An ninh quốc phòng

Trường THPT Bình Sơn tổ chức huấn luyện tự vệ năm 2021

Thực hiện kế hoạch công tác quân sự quốc phòng và công tác huấn luyện dân quân tự vệ năm 2021, trong thời gian 7 ngày, từ ngày 23-29/3, trường THPT Bình Sơn đã tổ chức huấn luyện tự vệ năm 2021.

 

 

Huấn luyện dân quân tự vệ là công tác quan trọng trong việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng. Tham gia huấn luyện đợt này 25 chiến sỹ tự vệ trường THPT Bình Sơn sẽ được tham gia huấn luyện 2 nội dung về chính trị và quân sự. Các đồng chí trong lực lượng dân quân tự vệ của nhà trường sẽ được trang bị những nội dung cơ bản của chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch; nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ quan, giữ vững ANCT, TT ATXH… Các nội dung huấn luyện về quân sự bao gồm: Huấn luyện điều lệnh đội ngũ, huấn luyện kỹ thuật bắn súng, huấn luyện đội ngũ chiến thuật, đội ngũ chiến thuật, các tư thế động tác cơ bản trong chiến đấu...

Với phương châm “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, đoàn kết tốt” Trường THPT Bình Sơn phát động phong trào thi đua, với mục tiêu phấn đấu huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian, quân số tham gia huấn luyện đạt từ 95% trở lên; phân đấu 100% các nội dung huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó có từ 85% đạt khá giỏi trở lên.

 

 

Việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho dân quân tự vệ nhằm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có chất lượng chính trị ngày càng cao, có cơ cấu tổ chức, lực lượng phù hợp với từng địa bàn, cơ quan, đơn vị tự vệ. Lớp huấn luyện nhằm bồi dưỡng những nội dung mới về công tác dân quân tự vệ, quốc phòng, quân sự địa phương; nâng cao năng lực tham mưu cho chi ủy nhà trường trong xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quân sự - quốc phòng nói chung, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh nói riêng.

Qua đợt huấn luyện này tin tưởng rằng mỗi cán bộ, chiến sỹ tự vệ sẽ phát huy được những phẩm chất của người lính, tích cực học tập, rèn luyện, góp phần quan trọng trong giữ vững ổn định tình hình an ninh, chính trị của Nhà trường và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bích Ngọc – Lệ Quyên 

 

 

Ngày đăng: 23/03/2021