An ninh quốc phòng

Lãng Công làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ

Công tác quân sự quốc phòng địa phương là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, mặt khác góp phần giữ vững an ninh chính trị, thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại địa phương. Xác định tầm quan trọng đó, những năm qua, đi đôi với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, công tác quân sự quốc phòng địa phương luôn được xã Lãng Công (huyện Sông Lô) chú trọng, trong đó nổi bật là công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm.

Để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm về số lượng và chất lượng, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Lãng Công đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch và chỉ đạo làm tốt công tác tham mưu cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội của xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự đến các tầng lớp nhân dân, nhất là các gia đình có công dân trong độ tuổi thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ đối với Tổ quốc. Đồng thời, thực hiện tốt quy trình các bước gọi công dân tham gia khám sàng lọc và thâm nhập tìm hiểu nắm chắc về lý lịch chính trị, điều kiện hoàn cảnh của từng công dân với phương châm "2 gặp 4 biết", làm tốt công tác động viên, tuyên truyền để công dân tin tưởng và yên tâm tham gia khám sơ tuyển sức khỏe tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Bám sát chỉ tiêu phân bổ hàng năm, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, các hội, đoàn thể cùng phối hợp thực hiện, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm của xã luôn đạt 100%. Có được kết quả đó trước hết là nhờ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn. Trong đó, đặc biệt có ý nghĩa quan trọng là công tác tuyên truyền, đã tạo niềm tin và động lực cũng như sự an tâm về tư tưởng cho các thanh niên lên đường và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm 2021, xã Lãng Công được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 23 công dân nhập ngũ để bổ sung cho Quân đội nhân dân và Lực lượng Công an nhân dân làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xã đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tổ chức tốt việc khám sơ tuyển, xét duyệt chính trị chặt chẽ đảm bảo tuyển chọn công dân đủ tiêu chuẩn về tuổi đời, văn hóa, sức khỏe, chính trị, đạo đức vào quân đội nhân dân Việt Nam. Với mục tiêu “tuyển người nào, chắc người đó”, không trường hợp nào bị loại trả sau khi giao cho đơn vị nhận quân, địa phương tăng cường công tác bám nắm, theo dõi tình hình theo tiến độ và kế hoạch đã đề ra, tiến hành rà soát thanh niên trong độ tuổi theo luật nhằm nắm chắc số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS; xét duyệt từ thôn dân cư phân loại xác định đối tượng tạm miễn, tạm hoãn hoặc đủ điều kiện gọi khám sức khỏe, đảm bảo công khai, minh bạch.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Lãng Công tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự  cho 69 công dân trong độ tuổi nhập ngũ năm 2021, đúng theo kế hoạch. Theo đó, việc khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự được thực hiện đối với công dân trong độ tuổi từ 18-25;  công dân qua đào tào trình độ cao đẳng, đại học đến hết 27 tuổi. 100% công dân được khám sàng lọc các bước, như: Chiều cao, cân nặng, vòng ngực và 10 bệnh quy định về miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự và khai thác tiền sử bệnh tật bản thân và gia đình.

Trước đó, với tinh thần quán triệt của cấp ủy chính quyền địa phương, công tác tuyên truyền về tuyển quân năm 2021 và các quy định của Luật nghĩa vụ quân sự  được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân; công tác chuẩn bị khám sơ tuyển được chuẩn bị chu đáo. Việc khám tuyển được diễn ra công khai, minh bạch, khách quan, công bằng, dân chủ, đúng đối tượng và đủ các chuyên khoa. Qua khám sơ tuyển có 47 công dân đạt sức khỏe loại 1 đến loại 3. Trải qua đẩy đủ các bước khám tuyển có 28 hồ sơ đạt yêu cầu.

Trong ngày 2/2/2021, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã trao lệnh gọi nhập ngũ năm 2021 cho 18 thanh niên đủ tiêu chuẩn trong xã. Trong đó quân số dự bị là 3 thanh niên; thực hiện NVQS 15 thanh niên và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân 3 thanh niên.

Nhận thức việc lên đường nhập ngũ là nghĩa vụ, trách nhiệm thiêng liêng đối với Tổ quốc và cũng là niềm vinh dự, tự hào của tuổi trẻ; vì vậy, trong đợt tuyển quân đợt này trên địa bàn xã Lãng Công đã có nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, cùng với tinh thần tự nguyện hăng hái lên đường nhập ngũ, làm tròn nghĩa vụ đối với Tổ quốc của mỗi công dân đặc biệt là phát huy truyền thống yêu nước của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, xã Lãng Công sẽ hoàn thành tốt công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ 2021, đảm bảo về số lượng, chất lượng, góp phần tô thắm thêm trang sử vàng truyền thống của quê hương Lãng Công anh hùng./.

Lệ Quyên

Ngày đăng: 03/02/2021