Tin kinh tế

Sông Lô nâng cao hiệu quả công tác quản lý Đầu tư xây dựng cơ bản

Thời gian qua, công tác đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Sông Lô gặp không ít khó khăn nhưng huyện đã đề ra nhiều giải pháp quyết liệt, tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các dự án cơ bản được đẩy nhanh tiến độ, đã khởi công mới được nhiều công trình, góp phần thúc đẩy phát triển và tăng trưởng kinh tế trên địa bàn.

 

 

Mặc dù gặp những khó khăn nhất định do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, nhưng các cấp, các ngành và các địa phương tích cực, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, tập trung vào giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cũng như giải ngân vốn xây dựng cơ bản. Việc xây dựng kế hoạch thực hiện cơ bản được đồng bộ, thống nhất và sát với tình hình thực tế địa phương.

Theo Kế hoạch, năm 2021 tổng vốn đầu tư công huyện Sông Lô được tỉnh giao trên 123 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2021, huyện Sông Lô đã phân bổ hơn 120 tỷ đồng cho 47 dự án do huyện quản lý và hỗ trợ bổ sung có mục tiêu 17 dự án  cấp xã, thị trấn làm chủ đầu tư. Toàn huyện triển khai 14 đồ án quy hoạch các loại, gồm: Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị huyện lỵ Sông Lô tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch vùng huyện Sông Lô; Quy hoạch 12 xã trên địa bàn, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Đức Bác.

Được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, thời gian qua lĩnh vực đầu tư công được lãnh đạo huyện đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện theo đúng hướng đầu tư tập trung, ưu tiên các dự án hoàn thành, dự án chuyển tiếp và tập trung nguồn vốn đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm có tính cấp thiết. Trong đó công tác chuẩn bị đầu tư dự án có vai trò tiên quyết, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Công tác rà soát, hoàn thiện theo các quy định của tỉnh về quản lý đầu tư xây dựng được thực hiện thường xuyên. Việc rà soát, cải cách các thủ tục hành chính liên quan đến công tác đầu tư xây dựng, các ngành, địa phương đã thực hiện đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương, của tỉnh. Các thủ tục hành chính về thẩm định dự án, thiết kế, dự toán, thủ tục cấp giấy phép được cắt giảm thời gian nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định.

Để thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư, huyện đã đẩy mạnh việc giám sát chất lượng xây dựng công trình đang thi công, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án, nâng cao trách nhiệm trong công tác lập hồ sơ mời thầu, chỉ định thầu công trình theo quy định. Bên cạnh mục tiêu hoàn thành đúng kế hoạch các công trình đang trong giai đoạn triển khai, huyện cũng đang tập trung cho các công trình trọng điểm tiếp theo. Từ đó tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Nhờ chú trọng công tác đầu tư xây dựng cơ bản đã làm cho bộ mặt huyện Sông Lô có nhiều chuyển biến rõ nét, nhiều công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. 6 tháng đầu năm 2021, UBND huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng 25 công trình (tăng 12 công trình so với cùng kỳ năm 2020). Qua đó, đóng góp vai trò quan trọng trong việc phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đến nay, huyện có kết cấu hạ tầng khá đồng bộ; hệ thống điện, đường, trường, trạm đáp ứng cho yêu cầu phát triển, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Trong đó, hệ thống giao thông nông thôn được tập trung xây dựng khá đồng bộ, kể cả các tuyến đường trong thôn dân cư; tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của nhân dân dễ dàng hơn. Hệ thống trường học những ngày đầu chưa được đầu tư hoàn chỉnh, thì đến nay huyện đã xây dựng nhiều trường học cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đạt chuẩn quốc gia.

Thời gian tới, huyện Sông Lô tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Triển khai các giải pháp, biện pháp cụ thể nhằm đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình theo kế hoạch và hoàn thiện các thủ tục giải ngân kế hoạch vốn. Tập trung nguồn lực xây dựng các công trình lớn, quan trọng, thiết yếu và đầu tư hoàn thành các khu đô thị trên địa bàn huyện phục vụ phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng thời đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tích cực vận động để người dân đồng thuận chủ trương, thực hiện trên cơ sở bảo đảm quyền lợi của nhân dân; tập trung công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, giải quyết dứt điểm các công trình còn tồn đọng, chậm lập quyết toán để giảm nợ đọng xây dựng cơ bản. Đồng thời, tập trung hoàn thiện các trình tự, thủ tục để bảo vệ thi công các dự án trên địa bàn./.

Lệ Quyên

 

Ngày đăng: 12/08/2021