Tin kinh tế

Sông Lô từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông

Những năm qua, huyện Sông Lô luôn quan tâm đến việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông để đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của người dân, thu hút các dự án vào đầu tư trên địa bàn. Từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và sự đóng góp của nhân dân, nhiều tuyến đường được thi công; công tác duy tu, sửa chữa đường nông thôn dần đi vào nền nếp, tạo diện mạo mới giúp cho bộ mặt nông thôn thêm khởi sắc, kinh tế, xã hội từng bước phát triển.

Hàng năm, huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn rà soát, đánh giá thực trạng các tuyến đường để có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp. Trong đó, ưu tiên lồng ghép, bố trí nguồn vốn để xây dựng các công trình có tính cấp thiết, đảm bảo kết nối giữa các địa phương. Đồng thời, phối hợp với chủ đầu tư thực hiện tốt công tác đo đạc, lập phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; tuyên truyền, vận động nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận trong công tác kiểm kê, bồi thường và bàn giao mặt bằng.

Ngoài việc tiếp tục hoàn thiện các tuyến đường giao thông đã được đầu tư từ trước, hiện nay huyện đang tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công một số dự án công trình trọng điểm.  Trong năm 2020, huyện Sông Lô tiếp tục triển khai GPMB và thi công công trình cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 307B, đoạn từ xã Nhạo Sơn đến ngã ba TT Tam Sơn; công trình đường giao thông liên xã Phương Khoan, Nhân Đạo, Lãng Công (đoạn km0+00 đê tả Lô đến km5+500 xã Lãng Công); tiếp tục triển khai thi công 8 tuyến đường nội thị. Đồng thời đã thảm 0,5 km asphalt tại tuyến đường đôi trung tâm huyện lỵ Sông Lô và 2,2 km asphalt công trình: Cải tạo, nâng cấp ĐT 307B huyện Sông Lô,  đoạn từ xã Nhạo Sơn đến ngã ba TT Tam Sơn và 2 km tuyến giao thông liên xã Long Cương – phà Then. Cứng hóa được 1,0 km đường nội thị; rải 0,9 km asphalt, 2 km cấp phối đá dăm công trình đường giao thông liên xã Phương Khoan, Nhân Đạo, Lãng Công; cải tạo nâng cấp đường huyện 53B Yên Thạch- Đồng Thịnh, cải tạo đường huyện 51 từ Đồng Thịnh đến đê tả sông Lô xã Tứ Yên.

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện các tuyến đường giao thông nông thôn tại các xã, thị trấn. Trong năm qua đã nâng cấp, cứng hóa 9,6 km đường giao thông. Trong đó, giao thông trục xã 4,4 km, đường trục thôn 2km, 2,25km đường ngõ xóm, 3,2 km giao thông nội đồng. Nâng tỷ lệ đường giao thông trục xã được cứng hóa lên 240,45 km, đạt 100%; đường trục thôn cứng hóa đạt trên 84%; đường ngõ xóm cứng hóa trên 66%; trục chính giao thông nội đồng cứng hóa gần 65%.

Trong năm qua, đã hoàn thành 2 dự án duy tu đường huyện ĐH52, đoạn xã Cao Phong đi đê tả Sông Lô và sửa chữa đường huyện  ĐH 51, ĐH55 Nhạo Sơn đi trung tâm huyện, ĐH 56b đoạn Tân Lập- Yên Thạch, 58B đoạn Phương Khoan- Nhân Đạo. Đồng thời thường xuyên bảo dưỡng các tuyến đường huyện đi các xã Yên Thạch, Đồng Thịnh, Như Thụy, Hải Lựu…

Không chỉ sử dụng các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, huyện còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp ngày công lao động làm đường giao thông. Đặc biệt, cấp uỷ, chính quyền ở các xã có công trình giao thông được đầu tư xây dựng còn vận động được người dân tích cực hiến đất làm đường.

Từ đó, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, thúc đẩy kinh tế, xã hội của huyện phát triển nhanh; nhiều tuyến đường được lắp đặt đèn chiếu sáng, trồng cây xanh, hướng tới mục tiêu " sáng- xanh- sạch đẹp - an toàn" theo tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn huyện được đầu tư xây dựng đang ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế  - xã hội của địa phương. Đến nay, ô tô đã vào được trung tâm của tất cả các xóm, thôn. Nhờ đó, hàng hóa nông sản của bà con làm ra được giao thương thuận tiện hơn.

Cùng với việc đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây mới các tuyến đường giao thông, huyện Sông Lô tiếp tục phát huy mô hình tự quản, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia tự quản, phát động phong trào toàn dân cùng chung tay quản lý đường GTNT. Hệ thống giao thông phát triển đồng bộ, người dân cũng có ý thức làm cho đường nông thôn thêm sạch đẹp, từ việc trồng hoa làm đẹp đường, đẹp xóm người dân dần có ý thức bảo vệ môi trường chung.

Tuy đã có những bước đột phá quan trọng trong đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhưng trong bối cảnh mới khi mà thu hút đầu tư giữa các địa phương ngày càng quyết liệt hơn, việc tiếp tục hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông theo hướng hiện đại sẽ vẫn là nhiệm vụ rất quan trọng mà Sông Lô phải tiếp tục thực hiện nhằm thu hút đầu tư vào địa bàn huyện.

Với những kết quả đạt được và mục tiêu lớn trong thời gian tới hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, đồng bộ và hiện đại hơn, tạo động lực mạnh mẽ để thực hiện mục tiêu đưa Sông Lô trở thành huyện phát triển khá, toàn diện và bền vững./. 

Lệ Quyên

Ngày đăng: 09/03/2021