Tin kinh tế

Đảng bộ huyện Sông Lô tiếp tục mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới

          Mục tiêu chung của Đảng bộ huyện Sông Lô là phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra.

 

 

          Thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2021 trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước, trong tỉnh và trên địa bàn huyện có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng rất lớn và tác động trực tiếp vào thực hiện các mục tiêu, kế hoạch của huyện. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, trên cơ sở bám sát chỉ đạo cảu Trung ương, của tỉnh, chương trình công tác năm 2021 và tình hình thực tiễn của địa phương, ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt các cấp, các ngành, huy động cả hệ thống chính trị thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị của huyện. Tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo an toàn, thắng lợi. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng an ninh đươc giữ vững; dịch bệnh được khống chế và kiểm soát tốt; Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp.

          Ngay từ khi dịch Coivd-19 bắt đầu có những diễn biến mới, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động chỉ đạo toàn hệ thống chính trị sớm triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch theo đúng yêu cầu, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh. Tập trung huy động mọi nguồn lực, thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Các biện pháp phòng chống dịch được triển khai đồng bộ, theo đúng quy định, đảm bảo kịp thời, trong đó chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly tập trung với tổng số 300 giường, khu điều tri các bệnh nhân mắc, nghị mắc Covid-19 với 20 giường; thành lập 03 chốt kiểm soát dịch bệnh trên các tuyến đường chính của huyện; thành lập 146 Tổ Covid-19 cộng đồng với 1085 thành viên và 33 Tổ Covid-19 trong các doanh nghiệp có trên 20 lao động; tổ chức tiêm phòng cho 1.103 trường hợp; tiến hành ký cam kết toàn dân thực hiện quy định về phòng, chống dịch tại các hộ gia đình đạt 99% và cơ quan đơn vị đạt 100%.

          Để thực hiện phát triển kinh tế trong tình hình dịch bệnh phức tạp, Huyện ủy đã chỉ đạo các ngành chức năng bám sát cơ sở, hướng dẫn bà con nông dân sản xuất vụ Đông - Xuân đảm bảo đúng khung lịch thời vụ, kịp thời phòng trừ sâu bệnh đảm bảo cây trồng sinh trưởng phát triển tốt. Diện tích gieo trồng ổn định, năng suất đạt khá, tăng so cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực 6 tháng đầu năm ước đạt trên 26 nghìn tấn, tăng 4,96% so cùng kỳ, đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn huyện. Tổng giá trị sản xuất ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm 2021 theo giá hiện hành ước đạt 961,8 tỷ đồng, trong đó ngành nông nghiệp ước đạt 909,7 tỷ đồng. Tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng 6 tháng đầu năm theo giá hiện hành ước đạt trên 1.497 tỷ đồng, trong đó ngành công nghiệp ước đạt 633,4 tỷ đồng. Tổng giá trị thương mại, dịch vụ ước đạt 874 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,91% (cao hơn 2,91% so với chỉ tiêu năm).

          Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện, diện mạo nông thôn từng bước được đổi mới. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

          Song song với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ huyện đã tập trung quan tâm công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Hầu hết các nhiệm vụ được triển khai thực hiện tốt, đạt yêu cầu đề ra, trong đó Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao. Sau bầu cử, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo UBND xã, thị trấn củng cố, kiện toàn công tác nhân sự, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác điều hành của chính quyền.

          Phát huy những thành tích đạt được, trong 6 tháng cuối năm, Đảng bộ huyện Sông Lô sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tập trung mọi nguồn lực vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội vững chắc, nâng cao đời sống của nhân dân. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sông Lô đoàn kết một lòng, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bích Ngọc

Ngày đăng: 22/07/2021