Thông tin cần biết

Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 -2025

Xem thêm tại đây

Ngày đăng: 16/01/2021
Các tin cùng chuyên mục