Tin kinh tế

Hội LHPN xã Đôn Nhân phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường

Trong những năm qua, các phong trào thi đua, cuộc vận động đã được Hội LHPN Phụ nữ xã Đôn Nhân thực hiện hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, thu hút đông đảo hội viên và các tầng lớp phụ nữ tham gia. Qua đó, mang lại nhiều kết quả thiết thực, khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường tại địa phương.

 

 

Mô hình trồng ổi của chị Nguyễn Thị Sinh, thôn Hòa Bình có thu nhập trên 150 triệu đồng/năm

 

Hiện nay Hội LHPN xã có tổng số 1013 hội viên phụ nữ đang sinh hoạt ở 09 chi hội thuộc 09 thôn dân cư. Trong nhiệm kỳ vừa qua HLHPN xã Đôn Nhân đã triển khai có hiệu quả hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho gia đình hội viên qua Phong trào“Giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”; phong trào giúp nhau thường xuyên, đột xuất. Hằng năm rà soát, nắm vững hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ (theo tiêu chí mới), xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực, phân công cán bộ, hội viên có điều kiện theo dõi, giúp đỡ với phương thức 3 biết, 2 hỗ trợ (biết mặt hội viên, biết hoàn cảnh hội viên, biết nhu cầu khả năng của hội viên). Từ đó hỗ trợ vốn, hỗ trợ kiến thức giúp họ phát triển kinh tế, tăng thu nhập và thoát nghèo. Trong nhiệm kỳ Hội đã giúp 12 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được giúp thoát nghèo (vượt 4,3% so với chỉ tiêu Đại hội). Phong trào giúp hộ nghèo, giúp thường xuyên, giúp đột xuất được các cấp Hội duy trì, thực hiện có hiệu quả, đã giúp 53 hộ, bằng vốn, ngày công, con giống, nguyên vật liệu...  với giá trị trên 294 triệu đồng.

Tăng cường khai thác, quản lý, giám sát thực hiện các nguồn vốn, TDTK cho vay trong hệ thống Hội. Đến nay Hội đã quản lý trên 2 tỷ đồng, vốn uỷ thác với NHCSXH cho 82 hộ vay. Kiểm tra đôn đốc các tổ, hộ trả gốc, lãi đúng quy định, hướng dẫn các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Phối hợp tổ chức 12 lớp tập huấn cho 840 lượt hội viên về chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc các loại cây, con giống mới cho năng xuất cao.Tổ chức hoạt động tiết kiệm tại Chi hội, đến nay có 963/1013 hội viên tham gia tiết kiệm đạt 95,06%, số dư tiết kiệm 693.360.000đ. Duy trì nhóm tiết kiệm phường họ, toàn xã có 14 nhóm với 214 thành viên, số vốn huy động được là 264.000.000đ.

Tuyên truyền Đề án 939/QĐ-TTg “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, hàng năm triển khai kế hoạch, định hướng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, khuyến khích phụ nữ có ý tưởng kinh doanh phù hợp với điều kiện và tuân thủ quy định pháp luật. Khuyến khích chị em có ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh như làm các dịch vụ kinh doanh, buôn bán vừa và nhỏ như cửa hàng tổng hợp...

Hội đã phối hợp tổ chức 03 hội nghị tuyên truyền tư vấn xuất khẩu lao động cho 193 người tham dự, đã có 38 lao động xuất khẩu. Giới thiệu việc làm cho 324 người đi lao động tại các công ty doanh nghiệp. Thông qua các hoạt động trên đã giúp nhiều HV thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng, đến nay toàn xã có 78 hộ  HV làm kinh tế giỏi có thu nhập từ 100 - 1 tỷ  đồng/năm.

Tuyên truyền thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia ngày thứ 7 xanh, chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, đóng góp công sức, tiền của để làm các công trình xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6 và tháng hành động vì môi trường Hội đã tổ chức ra quân đồng loạt vệ sinh môi trường tại nơi công cộng, trên đồng ruộng; thu gom rác thải, phân loại, xử lý rác thải ngay từ hộ gia đình, vận động hội viên, phụ nữ đi chợ mang làn, hạn chế sử dụng túi nilon. Tiếp tục duy trì hoạt động hợp tác xã vệ sinh môi trường. Phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện giải ngân vốn  nước sạch VSMT cho gia đình hội viên.

Thực hiện Nghị quyết 38/2019/NQ-HĐND, ngày 15/7/2019 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và các văn bản chỉ đạo của Huyện. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, BCH hội LHPN xã đã tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia, xây dựng, cải tạo 4,4km vượt 1,8Km so với tổng số lượng đăng ký, điển hình thôn Hòa Bình, Tân Lập...

Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, chị em hội viên phụ nữ xã Đôn Nhân đã góp phần xây dựng gia đình đủ 4 tiêu chí: No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Vị trí, vai trò của hội viên, phụ nữ trong xã được nâng lên, hàng năm toàn xã có trên 95,6% hộ hội viên phụ nữ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Trong thời gian tới Hội LHPN xã Đôn Nhân tiếp tục tăng cường khai thác các nguồn vốn, chú trọng hướng dẫn sử dụng vốn chặt chẽ có hiệu quả, kết hợp cho vay vốn với dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật hướng dẫn kinh nghiệm làm ăn, bồi dưỡng kiến thức quản lý kinh tế hộ; duy trì phong trào giúp nhau thường xuyên trong sản xuất, đời sống giúp chị em vượt lên những khó khăn, thách thức ổn định cuộc sống. Tích cực tuyên truyền nâng cao hiểu biết của phụ nữ về chủ trương, chính sách pháp luật, các thành phần kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước liên quan đến phát triển nghề nghiệp, khởi nghiệp nhằm thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ.

Thu Hà - Ngọc Yến

Ngày đăng: 04/03/2021