Thời sự tổng hợp

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khoá I năm 2021

Ngày 05/04/2021, Trung tâm chính trị huyện Sông Lô tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khoá I năm 2021. Dự Lễ bế giảng có đồng chí Triệu Toàn Tăng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm  Chính trị; đồng chí Nguyễn Thế Bảo - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện và các đảng viên mới đến từ các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

 

 

Quang cảnh lễ bế giảng

 

Trong thời gian học tập nghiên cứu các học viên đã được học tập và quán triệt 10 bài học theo quy định, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, giúp cho các đồng chí Đảng viên mới nhận thức đầy đủ những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng - an ninh,bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng Cộng sản; Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Sông Lô trong thời gian gần đây; Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Sau thời gian học tập các chuyên đề các đảng viên mới đã viết bài thu hoạch, nhiều bài viết đạt chất lượng cao đã góp phần vào thành công chung của lớp học. Kết thúc khóa học, 100%  học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận; 37,2% học viên đạt loại giỏi,  62,7% đạt loại khá.

 

 

Đồng chí Triệu Toàn Tăng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu tại lễ bế giảng

 

 

 

Ban giám đốc Trung tâm chính trị huyện trao giấy chứng nhận cho các học viên

 

 

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khoá I năm 2021 trồng cây xanh tặng Trung tâm Chính trị

 

Phát biểu tại lễ Bế giảng lớp lý luận chính trị cho đảng viên mới khoá I năm 2021, đồng chí Triệu Toàn Tăng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã biểu dương những kết quả mà lớp học đã đạt được, đồng thời yêu cầu các học viên khi về cơ sở sẽ vận dụng linh hoạt những kiến thức đã được học vào thực tiễn. Tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong công việc để trở thành những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, cống hiến cho sự nghiệp vẻ vang của Đảng và làm tăng sức chiến đấu cho tổ chức cơ sở Đảng.

Thu Hà

Ngày đăng: 05/04/2021
Các tin cùng chuyên mục