Tin Văn hóa xã hội

Phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tại Như Thụy

          Phát huy vai trò trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, những năm qua, Ủy ban MTTQ xã Như Thụy đã khẳng định được vai trò của mình, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đặc biệt là tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua. Với nhiều đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động, Ủy ban MTTQ xã đã phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, góp sức xây dựng Như Thụy ngày càng phát triển giàu đẹp.

 

 

Như Thụy biểu dương, khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Mặt trận năm 2020

 

          Trong năm, Uỷ Ban MTTQ xã Như Thụy đã thực sự giữ vai trò trung tâm trong xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự hướng dẫn và chỉ đạo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, MTTQ xã Như Thụy đã tập trung thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phối hợp tốt cùng các ban, ngành đoàn thể tuyên truyền phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

          Năm 2020, là một năm khó khăn đối với tỉnh Vĩnh Phúc nói chung, huyện Sông Lô nói riêng, trong đó có xã Như Thụy. Dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế, vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn. Tuy vậy, Ủy ban MTTQ xã Như Thụy đã thể hiện rõ vai trò kết nối, tích cực vận động, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trên địa bàn ủng hộ bằng tiền mặt, hiện vật cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Toàn xã ủng hộ được trên 26 triệu đồng tiền mặt nộp về Ủy ban MTTQ huyện.

          Ủy ban MTTQ xã Như Thụy đã tiếp nhận, trao 1.840 kg gạo cho 85 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Cũng trong năm, Ủy ban MTTQ xã đã trích Quỹ “Vì người nghèo” của xã thăm hỏi hỗ trợ 17 hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền 6,8 triệu đồng. Ủng hộ 15,4 triệu đồng giúp đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả sau cơn bão.

          Điểm nổi bật là Ủy ban MTTQ xã Như Thụy đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thông qua việc gắn các phong trào thi đua yêu nước với nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Ủy ban MTTQ xã đã bám sát địa bàn dân cư, phát huy sức mạnh và sức sáng tạo của nhân dân bằng hoạt động tự quản, tiếp tục nhân rộng và duy trì hoạt động mô hình, điển hình thực hiện có hiệu quả. Cùng với đó, Ủy ban MTTQ xã đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện tốt chủ trương giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn xã, duy trì nâng cao tiêu chí nông thôn mới của xã, tham gia hiến đất, hiến kế, hiến công, vệ sinh đường làng ngõ xóm, chỉnh trang nhà cửa, trồng mới cây xanh, phân loại rác thải và tập kết đúng nơi quy định, lắp đèn chiếu sáng tại các đường trục thôn, ngõ xóm. Hiện đã triển khai làm điểm tại thôn Trung Sơn và mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ.

          Ngoài ra, Ủy ban MTTQ xã còn phối hợp cùng các tổ chức thành viên như Hội Nông dân, Hội CCB, Hội LHPN xã tích cực tuyên truyền đoàn viên hội viên thực hành tiết kiệm, phát huy nội lực, vay vốn phát triển kinh tế. Tính đến hết năm 2020, Hội Nông dân, Hội CCB xã phối hợp cùng Ngân hàng CSXH cho 348 hộ vay vốn với tổng dư nợ gần 8,8 tỷ đồng, Hội LHPN xã phối hợp cùng Ngân hàng Đông Á cho 71 hội viên vay vốn với dư nợ 460 triệu đồng. Từ nguồn vốn vay trên, các hộ đã học hỏi, áp dụng thêm tiến bộ khoa học và sản xuất, giúp đỡ nhau vươn lên thoát nghèo.

          Có thể nói, từ các phong trào, cuộc vận động do Uỷ Ban MTTQ xã Như Thụy phát động đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, tạo được lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn./.

Hà Minh - Lệ Quyên

 

Ngày đăng: 18/01/2021