Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Xã Lãng Công đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Với mục tiêu để cử tri nắm rõ, phát huy tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mình tham gia bầu cử, lựa chọn bầu những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp; Ủy ban Bầu cử xã Lãng Công đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật.

 

 

Tính đến đầu tháng 4/2021, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn xã Lãng Công được thực hiện theo đúng tiến độ. Xã có hơn 5000 cử tri ở 10 thôn dân cư; với 7 khu vực bỏ phiếu ở các thôn Thành Công, Tam Đa, Yên Sơn, Phú Cường, Trường Xuân và Đoàn Kết, Lãng Sơn và Hoành Sơn, Minh Tân và Thống Nhất. Qua hiệp thương lần thứ hai, có 50 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp, trong đó 1 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 1 người huyện được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND; 48 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã, bầu lấy 24 đại biểu. Hiện tại xã đã tiến hành xong việc tổ chức họp thôn, lấy ý kiến tín nhiệm đối với những người được giới thiệu ứng cử.

Xã Lãng Công xác định rõ để cuộc bầu cử trên địa bàn diễn ra thành công thì việc tuyên truyền đến nhân dân biết và tích cực tham gia là rất quan trọng. Do đó, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của cấp trên, địa phương đã thành lập tiểu ban thông tin, tuyên truyền, xây dựng Kế hoạch, nội dung tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp theo quy định của pháp luật; phối hợp với các ban, ngành đoàn thể của xã và các thôn tuyên truyền các nội dung, văn bản liên quan đến cuộc bầu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo có liên quan về triển khai công tác bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026,…

Đài Truyền thanh của xã tăng thời lượng phát các bản tin tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản, quy định pháp luật liên quan; công khai trên hệ thống truyền thanh của địa phương số đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu trên địa bàn; phản ánh không khí thi đua sôi nổi tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân trước dịp bầu cử.

Cùng với đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, trong các hội nghị, các buổi họp thôn, xã Lãng Công làm tốt công tác tuyên truyền trực quan trên địa bàn. Tập trung chỉnh trang, chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, góp phần cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thành công tốt đẹp. Tính đến đầu tháng 4, trên địa bàn đã treo gần 30 băng rôn, làm 4 cụm panô, 1 cổng chào phục vụ công tác tuyên truyền cuộc bầu cử.

Cùng với đó, xã đặc biệt coi trọng tuyên tuyền ở thôn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống để cử tri nắm được thông tin và tham gia bầu cử đầy đủ theo đúng pháp luật, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.

Trong thời gian tới, Ủy ban Bầu cử xã Lãng Công tiếp tục chủ động bám sát lộ trình công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để việc tuyên truyền kịp thời, nhất là giúp cử tri hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của mình; nắm vững tiêu chuẩn của đại biểu để sáng suốt lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, năng lực, xứng đáng bầu vào đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Với việc tích cực, chủ động tuyên truyền về công tác bầu cử bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, tin tưởng rằng cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn sẽ thực sự là ngày hội của toàn dân, thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp, văn minh./.

Lệ Quyên

 

Ngày đăng: 07/04/2021
Các tin cùng chuyên mục