Tin Văn hóa xã hội

Yên Thạch thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Cùng với các địa phương trong toàn huyện, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở xã Yên Thạch (huyện Sông Lô) ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần thay đổi diện mạo đời sống văn hoá tinh thần ở nông thôn. Cuộc sống của người dân ngày càng ổn định và từng bước phát triển, góp phần tích cực tạo dựng môi trường văn hoá lành mạnh, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

 

 

 

Ảnh: Tiết mục văn nghệ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Sông Lô, xã Yên Thạch

 

Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở được củng cố và tăng cường, năm 2020, toàn xã có 1.742 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 89,4%; số hộ được cấp Giấy chứng nhận Gia đình văn hóa 3 năm liên tục (2018-2020) là 1.408 hộ = 76.5%; có 9 hộ gia đình được UBND xã khen thưởng gia đình VH xuất sắc năm 2020. Có 8/10 thôn đạt thôn văn hoá = 80%. Những năm qua, các thôn dân cư trong toàn xã luôn đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở mang ngành nghề, từ đó xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế như nuôi gà, nuôi lợn, dịch vụ vận tải đường sông...mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nhiều hộ thoát nghèo bền vững.

Qua những phong trào cụ thể, thiết thực như “Người tốt, việc tốt”; “Xây dựng Gia đình văn hóa”; “Xây dựng làng văn hóa, khu dân cư văn hóa” đã góp phần tích cực vào hình thành nhân cách con người trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; nâng cao vai trò, vị trí của gia đình trong xây dựng đời sống văn hóa, đời sống KT-XH; cải thiện đời sống vật chất và văn hóa, tinh thần của người dân ở cộng đồng dân cư; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có tiến bộ; xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở và phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng được duy trì và phát triển.

Từ đó, xuất hiện nhiều tấm gương gia đình văn hoá tiêu biểu, gia đình làm kinh tế giỏi, gia đình hiếu học, có tác dụng nêu gương tốt trong cộng đồng. Tiêu biểu trong các phong trào thi đua về văn hóa có các đơn vị như: Thôn Sông Lô, Thống Nhất, Mỹ Ngọc, Minh Khai… và hộ gia đình như: Hộ bà Nguyễn Thị Lộc (thôn Minh Khai), bà Vũ Thị Thủy (thôn Sông Lô), bà Hà Thị Loan (thôn Tiền Phong), ông Lê Duy Hà (thôn Minh Khai), ông Nguyễn Công Bắc (thôn Sông Lô)...đã có nhiều thành tích trong phong trào đoàn kết toàn kết toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở thôn dân cư....

Cùng với đó, công tác xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao được chú trọng, hiện nay xã có nhà văn hóa rộng 300m2, phục vụ được 350 chỗ ngồi, 9/9 thôn dân cư đều có nhà văn hóa thôn đạt chuẩn theo quy định của Bộ VHTT&DL với diện tích tối thiểu 500m2, diện tích tối đa 1.400m2. Khu trung tâm văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí xã với diện tích 10.000m2, nhà luyện tập thể thao xã hoạt động thường xuyên liên tục có hiệu quả, hàng ngày mở cửa vào lúc 4h30-7h30 cho các vận động viên chơi thể thao.

Phong trào văn hóa,văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển rộng rãi, đến nay toàn xã có 01 Câu lạc bộ Văn hoá thể thao của Người cao tuổi, 01 CLB đàn hát hương quê, 9 CLB văn nghệ của phụ nữ thôn. Toàn xã hiện có trên 4.500 người tham gia tập luyện thường xuyên, chiếm 45% dân số xã.

Nhiều hình thức sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể thao được tổ chức sôi nổi ở các địa phương, trong các thôn dân cư. Việc cưới theo nếp sống văn minh về cơ bản được tổ chức với tinh thần trang trọng, không phô trương hình thức, giảm được các hiện tượng tiêu cực, gọn nhẹ, khách mời chủ yếu trong phạm vi gia đình, anh em bạn bè thân thích. Việc tang hiện nay đã giảm được các thủ tục rườm rà, các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Việc mừng thọ được chính quyền địa phương phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức với hình thức trang trọng, ý nghĩa, tiết kiệm, tập trung vào dịp Tết Nguyên đán tại nhà văn hoá xã hoặc nhà văn hoá thôn dân cư...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Yên Thạch vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục, đó là: Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào tuy có buớc phát triển nhưng chưa đồng đều, sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong xã vẫn còn có hạn chế; việc xây dựng các điển hình tiên tiến chưa thật sự được quan tâm đúng mức, phong trào xây dựng GĐVH, thôn văn hóa có nơi chất lượng chưa cao; công tác xã hội hóa, kêu gọi sự hỗ trợ đóng góp kinh phí dành cho tổ chức hoạt động của nhà văn hóa thôn chưa đáp ứng được yêu cầu; cán bộ trong BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa” thường xuyên thay đổi theo sự phân công nhiệm vụ của tổ chức dẫn đến việc theo dõi Phong trào bị ảnh hưởng.

Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng, Yên Thạch sẽ tập trung đẩy mạnh thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa" thông qua việc xây dựng kế hoạch hoạt động, đề ra mục tiêu cụ thể, vận động đông đảo nhân dân tham gia thực hiện. Tập trung đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả làm cho nhân dân nhận thức đúng về ý nghĩa, vai trò của Phong trào. Trọng tâm là phong trào xây dựng GĐVH, thôn văn hoá, cơ quan văn hoá, góp phần tích cực để Phong trào phát triển sâu rộng. Tăng cường nguồn lực từ ngân sách nhà nước, đồng thời thực hiện tốt chủ trương xã hội hoá nhằm đẩy mạnh và củng cố các thiết chế văn hoá, thể thao từ xã đến thôn. Lồng ghép nội dung Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và Cuộc vận động “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội” với Phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua khác.

Bích Ngọc

Ngày đăng: 18/01/2021