Tin kinh tế

Hiệu quả trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Sông Lô

Thực hiện Nghị quyết số 01 năm 2017 của Huyện ủy Sông Lô về tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện. Đến nay, sau 04 năm thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, huyện Sông Lô đã thu được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

 

Xác định Sông Lô là huyện nông nghiệp, ruộng đất manh mún, bạc màu, hệ thống thủy lợi chưa được đầu tư đồng bộ, sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết, dịch bệnh...Do vậy, để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trong sản xuất, Huyện ủy đã chỉ đạo đẩy mạnh chuyển giao, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất nông nghiệp. Từ đó đã đưa năng suất lúa của huyện năm 2016 từ 50,03 tạ/ha lên 56,78 tạ/ha, năng suất ngô từ 44,18 tạ/ha năm 2016 lên 53,37 tạ/ha năm 2020...do đó đã tạo nên bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, mang lại hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho đời sống Nhân dân, từ đó được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tham gia sản xuất và ngày càng được nhân rộng.

Thực hiện tái cơ cấu trong lĩnh vực trồng trọt, một số địa phương đã hình thành mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả cao như: Ổi xã Đôn Nhân, chuối xã Cao Phong, măng tây xã Bạch Lưu, dưa chuột xã Hải Lựu...đồng thời tăng cường đẩy mạnh phòng trừ sâu bệnh, ứng dụng KHKT và cơ giới hóa để tăng năng suất, chất lượng, giảm chi phí sản xuất. Qua đó sản lượng các lạo cây trồng chủ lực có lợi thế tăng mạnh, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân trên địa bàn và các vùng lân cận

Bên cạnh đó, hàng năm, trên cơ sở kế hoạch hỗ trợ của tỉnh, huyện đã triển khai thực hiện hỗ trợ tới người sản xuất một số giống hàng hóa quy mô lớn mang tính chất hàng hóa như: Bí đó, khoai tây...các mô hình đều cho năng suất cao, chất lượng tốt, hiệu quả kinh tế cao hơn so với trồng lúa đại trà. Từ năm 2017 - 2020, trên địa bàn huyện đã hỗ trợ 77 máy lên luống, 122 máy làm đất công suất dưới 35 mã lực, 07 máy làm dất công suất trên 35 mã lực; 05 máy gặt liên hợp, 01 máy cấy, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân.

Nhờ chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng phù hợp cho năng xuất như: Giống lúa BC15, TBR 225, Thiên Ưu 8, ADI28, DQ11, DT39, Quế Lâm; các giống ngô: NK4300, NK6654, ngô biến đổi gen đã thay thế các giống năng suất, chất lượng kém như: Q5, Khang dân, Xi23, Xi21, NX30...

Qua công tác chỉ đạo, thực hiện tốt cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh trong phát triển sản xuất nông nghiệp nên đã đưa được các giống tốt vào trồng trọt, chăn nuôi, từ đó mang lại năng suất, chất lượng và giá trị cao hơn. Giá trị sản xuất ngành trồng trọt năm 2020 đạt 384,122 tỷ đồng, tăng 41,337 tỷ đồng so với năm 2016; bình quân giai đoạn 2017-2020 đạt 373,192 tỷ đồng; tốc độ tăng giá trị sản xuất lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2017-2020 đạt 103,069%.

Với sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, điều hành của UBND huyện, các chính sách hỗ trợ phát triển ngành nông nghiệp luôn được quan tâm. Các công nghệ, tiến bộ khoa học được đưa vào áp dụng trong thực tiễn, từ đó giảm sức lao động, tăng năng suất chất lượng. Sản xuất chuyển mạnh theo hướng chất lượng, tiêu chuẩn VIETGAP, nông nghiệp hữu cơ. Đến nay trên 90% diện tích canh tác được cơ giới hóa trong khâu làm đất, trên 80% diện tích lúa được thu hoạch bằng máy. Trồng trọt bước đầu hình thành một số mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Tính đến nay trên địa bàn huyện có 01 sản phẩm hàng hóa nông nghiệp là ổi Đôn Nhân được đăng ký thương hiệu hàng hóa đặc sản cho sản phẩm nông nghiêp của huyện và 01 sản phẩm được đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã 01 sản phẩm (OCOP) tỉnh Vĩnh Phúc hạng 3 sao, đạt mục tiêu nghị quyết đề ra.

Có thể nói, hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng thời gian qua đã khẳng định hướng đi đúng đắn trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện, đời sống người dân từng bước được nâng lên. Tuy năng suất, sản lượng cây trồng sau chuyển đổi đều tăng qua từng năm, nhưng hiệu quả kinh tế và lợi nhuận mang lại cho người dân vẫn chưa tương xứng. Do đó, để việc chuyển đổi này được ổn định, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, huyện đã và đang tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo kế hoạch, quy mô diện tích của từng xã. Bên cạnh đó, xây dựng, triển khai thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn gắn với khuyến khích người dân tích tụ ruộng đất, để sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn; đồng thời, tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đi đôi với đó, trong quá trình phát triển sản xuất, huyện quan tâm chỉ đạo người dân áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật từ giống, canh tác, cơ giới hóa, quản lý dịch bệnh, tạo ra chuỗi sản xuất hợp lý, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, huyện còn thực hiện lồng ghép các chương trình khuyến nông để hỗ trợ cây giống, vật tư phục vụ sản xuất từ nguồn ngân sách huyện nhằm khuyến khích phát triển sản xuất đối với các hộ dân.

Bích Ngọc

 

Ngày đăng: 23/07/2021