Hệ thống chính trị

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Giới thiệu

 

- Điện thoại: 02113.638.447  

          - Địa chỉ Mail: ctdsonglo.vinhphuc@gmail.com

 
         
I. TỔ CHỨC ĐƠN VỊ

 1.Chủ tịch Hội:

- Ông: Nguyễn Anh Tài

- Điện thoại:   02113.638.447 

- Địa chỉ Mail: ctdsonglo.vinhphuc@gmail.com

 2. Phó Chủ tịch Hội:

 

- Bà: Nguyễn Thị Thu Hà

- Điện thoại:   02113.638.447 

- Địa chỉ Mail: ctdsonglo.vinhphuc@gmail.com

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Tuyên truyền các giá trị nhân đạo; vận động cán bộ hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và mọi tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện: Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân dựa vào cộng đồng; cứu trợ xã hội và trợ giúp nhân đạo; phòng ngừa ứng phó với thiên tai thảm họa; giúp đỡ nạn nhân thiên tai, hỏa hoạn, nạn nhân chiến tranh, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, người già không nơi nương tựa.. giúp đỡ họ vượt qua khó khăn vươn lên hoà nhập cộng đồng; tìm kiếm tin tức thân nhân bị thất lạc do chiến tranh, thiên tai thảm họa; vận động hội viên và nhân dân tham gia hiến máu nhân đạo; hiến mô hiến tạng và bộ phận cơ thể người; trồng và sử dụng cây thuốc nam; tham gia phong trào vệ sinh phòng bệnh, bảo vệ môi trường; phòng chống dịch bệnh và các tệ nạn xã hội v.v…

Xây dựng và phát triển tổ chức Hội, xây dựng Hội vững mạnh, phát triển và nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ. Làm nòng cốt trong hoạt động nhân đạo. Đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ và người tình nguyện của Hội.

Xây dựng Quỹ nhân đạo, Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam để tạo các nguồn lực cho các hoạt động của Hội nhằm giúp đỡ các đối tượng khó khăn hoạn nạn.

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các tổ chức cơ sở Hội cấp dưới thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tại địa phương theo đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước và theo chức năng nhiệm vụ, theo Điều lệ và Luật hoạt động Chữ thập đỏ Việt Nam.

Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo thẩm quyền.

 

 

Ngày đăng: 20/12/2021
Các tin cùng chuyên mục