Thời sự tổng hợp

Sông Lô khai mạc lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2021

Thực hiện kế hoạch số 16-KH/BTGHU ngày 08/01/2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tổ chức mở lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú ở các chi đảng bộ trực thuộc và những đoàn viên thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2021. Sáng ngày 18/01/2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng  khóa I năm 2021. Dự và chỉ đạo có đồng chí Triệu Toàn Tăng - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đại diện Ban  chỉ huy Quân sự huyện và hơn 100 học viên là quần chúng ưu tú và những đoàn viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2021.

 

 

Theo kế hoạch, trong 07 ngày từ 18- 24/01/2021, các học viên sẽ được nghiên cứu một số chuyên đề chính, gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và một số thông tin thời sự trong nước, khu vực và quốc tế.

Phát biểu khai mạc lớp học, đồng chí Triệu Toàn Tăng - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy nhấn mạnh về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng. Đồng thời, khẳng định đây là một đợt sinh hoạt chính trị để những quần chúng ưu tú nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng của bản thân. Đồng chí yêu cầu, các học viên tham gia lớp học, chấp hành nghiêm nội quy của lớp học đề ra, tích cực, chủ động tiếp thu kiến thức, nỗ lực trong học tập và không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện bản thân để sớm trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Đối với các giảng viên, đồng chí đề nghị giảng viên tận tâm, trách nhiệm truyền đạt hiệu quả các nội dung chuyên đề của lớp bồi dưỡng./.

Ngọc Yến


Ngày đăng: 19/01/2021