Tin Văn hóa xã hội

Trường tiểu học Lãng Công nâng cao chất lượng dạy và học

Trong những năm qua, với tinh thần đoàn kết, tâm huyết với nghề, tập thể đội ngũ giáo viên Trường tiểu học Lãng Công đã vượt khó hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm học, chất lượng giáo dục được nâng lên, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của ngành giáo dục huyện Sông Lô.

 

 

Hình ảnh một tiết tin học tại trường Tiểu học Lãng Công

 

Nhà trường có tổng số 27 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trường đã tập trung củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học, xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, tạo môi trường học tập lành mạnh, thân thiện để mỗi thầy cô giáo thực sự là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo cho học sinh noi theo. Bên cạnh đó, nhà trường hướng trọng tâm vào công tác giảng dạy học sinh, tổ chức phụ đạo cho các em còn hạn chế về nhận thức. Những học sinh khá, giỏi, các em được chọn những môn học thế mạnh, thực sự yêu thích và được bồi dưỡng để phát triển tốt hơn, tham gia các kỳ thi do huyện, tỉnh, quốc gia tổ chức.

Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh, chất lượng giáo dục của nhà trường trong những năm qua luôn ổn định và phát triển. Năm học 2019 -2020 vừa qua, nhà trường có 99,2% học sinh hoàn thành chương trình lớp học/lên lớp thẳng. 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. Học sinh tham gia các sân chơi, giao lưu trí tuệ các cấp có 302 giải. Trong đó: Cấp Quốc gia có 06 giải Trạng nguyên toàn tài (04 giải nhất, 02 giải ba). Cấp tỉnh có 76 giải, trong đó: Trạng nguyên toàn tài có 11 giải (01 giải nhất,01 giải nhì, 01 giải ba, 08 khuyến khích). Trạng nguyên tiếng việt có 34 giải (03 giải nhất, 05 giải nhì, 03 giải ba, 23 khuyến khích). Violympic Toán có 09 giải (01 giải nhì, 01 giải ba, 07 khuyến khích). Violympic Tiếng Anh có 19 giải (03 giải nhất, 04 giải ba, 12 khuyến khích). Thi chữ đẹp có 03 giải (01 giải nhì, 01 giải ba cá nhân;  01 giải ba tập thể). Cấp huyện có 220 giải, trong đó, 20 giải nhất, 28 giải nhì, 80 giải ba, 92 giải khuyến khích.

Năm học 2020-2021, nhà trường có trên 700 học sinh. Xác định đổi mới giáo dục là nhiệm vụ quan trọng đối với công tác dạy và học, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã phân công nhiệm vụ cụ thể, giao chỉ tiêu thi đua cho từng cán bộ, giáo viên, nhân viên; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi tập thể, cá nhân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của trường nhằm huy động nhiều nguồn lực, tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Nhà trường luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng đội ngũ, 100% cán bộ giáo viên có phẩm chất về đạo đức tốt, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao. Đến thời điểm này đã có 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn, trên chuẩn. Ban Giám hiệu thường xuyên phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo giữa các tổ, khối, lớp trong trường; khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng dạy học và sử dụng đồ dùng trong giờ lên lớp; tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy trên lớp thông qua bài thuyết trình, kiểm tra giáo án. Nhà trường thường xuyên tổ chức các cuộc thi Olimpic tiếng Anh, giải Toán trên mạng Internet, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh

Trong thời gian tới, tập thể cán bộ, giáo viên trường tiểu học Lãng Công tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy; tích cực triển khai phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; duy trì trường đạt chuẩn quốc gia, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng lấy học sinh làm trung tâm; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện./.

Lệ Quyên

Ngày đăng: 14/01/2021