Tin kinh tế

Sông Lô chủ động cung cấp nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021

Vụ Đông xuân 2020-2021, Sông Lô phấn đấu gieo trồng trên 9.700 ha cây hàng năm. Để đảm bảo nguồn nước cung cấp cho diện tích gieo trồng, UBND huyện Sông Lô đã tích cực chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất nông nghiệp.

 

 

Trong điều kiện thời tiết được dự báo gặp nhiều khó khăn do biến đổi khí hậu, UBND huyện đã có văn bản yêu cầu Phòng Nông nghiệp & PTNT, UBND các xã, thị trấn, Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Lập Thạch chỉ đạo tổ chức gieo trồng theo khung thời vụ, quán triệt phương án lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân, tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2020-2021 trên địa bàn huyện.

Thông thường, vào vụ Đông Xuân, do tổng lượng mưa ít dẫn đến tình trạng ruộng đồng khô hạn. Nhất là những tháng đầu năm, nước đầu nguồn ở các hồ, đập xuống thấp, không đủ cung ứng cho các trạm bơm vận hành nên tiềm ẩn nguy cơ thiếu hụt nguồn nước tưới. Theo kế hoạch Công ty đã huy động mọi nguồn lực khẩn trương tiến hành nạo vét các cửa khẩu chính cũng như các tuyến kênh, bể hút, các trạm bơm, dự kiến nạo vét khoảng  gần 27.000m3 kênh trục chính. Đồng thời cũng cho tu sửa các máy móc, thiết bị hư hỏng để sẵn sàng phục vụ cho hoạt động cấp nước vụ Đông Xuân 2020 - 2021.

Công ty TNHH MTV Thuỷ Lợi Lập Thạch được giao quản lý hệ thống công trình thủy lợi gồm: 03 hồ lớn là Hồ Vân Trục, hồ Bò Lạc, hồ Suối Sải có dung tích trữ nước lớn từ 3 triệu m3 đến 10 triệu m3; 224 hồ đập vừa và nhỏ; 02 Trạm bơm điện là Trạm bơm Cao Phong, Trạm bơm Then I; 47 trạm bơm điện với 64 tổ máy; 105 trạm bơm điện, bơm dầu dã chiến và gần 2.000km kênh mương, ngoài ra còn nhiều các công trình cầu, cống, điều tiết…trên kênh. Trên địa bàn huyện Sông Lô mỗi năm Công ty trực tiếp phục vụ tưới tiêu cho trên 11.771ha, trong đó diện tích lúa trên 5.218ha, cây màu 5.326ha, cây mạ 218ha, thủy sản trên 1.000ha. Thời điểm này, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Lập Thạch nỗ lực khắc phục những khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác tưới, nhằm cung cấp đủ nước cho sản xuất.

Nắm bắt quy luật diễn biến tự nhiên trên, ngay từ đầu vụ, Công ty thủy lợi Lập Thạch đã bám sát lịch cấp nước để điều tiết nước tưới phục vụ nông dân đổ ải; chỉ đạo các trạm bơm vận hành hết công suất tích trữ nước vào các đầm, hồ, ao trên địa bàn, đảm bảo cấp nước gieo trồng hết diện tích và duy trì điều hòa phân phối cho từng giai đoạn. Trong đó chỉ đạo công nhân viên đồng loạt ra quân tiến hàn nạo vét kênh mương, kênh dẫn, kênh chính các trạm bơm, hồ đập; kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành thử các phương tiện lấy nước để đảm bảo sẵn sàng vận hành hết công suất ngay từ đợt 1 lịch lấy nước. Tăng cường công tác thống kê, rà soát nguồn nước trong hệ thống công trình được giao quản lý, khai thác; phối hợp với UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch chi tiết đến từng thôn, xóm, khu vực và thông báo để bà con nhân dân biết, chủ động lấy nước kịp thời, hiệu quả. Tăng cường các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nhằm tiết kiệm tối đa trong điều kiện khó khăn nguồn nước, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ an toàn công trình tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp kịp thời, hiệu quả...

Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện chặt chẽ các giải pháp quản lý, vận hành công trình, xây dựng kế hoạch và thực hiện cấp nước khoa học với phương châm xa tưới trước, gần tưới sau, khu cao tưới trước, trũng tưới sau; sẵn sàng phương án lắp đặt các trạm bơm dã chiến điện, dầu trên các tuyến kênh, kênh tiêu, ao, hồ tại các vị trí thuận lợi để tận dụng cấp nước tưới.

Với quyết tâm là ngay từ đợt xả 1 sẽ cơ bản lấy đủ đổ ải, đợt 2, 3 sẽ hoàn thành việc lấy nước sản xuất nông nghiệp trên toàn huyện. Do đó Công ty đã quán triệt phương châm “Chủ động, kịp thời, chất lượng, hiệu quả” tăng cường quản lý chặt chẽ nguồn nước, tưới tiết kiệm, đáp ứng đủ, kịp thời nước phục vụ đổ ải và gieo cấy lúa vụ Đông Xuân.

Với phương châm chủ động, kịp thời, chất lượng, hiệu quả, tin tưởng rằng công tác tưới tiêu sẽ đảm bảo đúng khung thời vụ, góp phần mang lại thắng lợi cho vụ Đông Xuân 2020-2021 trên địa bàn huyện./.

Bích Ngọc

Ngày đăng: 20/01/2021