Thời sự tổng hợp

Đảng bộ xã Đức Bác quan tâm phát triển công tác giáo dục

Hiện nay, trên địa bàn xã Đức Bác có 3 trường học gồm: Trường Mầm non, Trường Tiểu học và Trường THCS, đến nay cả 3 nhà trường đều đạt chuẩn Quốc gia, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Có được thành tích ấy, là sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cùng sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân.

 

 

Đảng bộ, chính quyền xã Đức Bác luôn coi trọng công tác giáo dục là quốc sách hàng đầu nên những năm qua, Đảng bộ xã đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư cho sự nghiệp giáo dục, mở rộng quy mô trường lớp. Cơ sở vật chất các nhà trường luôn đảm bảo khang trang, sạch đẹp. Có đủ hệ thống phòng học, phòng học bộ môn, phòng chức năng và các công trình phụ trợ, sân chơi bãi tập để phục vụ tốt nhu cầu học tập của học sinh. Hệ thống các trang thiết bị, đồ dùng dạy học của các nhà trường đảm bảo phục vụ tốt việc giảng dạy của giáo viên. Đội ngũ cán bộ giáo viên các nhà trường đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Với quy mô khuôn viên trường, lớp rộng rãi, có đầy đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy và vui chơi cho trẻ nên chất lượng giáo dục đã được nâng lên rõ rệt, học sinh yêu trường và chăm đến lớp hơn.

Thực hiện chủ trương của ngành giáo dục về đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học. Trong những năm qua, Ban giám hiệu các nhà trường trên địa bàn xã đã chú trọng đổi mới công tác quản lý, đồng thời áp dụng các giải pháp tăng cường bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chuẩn hoá về trình độ chuyên môn nghiệp vụ; chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán làm nòng cốt cho việc đổi mới phương pháp dạy học; giám sát việc kiểm tra đánh giá chất lượng dạy của các giáo viên, kết quả học tập của học sinh; chỉ đạo sát sao cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, năm học 2019-2020 kết quả giáo dục của trường THCS, TH luôn duy trì tốp đầu trong huyện. Đối với trường Mầm Non 100% trẻ thực hiện chế độ bán trú, tỷ lệ suy dinh dưỡng, thấp còi giảm còn 0,8% so với năm học trước. Tỷ lệ huy động trẻ dưới 3 tuổi đến lớp đạt 27%, đạt 100% so với Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, hoàn thành phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi. Tỷ lệ học sinh lớp 5 hoàn thành trương trình tiểu học đạt 100%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 98,6%, tỷ lệ học sinh tiếp tục theo học THPT đạt 85,9%. Nhà trường tổ chức cho các em tham dự đầy đủ các cuộc thi học sinh giỏi. Năm học vừa qua học sinh giỏi cấp huyện đối với bậc THCS có 36 em đạt giải, đứng thứ 2/18 trường. Học sinh giỏi các cấp đối với bậc tiểu học có giải, trong đó cấp huyện có 227 giải, cấp tỉnh có 32 giải, cấp quốc gia có 7 giải. Duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Để tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Đảng bộ xã đã chỉ đạo các nhà trường học tiếp tục chú trọng thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm trong công tác, nâng cao số lượng giáo viên đạt trình độ trên chuẩn, thực hiện tốt các giải pháp cụ thể trong đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học, phối hợp với Hội phụ huynh học sinh nhà trường để tham gia quản lý, giáo dục con em cũng như việc sử dụng, huy động các nguồn lực để phục vụ các hoạt động của nhà trường.

Cùng với việc quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường, công tác xã hội hóa giáo dục, khuyến học khuyến tài cũng luôn được Đảng ủy, UBND và các ban, ngành, đoàn thể trong xã chăm lo. Trong đó, Hội Khuyến học xã luôn theo dõi, động viên nhà trường trong công tác giáo dục cho học sinh, chủ động tham mưu, đề xuất với UBND xã làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, thúc đẩy phong trào dạy và học của nhà trường ngày càng phát triển. Trong nhiệm kỳ qua Hội đã vận động các tổ chức và cá nhân đóng góp xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài với số tiền thu được là trên 47 triệu đồng, đã khen thưởng cho 211 học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và thi đỗ các trường Cao đẳng, Đại học nhân dịp ngày 2/9 hàng năm, nhằm động viên, khích lệ các cháu. Đối với các dòng họ, 100% các dòng họ xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền xã Đức Bác sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cả về chất lượng đại trà và mũi nhọn. Tăng cường công tác phổ biến pháp luật trong nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, không để học sinh mắc vào các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật. Tiếp tục nghiên cứu, huy động các nguồn vốn để đầu tư cho giáo dục; làm tốt công tác thi đua khen thưởng cho giáo viên và học sinh giỏi, đỗ đại học nhằm đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn xã.

Bích Ngọc

Ngày đăng: 22/01/2021