Tin kinh tế

Hội Nông dân xã Hải Lựu đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Với vai trò là chỗ dựa vững chắc, đồng hành cùng nông dân vượt khó làm giàu, thời gian qua, Hội Nông dân xã Hải Lựu đã có nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Đặc biệt là đẩy mạnh phong trào “Thi đua yêu nước” và phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, đã khích lệ hội viên tìm tòi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nỗ lực vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng ... góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn. 

Anh La Văn Hiếu, xã Hải Lựu, huyện Sông Lô mở cơ sở chế tác đá mỹ nghệ cho hiệu quả kinh tế cao


Hội Nông dân xã Hải Lựu có 1.543 hội viên, chiếm gần 89% hộ sản xuất nông nghiệp, đang sinh hoạt tại 12 chi hội. Xác định rõ vai trò của việc thực hiện các phong trào thi đua, Hội Nông dân xã đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn hội viên nông dân thực hiện tốt phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần tăng trưởng kinh tế nông nghiệp, nông thôn, là nòng cốt trong công cuộc giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Để phong trào đạt hiệu quả, Hội Nông dân xã đã tổ chức tuyên truyền đến các chi, tổ hội và hội viên về chủ trương, đường lối của Đảng, tiêu chí phấn đấu sản xuất kinh doanh giỏi để hội viên chủ động đăng ký thực hiện ngay từ đầu năm. Trong năm 2020 đã có 600 hộ gia đình hội viên đăng ký thi đua đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Cuối năm qua bình xét có 400 hộ gia đình đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Bên cạnh đó, hội hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế gia đình, tạo nhiều điều kiện ưu tiên trợ giúp nông dân như: hỗ trợ cây, con giống mới phù hợp với điều kiện của địa phương để hội viên áp dụng vào phát triển sản xuất, từ đó hình thành các vùng sản xuất chuyên canh cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao.

Hằng năm, Hội Nông dân xã hướng dẫn hội viên thực hiện chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống, cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng, hiệu quả phù hợp với điều kiện của địa phương. Đồng thời, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các lớp tập huấn cho hội viên nông dân, phổ biến các mô hình sản xuất cho thu nhập cao, hướng dẫn nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh hiệu quả…Từ phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã phát huy mạnh mẽ các nguồn lực, khai thác tiềm năng đất đai, lao động và nguồn vốn của các hộ nông dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp để hội viên nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng bền vững.

Hội còn chủ động làm tốt công tác huy động các nguồn vốn hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất. Các cấp hội tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân; phối hợp với Ngân hàng CSXH, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận các nguồn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp, chế tác đá mỹ nghệ.

Phong trào nông dân thi đua SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu lan tỏa mạnh mẻ, rộng khắp trên địa bàn xã. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều hội viên tiêu biểu, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương như: Mô hình chăn nuôi chim bồ câu của gia đình ông Nguyễn Tiến Ngọ, chi hội thôn Thống Nhất; anh Nguyễn Văn Chiến, thôn Đồng Dừa với hàng nghìn đôi bồ câu lai Pháp. Mô hình nuôi bò thương phẩm của hộ ông Nguyễn Văn Hồng, chi hội thôn Hòa Bình với 40 con bò; hộ bà Nguyễn Thị Định, thôn Thắng Lợi nuôi trên 30 con bò lai. Nhiều hộ duy trì nuôi từ 10-20 con trâu bò. Mô hình nuôi lơn trên địa bàn phát triển mạnh, tiêu biểu như hộ ông Nguyễn Văn Cự, chi hội thôn Đồng Tâm, ông Hán Văn Thành chi hội thôn Hòa Bình. Mô hình nuôi ong lấy mật của hộ ông Hà Văn Dậu. Lĩnh vực kinh doanh có nhiều mô hình phát triển mạnh, như: Mô hình sản xuất gạch không nung của gia đình bà Nguyễn Thị Hải thôn Dân Chủ; xưởng đá xây dựng của ông hà Văn Quyết; xưởng chế tác đá mỹ nghệ của anh Hán Văn Hoàn…đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm và tạo việc làm cho hàng trăm lao động trên địa bàn xã.

Phong trào nông dân thi đua SXKDG trên địa bàn xã Hải Lựu thời gian qua đã tác động tích cực tới những hộ nông dân, giúp họ đổi mới tư duy, suy nghĩ cũng như cách làm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Trong năm 2020, tổng giá trị thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi trên địa bàn đạt trên 73 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 43 triệu đồng/ người/ năm.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của hội viên nông dân xã Hải Lựu đã góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững đạt nhiều kết quả. Thời gian tới, Hội nông dân xã Hải Lựu sẽ đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững./.

Lệ Quyên

 

Ngày đăng: 22/01/2021