Tin Văn hóa xã hội

Sông Lô đẩy mạnh công tác việc làm cho người lao động

Năm 2020, tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực có nhiều biến động; sự bùng phát của đại dịch Covid -19, sự biến đổi phức tạp của khí hậu đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến đời sống việc làm của nhân dân. Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, công tác giải quyết việc làm, tạo việc làm mới, tuyên truyền xuất khẩu lao động, thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động trong giải quyết việc làm đã được các phòng, ban, ngành và các địa phương phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

 

 

Xác định đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, hiện đại hóa nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Ngay từ đầu năm cấp ủy, chính quyền trong huyện đã chú trọng công tác tuyên truyền các chính sách của tỉnh về giải quyết việc làm và giảm nghèo tới người dân. Từ đó, giúp người lao động nắm được thông tin và có định hướng đúng đắn trong việc lựa chọn nghề nghiệp. Đồng thời, khuyến khích, tạo điều kiện tốt nhất cho lao động đi xuất khẩu lao động; quan tâm hỗ trợ về vốn, khoa học kỹ thuật cho người dân phát triển kinh tế gia đình; chú trọng xây dựng làng nghề, hợp tác xã, mở rộng các mô hình doanh nghiệp vừa và nhỏ phù hợp với điều kiện phát triển của huyện để khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có của địa phương.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, năm 2020, huyện đã giải quyết việc làm cho 1881 lao động việc làm mới, đạt 89,57% kế hoạch năm 2020, tỷ lệ lao động qua đạo tạo đạt 52,33% và tỷ lệ có việc làm thường xuyên ước đạt 96,31%. Nhiều lao động có việc làm ổn định đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, từ đó giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 1,13%. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác việc làm huyện Sông Lô phối hợp với Sở Lao động - TBXH tổ chức tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện tại các xã trên địa bàn để người dân nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ và tham gia bảo hiểm xã hội.

Để nâng cao chất lượng nguồn lao động, huyện làm tốt công tác phân luồng lao động; tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho lực lượng lao động trẻ, khuyến khích lao động tham gia học nghề để lập nghiệp. Ngoài ra, huyện còn chú trọng, quan tâm hỗ trợ vốn và trang thiết bị cho những lao động làng nghề trên địa bàn huyện nhằm duy trì, phát triển nghề truyền thống, vừa giải quyết việc làm tại chỗ, vừa đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. Nhiều hoạt động tư vấn hướng nghiệp, phiên giao dịch việc làm đã được mở ra trên địa bàn huyện thu hút đông đảo người lao động đến tham gia. Với sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp, có uy tín trong tỉnh cũng như các đối tác uy tín ở nước ngoài, lao động địa phương đã tìm được các ngành nghề, vị trí việc làm phù hợp.

Nhờ có chính sách hỗ trợ giảm chi phí xuất khẩu lao động của tỉnh, nhiều lao động huyện Sông Lô đã và đang lựa chọn xuất khẩu lao động qua các kênh như: Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Phúc, Trung tâm đào tạo lao động xuất khẩu - Trực thuộc Sở Lao động - TB&XH, Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc. Để người dân có điều kiện đi xuất khẩu lao động, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể phối hợp cùng Ngân hàng chính sách xã hội huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện hỗ trợ thủ tục, tạo điều kiện bảo lãnh cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Năm 2020 huyện Sông Lô có 101 lao động xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài.

Có thể khẳng định, công tác giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn huyện Sông Lô đã được cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; giải quyết được nhiều lao động địa phương chưa có việc làm, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân. Đây cũng là điều kiện quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thu Hà

 

Ngày đăng: 22/01/2021