Tin kinh tế

Hạt kiểm lâm huyện Sông Lô làm tốt công tác trồng rừng, bảo vệ rừng

Để thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ và trồng rừng trên địa bàn huyện, ngay từ đầu năm Hạt Kiểm lâm huyện Sông Lô đã tăng cường công tác chỉ đạo, tăng cường cán bộ Kiểm lâm viên địa bàn bám sát địa bàn cơ sở, chủ động tham mưu cho chính quyền các xã, thị trấn thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp. Xây dựng các kế hoạch và tổ chức thực hiện triển khai công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), phát triển rừng, kiểm tra, kiểm soát lâm sản...

Công tác bảo vệ rừng và PCCCR rừng trên địa bàn huyện Sông Lô luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự chỉ đạo, điều hành thường xuyên của UBND huyện và sự phối hợp chặt chẽ của các ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn. Công tác bảo vệ rừng, PCCCR tại huyện đã có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cấp, các ngành tuyên tuyền đến bà con nhân dân. Vì vậy, nhận thức của người dân trong bảo vệ và phát triển rừng ngày một nâng cao rõ rệt, bà con đã hiểu rõ về tầm quan trọng và quyền lợi vủa việc giữ rừng.

Để quản lý công tác trồng rừng và bảo vệ rừng, UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo các ban, ngành, cơ sở, các chủ rừng thực hiện nghiêm quy trình theo dõi diễn biến rừng, đất lâm nghiệp. Tăng cường kiểm tra để kịp thời phát hiện các hành vi khai thác rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép. Đồng thời, phân công các thành viên Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng chống cháy rừng phụ trách địa bàn, canh lửa thường xuyên trong các thời gian cao điểm. Để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR rừng trên địa bàn huyện, Hạt Kiểm lâm đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều nội dung tuyên truyền, quán triệt các quy định về công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng, phát triển rừng tại cơ sở. Tổ chức cho các hộ gia đình tại các thôn ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước về bảo vệ rừng.

Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm huyện Sông Lô cũng làm tốt công tác phân định ranh giới giữa đất rừng, đất lâm nghiệp và các chủ rừng, triển khai các phương án bảo vệ, quy hoạch phát triển rừng, đồng thời phối hợp với các ban, ngành chức năng tổ chức kiểm kê rừng trên địa bàn toàn huyện.

Hạt Kiểm lâm huyện đã quán triệt gắn trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp đối với Chủ tịch UBND xã, thị trấn trong việc quản lý rừng, bảo vệ rừng, phát triển rừng. Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm lâm, công an, quân đội tăng cường phối hợp chặt chẽ thực hiện các biện pháp ngăn chặn chặt phá rừng, đốt cháy rừng, khai thác buôn bán lâm sản trái phép. Phối hợp tổ chức kiểm tra việc thực hiện quản lý nhà nước về rừng và đất rừng, công tác PCCCR tại 1 số xã trọng điểm nguy cơ cháy rừng cao trên địa bàn huyện. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về PCCCR. Trong 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn huyện đã xảy ra 01 vụ cháy rừng với diện tích gần 4ha, tuy nhiên chỉ cháy phần thảm thực vật nên thiệt hại không lớn.

Hạt Kiểm lâm thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về rừng cho cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hiểu rõ hơn về giá trị rừng trồng. Thông qua công tác tuyên truyền, đa số các chủ rừng là hộ gia đình đã nhận thức được giá trị từ rừng, tích cực tham gia trồng rừng để phát triển kinh tế rừng... Ước tính 6 tháng đầu năm diện tích trồng rừng tập trung trên địa bàn huyện đạt trên 141 nghìn cây, đạt 81% kế hoạch đề ra, tỷ lệ che phủ rừng đạt 24,15%, đạt so với chỉ tiêu HĐND huyện giao. Cấp phép khai thác, với sản lượng gỗ khai thác đạt trên 7.600m3 (bằng 147,2% so cùng kỳ).

Ngoài ra, lực lượng kiểm lâm cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương xây dựng củng cố tổ đội, lực lượng quần chúng PCCCR hiện có, giám sát việc thực hiện quy ước bảo vệ rừng tại các thôn dân cư. Tổ chức diễn tập chữa cháy rừng để chủ động chữa cháy khi có tình huống cháy rừng xảy ra. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong quần chúng Nhân dân nơi có rừng và các vùng gần rừng về bảo vệ rừng và PCCCR, bảo vệ môi trường, tuần tra ngăn chặn cháy rừng.

Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, trong thời gian tới Hạt Kiểm lâm huyện Sông Lô tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm trong công tác bảo vệ và phát triển rừng; đưa nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng là chỉ tiêu thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Bích Ngọc

Ngày đăng: 11/08/2021