Thời sự tổng hợp

Hội LHPN xã Yên Thạch thực hành tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế

Học tập và làm theo gương Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế từ lâu đã là phong trào sâu rộng, là việc làm thường xuyên của cán bộ, hội viên Chi hội Phụ nữ xã Yên Thạch (huyện Sông Lô).

Hội LHPN xã Yên Thạch hiện có 1.351 hội viên, với nghề nghiệp chủ yếu là lao động tự do, chăn nuôi, buôn bán nhỏ, vì vậy điều kiện kinh tế gia đình hội viên còn nhiều khó khăn. Thời gian qua, chi hội đã tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, trong đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được xem là nhiệm vụ quan trọng, được các chị em thực hiện nghiêm túc, góp phần đưa hoạt động hội đi vào chiều sâu.

Nhằm thực hiện tốt vai trò Hội LHPN trong việc nhiệm vụ “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”, ngay từ đầu năm, Ban chấp hành Hội LHPN xã đã tập trung xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai kế hoạch vận động, quản lý nguồn tiết kiệm tại chi hội và Kế hoạch triển khai thực hiện thi đua thực hành tiết kiệm “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế”. Kế hoạch được phát động và triển khai đến 100% chi hội; tuyên truyền, vận động 80% cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia thực hiện các loại hình tiết kiệm...

Hội LHPN xã đã chú trọng đến các hình thức vận động, cụ thể vận động cán bộ, hội viên phụ nữ gương mẫu đi đầu thực hành tiết kiệm, khuyến khích các thành viên trong gia đình cùng thực hành tiết kiệm, tổ chức nhiều hoạt động tiết kiệm trong các chi, tổ hội phụ nữ, tiết kiệm trong cộng đồng. Chú trọng phát huy và nhân rộng các mô hình phụ nữ tiết kiệm hay như: Tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tiết kiệm điện, nước, chi tiêu, mua sắm, nuôi heo đất, hũ gạo tình thương, hũ gạo tại gia, tiết kiệm trong các chương trình, dự án, mô hình…Trong năm đã có 1.050 hội viên tham gia tiết kiệm với tổng số tiền tiết kiệm là trên 63 triệu đồng, cho 28 chị em vay để hỗ trợ mua phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp và thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển kinh tế. Ngoài ra Hội đã vận động chị em tham gia hoạt động phường họ,vừa tạo tinh thần đoàn kết, vừa tương trợ giúp đỡ nhau để có vốn sản xuất kinh doanh. Tổng số nhóm phường họ trong Hội đến nay có 20 nhóm với 250 thành viên tham gia với số tiền quỹ hiện nay là trên 250 triệu đồng/tháng.

Hội đã đưa ra nguyên tắc vận động, sử dụng, quản lý nguồn vốn tiết kiệm rất chặt chẽ theo phương thức “tự quản” và được thực hiện tại chi, tổ phụ nữ. Có sổ theo dõi việc đóng tiết kiệm của các thành viên và hình thức cho vay, mượn. Việc quản lý nguồn vốn tiết kiệm do Tổ trực tiếp bầu thành viên trong tổ tự quản, quyền lợi người tham gia trong tổ như nhau, lãi suất huy động tiết kiệm là 0%, lãi suất cho vay do chi/tổ/nhóm thống nhất quy định nhưng không cao hơn lãi suất cho vay hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội tại thời điểm hiện hành, có quy chế hoạt động và được thảo luận, thống nhất của các thành viên tham gia…Các loại hình tiết kiệm này là nguồn vốn tại chỗ không mất đi mà ngày càng phát triển, số tiền tiết kiệm ngày càng tăng cả về số lượng và năng lực quản lý nguồn tiết kiệm được nâng lên, giúp đỡ nhiều chị em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vay, mượn phát triển kinh tế.

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động giúp phụ nữ phát triển kinh tế, giúp hộ nghèo có địa chỉ, giúp nhau thường xuyên được triển khai ở 100% chi hội. Năm 2020 toàn xã có 39 hộ nghèo = 1,86%, trong đó hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ = 15 hộ. Hội đã tổ chức bình xét và thống nhất xây dựng kế hoạch phân công người theo dõi giúp đỡ 10 hộ. Trong năm Hội đã vận động giúp đỡ bằng tiền mặt từ nguồn quỹ tiết kiệm cho 10 chị với tổng số 21 triệu đồng, trong đó điển hình làm tốt là các chi hội Đoàn Kết, Tiền Phong, Đại Thắng...đồng thời Hội đã vận động 227 cán bộ, hội viên phụ nữ giúp 115 chị thường xuyên, đột xuất, giúp không hoàn lại bằng tiền, ngày công, con giống, vật liệu xây dựng, thóc gạo, quy tiền là 256 triệu đồng. Bên cạnh đó Hội đã chỉ đạo các chi hội tiếp tục rà soát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn, nhất là hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, từ đó Hội đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các chi hội giúp đỡ hộ nghèo có địa chỉ bằng nguồn quỹ hội, quỹ tiết kiệm tại chi hội. Nhờ nguồn quỹ hội, đã có nhiều hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo như hộ chị Hà Thị Cảnh, chị Nguyễn Thị Hồng (thôn Hoa Mỹ), nhiều hộ vươn lên làm giàu cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm như hộ chị Hà Thị Lý thôn An Khang làm giàu từ chăn nuôi lợn, nuôi gà; chị Phan Thị Nụ thôn Hoa Mỹ làm giàu từ chăn nuôi gà, nuôi vịt kết hợp với máy xay xát; chị Nguyễn Thị Vân thôn Minh Khai làm giàu từ mô hình VAC và máy cày, bừa ....

 Trong việc tăng cường quản lý, giám sát thực hiện các nguồn tín dụng tiết kiệm, cho vay trong hệ thống, Hội đã tiếp tục duy trì, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn với Ngân hàng CSXH huyện với tổng dư nợ trên 1,6 tỷ đồng cho 59 hộ vay. Hội đã tiếp tục duy trì, quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn với tổng dư nợ 56,7 tỷ đồng cho 311 hộ vay để phát triển kinh doanh sản xuất. Hội đã xây dựng kế hoạch kiểm tra các tổ tiết kiệm vay vốn do Hội phụ nữ quản lý, Hội đã kiểm tra và đối chiếu dư nợ trực tiếp tại 5 hộ vay vốn, qua kiểm tra đối chiếu, các hộ đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích.

Việc triển khai thực hiện tiết kiệm bằng nhiều hình thức, nhận thức của hội viên phụ nữ được nâng lên, thể hiện qua những việc làm thiết thực trong đời sống hằng ngày của mỗi gia đình, đồng thời giúp cho nhiều chị em ở địa phương có hoàn cảnh khó khăn được vay, mượn vốn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình, đây cũng là một hình thức thu hút hội viên, phụ nữ tham gia sinh hoạt hội ngày càng đông,  từng bước xây dựng văn hóa tiết kiệm trong đời sống của mỗi gia đình, cộng đồng và xã hội, nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Bích Ngọc

Ngày đăng: 22/01/2021