An ninh quốc phòng

Ban chỉ huy Quân sự huyện Sông Lô tổ chức ngày chạy thể thao quân sự CISM kết hợp chạy Olympic vì sức khỏe bộ đội hàng năm

          Ngày 01/3/2021, Ban chỉ huy quân sự huyện Sông Lô tổ chức Ngày chạy thể thao do Hội đồng Thể thao quân sự thế giới (CISM) phát động và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 với mục đích: "Khỏe để học tập, công tác tốt"; "khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc",  các cán bộ, chiến sĩ đã tham gia chạy cự ly 2.000m.

 

 

          Ngày chạy thể thao CISM là một trong các hoạt động chính hằng năm của Hội đồng thể thao quân sự thế giới. Đây cũng là hoạt động thường niên của Ban chỉ huy Quân sự huyện nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe bền bỉ, dẻo dai cho bộ đội. Nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể và hoạt động thể thao rộng khắp cho Sỹ quan, Quân nhân chuyên nghiệp trong lực lượng vũ trang huyện; nâng cao thể lực cho bộ đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, góp phần thiết thực vì lợi ích nâng cao sức khỏe cho mọi quân nhân và xây dựng mối đoàn kết trong cơ quan, đơn vị.

 

 

          Đây không chỉ là hoạt động thể dục thể thao, mà còn là đợt giáo dục chính trị sâu rộng nhằm đẩy mạnh phong trào luyện tập thể thao trong lực lượng vũ trang huyện; hưởng ứng tích cực cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại” và chủ trương “Tình hữu nghị thông qua ngày chạy thể thao” do CISM khởi xướng.

          Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tốt công tác huấn luyện và các hoạt động thể dục thể thao dành cho cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bích Ngọc – Thu Hà

 

Ngày đăng: 02/03/2021