Tin Văn hóa xã hội

Huyện Sông Lô trú trọng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

          Trong thời gian qua, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn huyện Sông Lô luôn được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể góp phần thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trọng tâm về giáo dục, chăm lo đời sống tinh thần, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bảo đảm điều kiện thuận lợi để trẻ em thực hiện quyền, bổn phận và phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức.

 

 

Hội nghị tập huấn Xây dựng mô hình CLB quyền tham gia của trẻ em trong trường học tại xã Yên Thạch

 

         Trong năm 2020 Huyện Sông Lô đã tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức các ngành, các cấp và nhân dân về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác trẻ em các địa phương trong huyện. Ban hành các kế hoạch phòng chống HIV/AIDS cho trẻ em và kế hoạch ngăn ngừa trẻ em lao động sớm năm 2020; Xây dựng mô hình câu lạc bộ quyền trẻ em tại trường học; trợ giúp trẻ em bị bỏ rơi, mồ côi, không nơi nương tựa vào cộng đồng; ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em lao động sớm; phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em; tuyên truyền phòng chốngbạo lực xâm hại trẻ em; triển khai mô hình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em và triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2020. Tổ chức truyền thông phòng chống tai nạn thương tích trẻ em cho các bậc ông bà, cha mẹ và người nuôi dưỡng tại xã Phương Khoan. Lựa chọn trẻ em nghèo, cận nghèo đang học các trường mầm non, tiểu học tại các Nhạo Sơn, Bạch Lưu, Như Thụy, Đức Bác, Yên Thạch và thị trấn Tam Sơn đề nghị Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh tặng sữa học đường; hỗ trợ nhà tình thương cho gia đình cháu Hoàng Trung Kiên tại xã Đôn Nhân thuộc trẻ có hoàn cảnh khó khăn do quỹ BTTE tỉnh vận động....

Để làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện đã triển khai và phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện tốt việc quan tâm, chăm sóc đến đời sống tinh thần của các em như: Phối hợp Quỹ BTTE tỉnh tặng 25 suất quà cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn dịp tết nguyên đán mỗi suất trị giá 700.000đ; tặng 50 suất quà co trẻ em khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn mỗi suất quà trị giá 500.000đ; tặng 45 suất quà đồ dùng học tập; 20 suất học bổng mỗi suất trị giá 700.000đ nhân Tháng hành động vì trẻ em. Phối hợp với Sở lao động -TBXH thẩm định, đề nghị cấp đồ chơi cho trẻ tại điểm nhà văn hóa thôn Đồng Tâm - xã Đồng Thịnh và cấp đồ dùng cho trẻ em có nguy cơ lang thang. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích trẻ em cho 200 đại biểu là cha mẹ, người chăm sóc tại xã Nhạo Sơn; Truyền thông phòng chống xâm hại trẻ em tại xã Quang Yên và thị trấn Tam Sơn cho gần 400 người là các ông bà, cha mẹ người nuôi dưỡng. Tặng 25 suất đồ dùng học tập nhân Tháng hành động vì trẻ em và mở 4 lớp dạy bơi miễn phí cho 240 trẻ em trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó Phòng Lao động, TB&XH đã tham mưu cho UBND huyện tặng 51 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, ốm đau trong dịp Tết nguyên đán Canh tý 2020; 100 suất quà đồ dùng học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Thực hiện tốt việc đăng ký khai sinh cho trẻ em và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở được duy trì; chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh phổ thông, đào tạo học sinh giỏi tiếp tục được đầu tư. Các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ,.. được các địa phương quan tâm tổ chức, thực hiện, nhất là trong dịp hè và các ngày lễ, tết trong năm.

          Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn huyện còn những khó khăn như: Kinh phí đầu tư cho công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em chưa đáp ứng được yêu cầu. Đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở các cấp chưa bố trí được đầy đủ, đa số là kiêm nhiệm; chưa có đội ngũ cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở thôn, khu phố. Bên cạnh đó tác động kinh tế - xã hội đã làm ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập bảo đảm đời sống của nhiều gia đình… làm cho môi trường sống hiện tại tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến các vụ xâm hại, bạo lực trẻ em; tai nạn thương tích, đuối nước,... vẫn còn xảy ra.

         Để thực hiện tốt  công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân về công tác trẻ em. Thực hiện tốt Luật Trẻ em năm 2016, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ trẻ em. Trong đó đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành ở địa phương, cơ sở giáo dục trong việc bảo vệ phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; kịp thời ngăn chặn, phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm người có hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. Thường xuyên tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, nhà trường thay đổi phương pháp giáo dục trẻ em phù hợp theo từng lứa tuổi và điều kiện thực tế; trang bị, hướng dẫn các thành viên trong gia đình, giáo viên, học sinh kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình, học đường; thực hiện trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, lôi kéo trẻ em vào các hoạt động tội phạm và cản trở việc thực hiện các quyền của trẻ em. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các mô hình, hệ thống cung cấp dịch bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại các đơn vị, địa phương. Từng bước chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. Tăng cường phối hợp giữa các cấp, ngành, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức trong công tác bảo vệ trẻ em. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em" xem đây là nhiệm vụ, trách nhiệm của toàn xã hội./.

Thu Hà

Ngày đăng: 25/02/2021
Các tin cùng chuyên mục