Thời sự tổng hợp

Đảng bộ huyện Sông Lô phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, là điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi các mục tiêu và chỉ tiêu phát triển KT-XH. Thời gian qua, Đảng bộ huyện Sông Lô đã phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương

Hiện nay, Đảng bộ huyện Sông Lô hiện có 6.184 đảng viên. Trong đó, có 45 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; 17 Đảng bộ xã, thị trấn với 239 chi bộ dưới cơ sở. Trong năm 2020, Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên luôn được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do vậy Huyện ủy đã tổ chức triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Đảng ủy xã, thị trấn và các chi bộ trực thuộc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở, trọng tâm là chỉ đạo rà soát điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí cấp ủy viên, thực hiện mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị, góp phần tạo sự tin tưởng, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong đó đáng chú ý là Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tăng cường đối thoại, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân; thực hiện giao ban cụm xã, nâng cao chất lượng các hội nghị tiếp xúc cử tri; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện trực tiếp đối thoại với cán bộ, cử tri trong huyện...

Thông qua các hoạt động trên, nhiều vấn đề cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chưa rõ, chưa hiểu được giải đáp kịp thời. Những kiến nghị, những nguyện vọng chính đáng được các cấp, các ngành giải quyết như: Đất đai, giao thông, bồi thường giải phóng mặt bằng, sửa chữa, nâng cấp kênh mương nội đồng tưới tiêu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, đảm bảo cung ứng điện phục vụ đời sống nhân dân, tăng cường vệ sinh môi trường... Cũng nhờ những cuộc đối thoại thẳng thắn, cởi mở, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn được triển khai với kết quả tốt, phục vụ kịp thời nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương, điển hình là việc xây dựng Cụm công nghiệp Sông Lô I, Sông Lô II, Cụm công nghiệp Đồng Thịnh, Khu Trung tâm hành chính huyện, chuẩn bị công trình xây cầu Vĩnh Phú...

Công tác xây dựng Đảng còn được thể hiện rõ ở việc tập trung lãnh đạo, tiếp tục đổi mới bộ máy cơ quan Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo đó đã tiến hành kiện toàn, sắp xếp, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ và chế độ, chính sách đối với cán bộ theo phân cấp. Thực hiện quy trình bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm và bổ nhiệm lại đối với 16 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Cùng với đó, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách cán bộ được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Năm 2020, huyện đã mở 25 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể cho hơn 2.468 lượt cán bộ; kết nạp 103 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II đề ra, Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy đã chú trọng đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng toàn diện, sâu sát, quyết liệt, cụ thể, đảm bảo phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Minh chứng rõ nét chính là năm 2020 huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra: Tốc độ phát triển kinh tế năm 2020 đạt 4,26%. Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành đạt 6.300 tỷ đồng, theo giá so sánh đạt 4.257 tỷ đồng; giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt trên 62,4 triệu đồng/năm, tăng 6,1 triệu đồng so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch, tuy nhiên do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 đã tác động đến hướng chuyển dịch của ngành kinh tế như: Nông, lâm nghiệp và thủy sản chiến 27,5%; công nghiệp, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp chiếm 46,6%; thương mại, dịch vụ chiến 25,9%; tổng sản lượng lương thực đạt trên 39 nghìn tấn, bình quân lương thực đạt 388kg/người/năm. Tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 1,731tỷ đồng tăng 1,9% so với cùng kỳ; tổng giá trị xây dựng, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đạt trên 2.936 tỷ đồng, tăng 8,73% so với cùng kỳ; tổng giá trị sản xuất ngành thương mại, dịch vụ đạt 1.632 tỷ đồng. Các công trình, dự án về cơ sở hạ tầng, cụm công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng giáo dục được triển khai thực hiện theo kế hoạch. Đặc biệt, thu ngân sách trên địa bàn đạt kết quả cao, vượt 81% dự toán HĐND huyện giao.

Song song với phát triển kinh tế, Đảng bộ huyện cũng tăng cường các giải pháp, chỉ đạo toàn diện để hoàn thành các chỉ tiêu trong lĩnh vực xã hội. Công tác giáo dục - đào tạo được quan tâm, chất lượng dạy và học ở từng cấp học có chuyển biến tích cực; năm 2020 có 100% trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia. 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi được ra lớp, 99,8% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình bậc tiểu học, 98,6% tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS, 99% học sinh tốt nghiệp bậc THPT. Bình quân thu nhập của người dân tăng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,13%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 2,67%.

Từ những kết quả đạt được, Đảng bộ huyện Sông Lô đã khẳng định rõ vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương; tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần III nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

Ngọc Yến

Ngày đăng: 13/01/2021
Các tin cùng chuyên mục