Thời sự tổng hợp

Kỳ họp thứ 13 HĐND xã Bạch Lưu, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 15/01, HĐND xã Bạch Lưu tổ chức Kỳ họp thứ 13, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự Kỳ họp, có lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã; UBMTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể xã và lãnh đạo các trường học, lãnh đạo trạm y tế xã và đại biểu HĐND xã.

Tại Kỳ họp thứ 13, HĐND xã Bạch Lưu đã thông qua báo cáo của UBND xã về kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo kiểm điểm điều hành của UBND xã năm 2020, kế hoạch trọng tâm năm 2021; Báo cáo tình hình thu chi ngân sách xã năm 2020; Dự toán phân bổ thu chi ngân sách năm 2021; Báo cáo kết quả công tác Bảo vệ Môi trường xã Bạch Lưu 2020; Báo cáo tổ chức hoạt động của HĐND xã năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021; Báo cáo kết quả công tác giám sát của HĐND xã năm 2020; Chương trình giám sát của HĐND xã năm 2021; Báo cáo công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân năm 2020; Báo cáo tình hình tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND xã tổng hợp ý kiến cử tri gửi tới kỳ họp  thứ 13  HĐND xã; Báo cáo trả lời và tiếp thu ý kiến cử tri lĩnh vực UBND; Báo cáo trả lời và tiếp thu ý kiến cử tri lĩnh vực HĐND; Báo cáo kết quả công tác năm 2020 của Ban kinh tế - xã Hội và Ban Pháp chế; Báo cáo thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp của Ban kinh tế - xã Hội và Ban Pháp chế. Thông báo của MTTQ xã về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của MTTQ xã với HĐND xã, UBND xã

Tại Kỳ họp, các đại biểu tiếp tục thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn; 100% các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua: Nghị quyết về mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021; Nghị quyết về dự toán phân bổ thu - chi ngân sách năm 2021; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm Non xã Bạch Lưu Hạng mục nhà lớp học kết hợp với khối phòng phục vụ học tập, bếp nấu một chiều; Thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2021; Nghị quyết về ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021.

Sau thời gian làm việc tập trung, dân chủ, nghiêm túc kỳ họp thứ 13 HĐND xã Bạch Lưu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp./.

Lệ Quyên

 

Ngày đăng: 18/01/2021