An ninh quốc phòng

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Lô tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính năm 2021

Sáng ngày 06/01/2021, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Lô tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phùng Huy Thuận - Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc; đồng chí Ngô Tiến Đông - Bí thư chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân dự huyện Sông Lô cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Chi cục Thi hành án.

 

 

Trong năm qua, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Lô tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khơi dậy khát vọng cống hiến của toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị.Ngay từ đầu năm đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm của đơn vị và Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong công tác năm 2020;  trên cơ sở Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020 của Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho các chấp hành viên với phương châm “sâu sát, rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành”, chỉ đạo thực hiện các giải pháp đồng bộ đã đề ra, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2020.

Do có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng nên đội ngũ Chấp hành viên, công chức chủ động trong kế hoạch, kịp thời trong việc tổ chức thi hành án, giảm bớt áp lực công việc tạo sự linh hoạt cho mỗi cá nhân trong việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Do đó, trong năm 2020 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Lô đã hoàn thành và vượt cả 02 chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.Cụ thể về vụ việc đạt tỷ lệ 89,92%/81% (vượt chỉ tiêu được giao 8,92%); về tiền đạt tỷ lệ 42,70%/39% (vượt chỉ tiêu được giao 3,70%). Các chỉ tiêu nhiệm vụ khác đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; Chi cục không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, nội bộ cơ quan đoàn kết thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, trong năm qua công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn huyện luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; sự phối kết hợp có hiệu quả của các cơ quan hữu quan và chính quyền cơ sở.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phùng Huy Thuận- Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả của Chi cục Thi hành án dân sự đã đạt được; đồng thời đồng chí cũng yêu cầu Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện triển khai tới toàn thể công chức đơn vị thực hiện một số nhiêm vụ trọng tâm trong năm 2021 như sau: Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể trong thực hiện nhiệm vụ; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo của đương sự, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng thời hạn và quy định của pháp luật; xử lý nghiêm những vi phạm trong quá trình tổ chức thi hành án, đặc biệt là các vụ việc có dấu hiệu nhũng nhiễu, làm khó người dân, doanh nghiệp; thực hiện nghiêm các quy định về công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản, bảo đảm việc định giá, đấu giá đúng quy định của pháp luật, thu hồi tối đa giá trị tài sản kê biên, bảo về quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, nhà nước, thi hành án có hiệu quả án tín dụng ngân hàng; tập trung đề cao công tác tự kiểm tra của các Chấp hành viên, xây dựng kế hoạch kiểm tra và từng cá nhân, cơ quan phải chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo đơn vị, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự về kết quả tự kiểm tra. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, công tác chỉ đạo điều hành, nêu gương của công chức, người lao động, đặc biệt là của đội ngũ công chức lãnh đạo; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trông công tác chuyên môn đặc biệt là đội ngũ Lãnh đạo Chi cục; tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Sông Lô trong công tác thi hành án dân sự; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tại địa phương, nhất là Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Công an huyện và các cơ quan hữu quan trên địa bàn để thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giaotrong năm 2021.

Dương Quốc Biên

Phó chi cục trưởng Chi cục THADS huyện

Ngày đăng: 07/01/2021