Thời sự tổng hợp

Hội nghị trực tuyến toàn quốc: Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 21/01, Hội đồng bầu cử Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia Tòng Thị Phóng.

 

 

Tham dự tại điểm cầu huyện Sông Lô có đồng chí Phùng Thị Kim Nga-TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Đăng Tâm- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Quang Nghiệp- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện; thành viên Ban chỉ đạo bầu cử của huyện; thành viên Ủy ban bầu cử huyện; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, MTTQ, Liên đoàn lao động, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội CCB huyện; đại diện Ban Pháp chế HĐND huyện; lãnh đạo, chuyên viên tổng hợp Văn phòng HĐND và UBND huyện; lãnh đạo, chuyên viên Phòng Nội vụ; Thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử và thành viên Ủy ban bầu cử xã.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là hoạt động chính trị quan trọng, đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, có ý nghĩa chiến lược với sự nghiệp tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn trong thời kỳ mới.

Đồng chí yêu cầu hội nghị tập trung thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho công tác triển khai cuộc bầu cử. Sau hội nghị này, cấp uỷ, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao nhất và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, chọn ra được những đại biểu xứng đáng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Chỉ thị số 45 ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Chỉ thị số 02 ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; hướng dẫn về công tác nhân sự ứng cử; hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri...

 

 

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương quán triệt nghiêm túc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị và triển khai các nội dung công việc, tổ chức thành công cuộc bầu cử. Sau hội nghị này, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tỉnh, thành phố, cơ quan liên quan sẽ phối hợp chặt chẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện đúng các mốc thời gian theo luật định về bầu cử.

Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị trực tuyến toàn quốc, đồng chí Phùng Thị Kim Nga, TUV, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện nghiêm túc quán triệt thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị trực tuyến. Trên cơ sở kế hoạch của Ủy ban bầu cử huyện xây dựng và ban hành kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện công cuộc bầu cử. Thường trực HĐND huyện, Ủy ban bầu cử huyện, UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy; các ban, ngành, đoàn thể; Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn, khẩn trương phối hợp chặt chẽ, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện hiệu quả, đúng thời gian theo luật định. Trong đó, tập trung vào các nội dung phải hoàn thành trước như: Thành lập ban chỉ đạo, thành lập ủy ban bầu cử; dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND; cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử; tăng cường tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.../.

Lệ Quyên- Ngọc Yến

 

Ngày đăng: 22/01/2021