Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày chủ nhật 23/5/2021, đây là sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước, chính vì vậy Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện Sông Lô đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật.

 

 

UBBC cấp huyện và cấp xã đã căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, thành lập Tiểu ban Văn bản pháp luật và thông tin tuyên truyền. Trên cơ sở đó, Tiểu ban Văn bản pháp luật và thông tin tuyên truyền các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về cuộc bầu cử với nhiều hình thức như: Qua hệ thống truyền thanh cấp huyện, truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử của huyện… Các nội dung tập trung chủ yếu giới thiệu về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về bầu cử; tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; quyền bầu cử của công dân; các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử của Ủy ban MTTQ các cấp…

Để công tác tuyên truyền được lan tỏa sâu rộng, Ủy ban Bầu cử huyện Sông Lô chỉ đạo Tiểu ban Văn bản pháp luật và thông tin tuyên truyền, các phòng, ban chuyên môn, các xã, thị trấn được giao nhiệm vụ tham mưu và tuyên truyền công tác bầu cử phải thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện đã xây dựng Chuyên mục về “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026” trên sóng phát thanh huyện, tăng thời lượng phát sóng các tin bài, nội dung liên quan đến cuộc bầu cử để đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời đến người dân. Tính đến hết tháng 3/2021, Đài Truyền thanh huyện phát sóng 02 lần/ngày, thời lượng hơn 30 phút/chương trình với 40 tin và 15 bài phản ánh các hoạt động về công tác bầu cử. Cùng với đó, chỉ đạo Đài Truyền thanh các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, tiếp sóng Đài Truyền thanh huyện, Đài Tiếng nói Việt Nam VOV và Đài PT-TH tỉnh về công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Hướng dẫn đài truyền thanh các xã, thị trấn tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, dễ hiểu, giúp Nhân dân hiểu rõ được quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình tham gia bầu cử.

Cổng thông tin- Giao tiếp điện tử của huyện đăng tải 20 tin bài, chuyên mục và 03 video về các hoạt động về công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Bên cạnh đó, Trung tâm Văn hóa huyện cộng tác với Đài PT-TH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Cổng TTĐT tỉnh, Truyền hình Quốc hội đưa 20 tin, bài, chuyên mục, phóng sự… về công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

 

 

Công tác tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn huyện Sông Lô được chú trọng thực hiện. Đến hết tháng 3, Trung tâm văn hóa, TT, TT Sông Lô đã trang trí 03 cổng trào, làm 17 cụm Pano 4 mặt các gốc cây, 80 pano quanh tường rào Huyện ủy- UBND huyện,  8 pa nô tấm dài, 20 băng zôn, khẩu hiệu, 09 pa nô tấm lớn, 08 cụm Pa nô di động…

Thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của bầu cử, động viên mọi tầng lớp Nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, ý thức tự giác tham gia bầu cử, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân để tham gia vào Quốc hội và HÐND các cấp.

Xã Lãng Công có hơn 5000 cử tri ở 10 thôn dân cư; với 7 khu vực bỏ phiếu. Qua hiệp thương lần thứ hai, có 50 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp, trong đó 1 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 1 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện; 48 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã, bầu lấy 24 đại biểu. Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cuộc bầu cử tới cán bộ và Nhân dân trên địa bàn, Đài Truyền thanh xã tăng thời lượng phát các bản tin tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản, quy định pháp luật liên quan; công khai trên hệ thống truyền thanh của địa phương số đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu trên địa bàn; phản ánh không khí thi đua sôi nổi tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân trước dịp bầu cử; treo gần 30 băng rôn, làm 4 cụm panô, 1 cổng chào phục vụ công tác tuyên truyền cuộc bầu cử. Đồng thời tăng cường tuyên truyền lồng ghép tại các cuộc họp thôn, sinh hoạt chi bộ, hội đoàn thể.

Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huyện Sông Lô chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị nắm tình hình dư luận quần chúng, tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, kịp thời xử lý các trường hợp đưa tin sai sự thật, nhất là các thông tin liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 góp phần định hướng dư luận, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đến nay, huyện Sông Lô cơ bản đã triển khai thực hiện các nội dung của cuộc bầu cử như: Xác định số lượng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; thực hiện các quy trình tiến hành hội nghị hiệp thương lần 1, lần 2; tiếp nhận hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, xã; lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử; thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát; thành lập Tổ bầu cử ở mỗi khu vực bỏ phiếu… Huyện đã thành lập được 07 đơn vị bầu cử cấp huyện và 118 đơn vị bầu cử cấp xã. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huyện Sông Lô đã và đang chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát về cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, hậu cần phục vụ cho công tác bầu cử, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh trong những ngày diễn ra cuộc bầu cử.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm ủng hộ của Nhân dân chắc rằng cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Sông Lô sẽ thực sự là ngày hội của toàn dân, thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân./.

Lệ Quyên

 

Ngày đăng: 08/04/2021
Các tin cùng chuyên mục