Tin kinh tế

Đảng bộ xã Yên Thạch lãnh đạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, những năm qua, Đảng bộ xã Yên Thạch luôn chú trọng lãnh đạo, tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

 

 

Đảng bộ xã Yên Thạch có trên 400 đảng viên sinh hoạt tại 13 chi bộ, trong đó có 09 chi bộ nông thôn, 03 chi bộ trường học và 01 chi bộ công an xã. Với đặc thù là xã thuần nông, để lãnh đạo quần chúng nhân dân phát triển kinh tế, ngay từ đầu năm, Đảng bộ xã Yên Thạch đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề phát triển kinh tế, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đảng ủy chỉ đạo UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và đưa những cây, con giống mới năng suất cao vào sản xuất; cải tạo diện tích đất đồi trồng cây lâm nghiệp; đầu tư mở rộng diện tích các mô hình gia trại; phát triển đàn gia súc, gia cầm, tạo sản phẩm hàng hóa cung cấp cho thị trường; tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với các nguồn vốn phát triển kinh tế.

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế ở địa phương, Đảng ủy xã đã phân công các đồng chí Đảng ủy viên hàng tháng về dự sinh hoạt cùng chi bộ, để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, kịp thời có những giải pháp trong chỉ đạo phát triển kinh tế. Bám sát vào Nghị quyết phát triển kinh tế của Đảng ủy, các chi bộ, đảng viên trong xã nêu cao tinh thần, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi phát triển kinh tế, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, vận động người dân thâm canh tăng vụ, quay vòng sử dụng đất canh tác...

 Từ việc lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã về phát triển kinh tế đã tạo điều kiện, phát huy được tính tích cực vươn lên của người dân. Việc tuyên truyền KHKT cho nông dân được UBND xã quan tâm, trong năm xã đã phối hợp tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm cho các hộ có quy mô lớn như: Trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản cho bà con nông dân trên địa bàn xã. Bình quân lương thực đầu người năm 2020 là 340kg/người, tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo giá hiện hành ước đạt trên 87 tỷ đồng.  

Xác định chăn nuôi là ngành mũi nhọn trong phát triển kinh tế nông nghiệp, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh, chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp như: Tăng cường công tác tuyên truyền vệ sinh phòng dịch bệnh, tiêm phòng bệnh đúng quy trình cho đàn gia súc, gia cầm; khuyến khích nhân dân phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hình thức bán công nghiệp, gia trại… Đến nay tổng đàn gia súc gia cầm trên địa bàn xã cơ bản ổn định. Tổng số đàn trâu bò có gần 1.000 con, đàn lợn trên 1.300 con, đàn gia cầm trên 47.000 con.

Công tác lao động việc làm luôn được Đảng ủy xã quan tâm chỉ đạo, trong năm đã triển khai kế hoạch cập nhật thông tin cung cầu lao động năm 2020. Thường xuyên tuyên truyền, tư vấn tạo điều kiện giới thiệu việc làm cho 235 lao động có nhu cầu đi lao động trong nước và nước ngoài. Thực hiện cập nhật thông tin biến động cung cầu lao động năm 2020 với tổng số 448 hộ biến động. Tổng số người trong độ tuổi lao động trong toàn xã đến nay là trên 3.900 người, trong đó lao động có việc làm thường xuyên là trên 3.700 người, lao động qua đào tạo là 1.841 người, chiếm 46,98%. Lao động nông nghiệp 1.545 = 41,5%; Công nghiệp-xây dựng là 1.520 người = 40,8%; thương mại, dịch vụ, vận tải 660 = 17,7%.

Công tác xóa đói, giảm nghèo thường xuyên được quan tâm, kết quả rà soát hộ nghèo năm 2021 là 32 hộ, chiếm 1,35 %, giảm 0,43 % so với năm 2020. Hộ cận nghèo 70 hộ, chiếm 2,95 giảm 0,48% so với năm 2020. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh. Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở được củng cố và tăng cường, toàn xã hiện có 1.742 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt 89,4%; số hộ đề nghị cấp GCN 3 năm (2018-2020) là 1.408 hộ = 76.5%. 100% hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh và sử dụng điện lưới quốc gia.

Với sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của Nhân dân, xã Yên Thạch đang từng bước chuyển mình, đây là tiền đề quan trọng để thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra./.

Bích Ngọc

Ngày đăng: 10/03/2021