Tin kinh tế

Đảng bộ xã Lãng Công tập lãnh đạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân

Cùng với thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Lãng Công (huyện Sông Lô) đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển KT-XH, nâng cao đời sống, thu nhập cho nhân dân, hướng đến xây dựng xã Lãng Công thành đô thị loại V, ngày càng văn minh, giàu đẹp.

 

 

Người dân Lãng Công áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất

 

Đảng bộ xã Lãng Công hiện có hơn 300 đảng viên, sinh hoạt ở 13 chi bộ, trong đó có 10 chi bộ thôn. Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ xã đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trong đó lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng, được ưu tiên hàng đầu. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã đã ban hành các nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế. Đảng ủy xã chỉ đạo UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật và đưa những cây, con giống mới năng suất cao vào sản xuất; đầu tư mở rộng diện tích các mô hình trang trại, gia trại; phát triển đàn gia súc, gia cầm, tạo sản phẩm hàng hóa cung cấp cho thị trường; tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với các nguồn vốn phát triển kinh tế. Hướng tới mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích canh tác, chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trong đó chú trọng phát triển cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, đẩy mạnh phát triển các trang trại, gia trại chăn nuôi gia súc gia cầm; chú trọng phát triển thươngmại, dịch vụ; mphát huy nội lực của từng hộ gia đình trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Trên cơ sở đó, Ủy ban MTTQ và các tổ chức, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đưa những loại cây trồng có năng suất, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất; tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với các nguồn vốn phát triển kinh tế từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NN&PTNT, các nguồn quỹ hội. Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế, Đảng ủy xã phân công các đồng chí Đảng ủy viên hằng tháng về dự sinh hoạt cùng chi bộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và kịp thời có những giải pháp trong chỉ đạo phát triển kinh tế. Đồng thời, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của đảng viên trong chuyển đổi, phát triển kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất…

Từ việc lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã về phát triển kinh tế và sự tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên đã tạo điều kiện, phát huy được tính tích cực vươn lên của người dân.

Trong năm 2020, giá trị thu từ trồng trọt trên địa bàn trên 33 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm trước tăng hơn 1.1 tỷ đồng). Xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình phát triển kinh tế từ trồng các loại cây ăn quả như: Cây thanh long ruột đỏ, bưởi diễn…

Chăn nuôi trên địa bàn xã Lãng Công phát triển mạnh, hiện nay trên toàn xã có tổng trên 100 nghìn con đàn vật nuôi các loại. Trong đó đàn gia cầm trên 65 nghìn con, đàn lợn gần 5000 con, chim bồ câu trên 24 nghìn con… Tình hình dịch bệnh những tháng đầu năm trên đàn vật nuôi có những diễn biến phức tạp, khó lường. Đảng ủy xã chỉ đạo thực hiện đảm bảo công tác tiêm phòng, phun thuốc khử trùng tiêu độc và chăm sóc, bảo vệ đàn vật nuôi; tuyên truyền, vận động nhân dân phòng bệnh và chăm sóc, bảo vệ cho đàn vật nuôi nên tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt. Trên địa bàn có hàng chục trang trại, gia trại chăn nuôi lợn, trâu, bò, chim bồ câu, nuôi gà thịt, gà đẻ trứng…quy mô lớn, mang lại giá trị kinh tế cao, từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng một năm. Trong năm 2020, tổng thu từ chăn nuôi gia súc gia cầm và thủy sản trên địa bàn xã hơn 103 tỷ đồng. Tổng giá trị thu từ sản xuất nông nghiệp trên 136 tỷ triệu đồng. Trong đó chăn nuôi năm 2020 chiếm tỷ trọng 75,85%.

Trong năm xã trồng mới được 27 ha rừng sản xuất. Khai thác cây bạch đàn tại rừng sản xuất 22,6ha. Tổng giá trị thu từ lâm nghiệp gần 3 tỷ đồng.

Cùng với phát triển sản xuất nông nghiệp, Đảng ủy, UBND xã Lãng Công đã lãnh chỉ đạo, vận động, khuyến khích nhân dân đầu tư phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ như: Xây dựng, đồ mộc gia dụng, máy say sát, kinh doanh xăng dầu, cơ khí sửa chữa, thương mại dịch vụ, phương tiện vận tải, chế  biến  nông sản, dịch vụ nông nghiệp… nhằm giải quyết việc làm, tăng nguồn thu nhập cho người dân địa phương. Năm 2020 thu từ TTCN, thương mại, dịch vụ trong xã hơn 105 tỷ đồng.

Bằng việc triển khai các giải pháp đồng bộ, xã Lãng Công đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng và phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế phát triển đúng hướng, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Tổng giá trị thu nhập năm 2020 ước đạt trên 293 tỷ đồng; Bình quân thu nhập đầu người 36,2 triệu đồng/người/năm (tăng 0,9 triệu đồng so với năm 2019), số hộ nghèo giảm còn 0,79% (so với năm 2019 giảm 0,9%).

Ðây là tiền đề để Ðảng bộ xã Lãng Công tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về thôn dân cư với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”; tiếp tục chỉ đạo tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân xây dựng quê hương Lãng Công ngày càng giàu đẹp./.

Lệ Quyên

Ngày đăng: 13/01/2021