Tin kinh tế

Hội LHPN xã Tứ Yên với việc vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

Cùng với việc thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, Hội LHPN xã Tứ Yên luôn thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm. Nổi bật nhất là vận động hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo điều kiện cho chị em vươn lên thoát nghèo bền vững, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy các phong trào thi đua của Hội và của địa phương, luôn được chị em quan tâm hưởng ứng, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và năng lực công tác, góp phần tích cực xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

 

 

Trong cuộc vận động, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng hợp tác xã, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, Hội đã triển khai có hiệu quả hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho gia đình hội viên, phụ nữ. Hằng năm Hội đã tổ chức rà soát, nắm vững hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ (theo tiêu chí mới), xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực, phân công cán bộ, hội viên có điều kiện theo dõi, giúp đỡ với phương thức “3 biết, 2 hỗ trợ” (biết mặt hội viên, biết hoàn cảnh hội viên, biết nhu cầu khả năng của hội viên), từ đó hỗ trợ vốn, hỗ trợ kiến thức giúp họ phát triển kinh tế, tăng thu nhập và thoát nghèo. Trong nhiệm kỳ (2021-2026) Hội đã giúp 16 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được giúp thoát nghèo đạt (vượt 5,3% so với chỉ tiêu Đại hội). Phong trào giúp hộ nghèo, giúp thường xuyên, giúp đột xuất được các cấp Hội duy trì, thực hiện có hiệu quả, đã giúp 105 hộ, bằng vốn, ngày công, con giống, nguyên vật liệu, ước tổng giá trị trên 760 triệu đồng.

Bên cạnh đó Hội đã tăng cường khai thác, quản lý, giám sát thực hiện các nguồn vốn, tín dụng tiết kiệm cho vay trong hệ thống Hội. Đến nay Hội quản lý hơn 1 tỷ đồng, vốn uỷ thác với Ngân hàng chính sách xã hội cho 34 hộ vay. Hội thường xuyên kiểm tra đôn đốc các tổ, hộ trả gốc, lãi đúng quy định, hướng dẫn các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Phối hợp tổ chức 09 lớp tập huấn cho 736 lượt hội viên về chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc các loại cây, con giống mới cho năng xuất cao.

Cùng với việc đứng ra ủy thác vay vốn, Hội đã tổ chức hoạt động tiết kiệm tại Chi hội để giúp vốn cho Hội viên nghèo vay phát triển kinh tế. Đến nay đã có 713/826 hội viên tham gia tiết kiệm, đạt 86,3%, số dư tiết kiệm trên 370 triệu đồng. Duy trì nhóm phụ nữ góp vốn xoay vòng, toàn xã có 06 nhóm với 64 thành viên, số vốn huy động được là trên 156 triệu đồng.

Hội LHPN xã đã thường xuyên tuyên truyền Đề án 939/QĐ-TTg “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” cho hội viên phụ nữ trong xã. Hàng năm Hội đã triển khai kế hoạch, định hướng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, khuyến khích phụ nữ có ý tưởng kinh doanh phù hợp với điều kiện và tuân thủ quy định pháp luật. Khuyến khích chị em có ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh như: Làm các dịch vụ kinh doanh, buôn bán vừa và nhỏ như cửa hàng tổng hợp...Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hành Việt Nam”. Ký hợp đồng với Công ty phân bón Phú Điền; tín chấp cho hội viên phụ nữ mua trên 50 tấn phân bón đưa vào phục vụ sản xuất theo phương thức trả chậm, sử dụng sản phẩm chổi chít của Hội người mù và các sản phẩm sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi....

Hội LHPN xã đã phối hợp tổ chức 04 hội nghị tuyên truyền tư vấn xuất khẩu lao động cho 216 người tham dự, đã có 36 lao động xuất khẩu. Giới thiệu việc làm cho 193 người đi lao động tại các công ty doanh nghiệp. Thông qua các hoạt động trên đã giúp nhiều hội viên thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng, đến nay toàn xã có 52 hộ  hội viên làm kinh tế giỏi có thu nhập từ 500 - 1 tỷ  đồng/năm.

Với việc đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế của Hội LHPN xã Tứ Yên thời gian qua đã đem lại hiệu quả thiết thực, giúp gia đình hội viên nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Các phong trào giúp phụ nữ nghèo được duy trì và thực hiện có hiệu quả, nhiều phụ nữ được giúp đỡ vươn lên ổn định cuộc sống,  góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 1,84% bình quân mỗi năm giảm 2,2%. Với những hoạt động thiết thực đó, Hội LHPN xã Tứ Yên đã khẳng định được vai trò nòng cốt, là chỗ dựa tin cậy cho chị em hội viên trong toàn xã.

Bích Ngọc – Thu Hà

Ngày đăng: 03/08/2021