An ninh quốc phòng

Tòa án Nhân dân huyện Sông Lô nâng cao chất lượng xét xử và giải quyết các vụ án

Xác định việc nâng cao chất lượng xét xử và giải quyết các vụ án là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt quá trình hoạt động của tòa án, trong những năm qua, Tòa án Nhân dân (TAND) huyện Sông Lô đã có nhiều giải pháp mang tính chủ động, đem lại hiệu quả cao trong công tác xét xử. Từ đó góp phần tích cực trong công tác phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

 

 

Ngay từ đầu năm, TAND huyện Sông Lô đã bám sát sự chỉ đạo của Tòa án nhân dân tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện để xây dựng kế hoạch, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án, không để tồn đọng, kéo dài. Để không ngừng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ xét xử, cán bộ, thẩm phán thường xuyên nghiên cứu, tìm hiểu, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ. Đơn vị thường xuyên tổ chức họp trao đổi chuyên môn nghiệp vụ giữa các thẩm phán, đưa ra những tình huống cụ thể để thảo luận về cách nghiên cứu hồ sơ sao cho hiệu quả. Đối với những vụ án phức tạp, các thẩm phán đều chủ động, kịp thời báo cáo lãnh đạo xin ý kiến chỉ đạo giải quyết. Trong quá trình xét xử, tòa án đã tạo mọi điều kiện đảm bảo cho những người tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của mình.

Bên cạnh đó, TAND huyện còn trú trọng đến công tác cải cách hành chính - tư pháp, công khai, minh bạch, thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động của đơn vị, thông báo đầy đủ mẫu văn bản tố tụng theo quy định; thực hiện chuyển giao đầy đủ các văn bản tố tụng đến công dân, cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, qua đó giúp hoạt động xét xử, giải quyết các công việc được nhanh chóng và thuận lợi.

Với những nỗ lực đó, năm 2020, TAND huyện Sông Lô đã giải quyết được 349/383 vụ việc đã thụ lý, đạt tỷ lệ 91,25%. Trong đó, án hình sự, thụ lý 67 vụ với 145 bị cáo, đã đưa ra xét xử 44 vụ với 140 bị cáo; án dân sự, án hôn nhân gia đình, án kinh doanh thương mại, án hành chính lao động, đã giải quyết xong 260/287 vụ, đạt 90,9%.

Trong năm 2020, số lượng án TAND huyện đã thụ lý và giải quyết tăng so với cùng kỳ năm trước 20 vụ, số vụ án ngày càng phức tạp hơn về tính chất và người tham gia tố tụng. Qua công tác xét xử các vụ án hình sự cho thấy, các nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu, tội phạm về ma túy, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm con người vẫn chiếm tỷ lệ cao.

Trước thực trạng đó, TAND huyện đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cải cách hành chính tư pháp để nâng cao chất lượng, giải quyết kịp thời các vụ việc. Việc tranh tụng tại phiên tòa được thực hiện theo hướng thực chất, có hiệu quả. Tòa án không hạn chế thời gian tranh tụng, tôn trọng và đảm bảo các bên tham gia tố tụng đưa ra chứng cớ và trình bày hết ý kiến của mình. Các bản án mà Toà án nhân dân huyện tuyên đều rõ ràng, đảm bảo đúng người đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp xét xử oan, không bỏ lọt tội phạm, đảm bảo quyền lợi cho Nhà nước, tập thể và công dân.

Cùng với việc xét xử nghiêm minh các loại vụ án, Toà án huyện Sông Lô đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các phiên toà, đặc biệt là thông qua công tác xét xử lưu động Trong năm, TAND huyện đã thực hiện 12 vụ án xét xử lưu động liên quan đến ma túy, qua đó góp phần tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho quần chúng nhân dân,  đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Xác định công tác hội thẩm nhân dân có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, TAND huyện thường xuyên phối kết hợp, trao đổi với các cơ quan, đơn vị nơi có hội thẩm công tác, tạo điều kiện thuận lợi để các vị hội thẩm vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ xét xử mà đảng và nhân dân đã tín nhiệm giao phó. Để đảm bảo cho hoạt động xét xử kịp thời, đúng quy định của pháp luật, TAND huyện đã chủ động phối hợp với trưởng đoàn hội thẩm, bố trí sắp xếp để các hội thẩm được tham gia xét xử một cách đồng đều; Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với các hội thẩm Nhân dân để kịp thời trao đổi thông tin, trao đổi về công tác chuyên môn nghiệp vụ, nhất là những văn bản mới được ban hành hoặc có sửa đổi bổ sung, để các Hội thẩm kịp thời nắm bắt và vận dụng vào quá trình xét xử.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng xét xử và giải quyết các vụ án, trong thời gian tới TAND huyện Sông Lô tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan tố tụng kịp thời đưa ra xét xử các vụ án trọng điểm, kiên quyết xử phạt nghiêm các loại tội phạm về tệ nạn xã hội; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức, đặc biệt là đội ngũ thẩm phán, thư ký và hội thẩm nhân dân để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Hà Minh

Ngày đăng: 22/01/2021