Tin Văn hóa xã hội

Huyện Sông Lô quyết tâm thực hiện tốt công tác dân số

Sông Lô là một huyện miền núi, kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp, đời sống của nhiều hộ dân còn gặp khó khăn, điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dân số. Tuy vậy cùng với sự nỗ lực của đội ngũ những người làm công tác dân số trên địa bàn huyện, sự quan tâm của các cấp chính quyền nên công tác dân số của huyện Sông Lô trong thời gian gần đây đạt được những kết quả đáng khích lệ theo hướng từng bước nâng cao chất lượng dân số, góp phần ổn định quy mô, cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Sông Lô có tổng số 100.909 nghìn người dân, chủ yếu là dân tộc Kinh; dân tộc Cao Lan và dân tộc Dao sinh sống. Có 17 cán bộ chuyên trách và 201 cộng tác viên dân số tại các thôn, bản. Cùng với kiện toàn, củng cố và nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác dân số - KHHGĐ từ huyện đến cơ sở, công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, nhân dân thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ được triển khai với nhiều hình thức, nội dung phong phú. Trong đó gắn nội dung tuyên truyền về chính sách dân số với các hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể như trung tâm Y tế, hội Nông dân, hội Phụ nữ, Liên đoàn lao động...  tuyên truyền, vận động KHHGĐ đã được triển khai lồng ghép với chương trình phát triển kinh tế của hội viên Hội nông dân, Hội phụ nữ, nhất là ở các xã có mức sinh cao, tỷ lệ sinh con thứ 3 cao và xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Bên cạnh đó, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Sông Lô cũng triển khai nhiều mô hình, đề án hiệu quả như: Nâng cao chất lượng dân số; tư vấn kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân; nâng cao chất lượng dân số thông qua tuyên truyền vận động nhằm phát hiện sớm bệnh tật ở thai nhi và trẻ sơ sinh; can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh… Đặc biệt, Trung tâm phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn, triển khai tới các thôn, lồng ghép với các hoạt động tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản, hướng dẫn các biện pháp tránh thai an toàn, tỷ lệ phụ nữ mang thai được khám và tiêm phòng uốn ván đạt 100%. Năm 2014, tỉ suất sinh là 18% giảm 0,9% so với 2013; toàn huyện thực hiện triệt sản 4 ca đạt 100% so với kế hoạch, đặt dụng cụ tử cung 1000 ca, tiêm thuốc tránh thai 125 ca, có hơn 2400 người dùng thuốc viên tránh thai và gần 1900 người dùng cao cao su. Ngay từ đầu năm Trung tâm Dân số- KHHGĐ huyện đã tổ chức chiến dịch Chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ đợt 1/2014; phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh, Bệnh viện Sản – Nhi và các tổ chức, khám siêu âm và tư vấn miễn phí, xét nghiệm viêm gan B cho 68 phụ nữ mang thai và 150 em học sinh trường THPT Sáng Sơn.  

Để công tác dân số ngày càng có hiệu quả tốt, Trung tâm dân số KHHGĐ huyện đã chỉ đạo đội ngũ cộng tác viên dân số nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục làm chuyển đổi nhận thức, thay đổi hành vi của các đối tượng, nhất là đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ; tổ chức thực hiện các chiến dịch truyền thông, cung cấp dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ đến các khu dân cư. Chủ động đầu tư kinh phí cho hoạt động DS-KHHGĐ, ưu tiên đầu tư cho các xã vùng khó khăn, đặc biệt là các xã có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách dân số, thực hiện các biện pháp tránh thai, không sinh con thứ 3, không phân biệt trai gái. Công tác tuyên truyền thời kỳ đầu còn gặp nhiều khó khăn, vất vả. Song với sự tâm huyết, nhiệt tình với nghề, công tác vận động của cán bộ làm công tác dân số cũng đã đạt được kết quả; nhận thức của bà con nhân dân bước đầu đã có chuyển biến tích cực.

Những năm tới, Trung tâm dân số - KHHGĐ huyện Sông Lô phấn đấu đạt mục tiêu về ổn định quy mô dân số, duy trì vững chắc mức sinh, nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tích cực tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở nhằm đẩy mạnh sự tăng cường lãnh đạo đối với công tác Dân số- KHHGĐ, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động đưa nội dung công tác dân số - KHHGĐ vào thi đua của từng đơn vị; Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân số đến mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.


Thu Bốn – Như Quỳnh


 

Ngày đăng: 26/01/2015