Các cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn có trách nhiệm triển khai đến các thôn dân cư, tổ dân phố điều tra, thống kê rà soát đầy đủ chính xác; Phòng Lao động- TB&XH có trách nhiệm tổng hợp số kiệu thống kê rà soát của các địa phương trên địa bàn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quang Nghiệp- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 cuả Chính Phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính  phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, các xã, thị trấn cần nhanh chóng tập trung rà soát, kê khai phân loại các đối tượng theo đúng tiêu chí của các Quy định; cần họp công khai đến từng người dân; phải tổng hợp để phòng Lao động thẩm định trước ngày 20/8 và UBND huyện xét duyệt sớm nhất.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu đối với việc hỗ trợ cho công dân Sông Lô đang làm ăn sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam, gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các xã thị trấn có trách nhiệm rà soát tổng thể tất cả các đối tượng công dân của địa phương mình đang làm việc ở 19 tỉnh thành phía nam; xác định số lượng người cần hỗ trợ trên tổng số công dân đang làm việc tại các tỉnh thành phía nam. Đề nghị Chủ tịch các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ cùng Chủ tịch UB MTTQ xã để thống nhất số liệu chính xác nhất. Địa phương phải mời đại diện các gia đình có con em đang làm việc tại các tỉnh thành phía nam đến họp, cùng với chính quyền, các cơ quan chức năng thống nhất dah sách những đối tượng được hỗ trợ. Quá trình xét duyệt phải chính xác, công khai, nhanh chóng, Chủ tịch UBND xã phải chịu trách nhiệm trực tiếp về vấn đề này. Sau khi chốt danh sách xét duyệt số lượng người được hỗ trợ, UBND huyện sẽ chỉ đạo MTTQ huyện cấp tiền về cho các xã, thị trấn trực tiếp chuyển đến từng người dân. Các xã phải khẩn trương hoàn thiện gửi lên Phòng Lao động Thương binh xã hội hoàn tất các thủ tục để người dân tiếp cận sớm nhất với nguồn hỗ trợ này./.

Lệ Quyên- Bích Ngọc 

Ngày đăng: 14/08/2021