Thời sự tổng hợp

Công tác quản lý đất đai và môi trường ở xã Hải Lựu

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác quản lý nhà nước về đất đai và bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Hải Lựu đã có những chuyển biến tích cực.

Trong lĩnh vực đất đai, chính sách pháp luật về đất đai được tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân. Trong năm 2020, chính quyền xã Hải Lựu đã lập hồ sơ đề nghị xử lý vi phạm quyền sử dụng đất đối với 31 hộ vi phạm xây nhà trái phép trước ngày 01/7/2014 trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan chuyên môn hoàn thiện hồ sơ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ chấp hành quyết định xử lý vi phạm. Thống kê danh sách phối hợp với ngành Tài chính - Kế toán triển khai thu tiền cho thuê đất lều quán đã hết hạn,thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2020. Bên cạnh đó, xã tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và giai đoạn 2022 - 2030. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các quy định của nhà nước trong lĩnh vực đất đai.

Đôn đốc các nhà thầu thi công các công trình dở dang, khảo sát và lập hồ sơ trình thẩm định xin vốn đầu tư các công trình trên địa bàn. Đôn đốc và thực hiện tốt công tác xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải khắc phục ô nhiễm môi trường giai đoạn 2019 – 2020. Sau thời gian thực hiện, toàn xã đã xây dựng và cải tạo được hơn 6.000 m rãnh thoát nước thải.

Hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn xã nhiều năm qua đã có những chuyển biến tích cực; hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước được tăng cường; các điểm nóng về ô nhiễm môi trường cơ bản đã được kiểm soát, xử lý; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã chú trọng đầu tư xử lý rác thải vệ sinh môi trường. UBND xã đôn đốc HTX môi trường thực hiện thu gom, xử lý rác thải theo tần xuất, kế hoạch đề ra. Vận hành tốt hệ thống nước sạch đảm bảo phục vụ cho trên 400 hộ dân khu vực trung tâm xã sử dụng nước sinh hoạt thường xuyên.

Trong thời gian tới, để công tác quản lý nhà nước về đất đai và bảo vệ môi trường ngày một hiệu quả hơn, xã Hải Lựu tiếp tục tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác thanh kiểm tra, tập trung lĩnh vực quản lý đất đai và môi trường; kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định; giải quyết nhanh, đúng quy định về thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân; phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường./.

Lệ Quyên 

Ngày đăng: 27/02/2021
Các tin cùng chuyên mục