An ninh quốc phòng

Viện kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, là hạt nhân lãnh đạo đơn vị

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của Đảng và dân tộc đã để lại nhiều bài học, tư tưởng quý báu, trong đó không thể không kể đến tư tưởng của Người về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Chi bộ là nhân tố chính trị lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác của đơn vị; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, là hạt nhân lãnh đạo của đơn vị.

Xác định rõ vai trò to lớn của tổ chức đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô đã quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ của Huyện ủy Sông Lô, của Ngành, Chi bộ đã xây dựng chương trình công tác phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế đơn vị; trong đó, tập trung cho công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07-6-2012 của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của người đứng đầu, của đồng chí Bí thư Chi bộ.

Công tác xây dựng Đảng được coi trọng, ngay từ đầu năm Chi bộ đã kịp thời phân công đảng viên và quần chúng học tập các nghị quyết của Đảng, triển khai thực hiện nghiêm túc việc xây dựng Chương trình công tác phù hợp với tình hình nhiệm vụ của Chi bộ.

Chi bộ đã chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác nắm tình hình; tập trung thực hành quyền công tố, kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, đảm bảo không để xảy ra việc khởi tố oan, sai, không để lọt tội phạm và người phạm tội. Chủ động họp bàn với cơ quan điều tra tiến hành rà soát phân loại các tin báo tố giác tội phạm để khởi tố; phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện đưa các đối tượng vi phạm chưa đến mức xử lý hình sự ra kiểm điểm trước cộng đồng dân cư, có mời các cơ quan thông tin đại chúng tham gia để đưa tin. Trong năm 2020 đã xử lý, giải quyết 124 tin, tỉ lệ tin báo giải quyết đúng hạn 100%.

Bên cạnh đó, việc thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự cũng được chi bộ Viện kiểm sát quan tâm chỉ đạo. Chủ động phối hợp với cơ quan điều tra để thực hiện tốt việc thu thập chứng cứ phân hóa hành vi phạm tội để làm cơ sở cho việc xem xét phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn đảm bảo cho việc khởi tố có căn cứ và đúng quy định của pháp luật. Ngay khi khởi tố vụ án, Lãnh đạo Viện kiểm sát đã phân công Kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ tiến độ điều tra, kịp thời đề ra yêu cầu điều tra đối với từng bị can và định hướng để Điều tra viên tiến hành điều tra đúng với tình tiết khách quan của vụ án, đảm bảo cho quá trình điều tra thực hiện đúng quy định của pháp luật. Qua đó, không có trường hợp nào khởi tố điều tra sau đó phải đình chỉ do đối tượng không thực hiện hành vi phạm tội. 100% các vụ án Viện kiểm sát thụ lý giải quyết được lãnh đạo Viện quan tâm chỉ đạo sâu sát, bảo đảm truy tố đúng thời hạn, đúng người, đúng tội; không có trường hợp nào oan, sai. Trong năm 2020, đã thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra: 77 vụ/145 bị can (cũ: 9 vụ/15 bị can; mới: 62 vụ/121 bị can; phục hồi điều tra 03 vụ/02 bị can; nơi khác chuyển đến: 02 vụ/05 bị can. Kiểm sát chặt chẽ hoạt động điều tra của CQĐT, tham gia 100% các vụ khám nghiệm hiện trường, tử thi; đảm bảo tỷ lệ số người bắt, tạm giữ chuyển khởi tố về hình sự đạt 100%; nắm chắc nội dung vụ án đề ra 62 yêu cầu điều tra đạt tỷ lệ 100%, các yêu cầu điều tra có chất lượng; định kỳ báo cáo tiến độ giải quyết vụ án với Viện trưởng; Kiểm sát viên tham gia lấy lời khai và trực tiếp lấy lời khai trước khi đề xuất khởi tố bị can, tạm giam đối với 121 bị can đạt tỷ lệ 100%; đôn đốc cơ quan điều tra giải quyết các vụ án đúng hạn đạt 100%.

Trong việc thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố. Viện kiểm sát đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết: 53 vụ/121 bị can (cũ: 0; mới: 53 vụ/121 bị can, SKC tăng 07 vụ (53/46)). Kiểm sát viên được phân công thực hiện việc phúc cung đối với 121 bị can đạt tỷ lệ 100% trước khi ban hành Cáo trạng, ra quyết định truy tố đúng thời hạn, đúng người, đúng tội danh 100%.

Việc thực hiện quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự, trong năm Viện kiểm sát đã thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm: 57 vụ/126 bị cáo (cũ 04 vụ/05 bị cáo; mới: 53 vụ/121 bị cáo, SKC tăng 08 vụ (57/49). Bảo đảm bảo cho việc tranh luận dân chủ, công khai tại phiên toà đúng theo tinh thần Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ chính trị. Lãnh đạo Viện kiểm sát luôn yêu cầu các Kiểm sát viên tích cực nghiên cứu kỹ các quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản có liên quan, đồng thời thực hiện tốt các Quy chế nghiệp vụ của ngành; từ đó nâng cao kỹ năng nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành. Kiểm sát viên nghiên cứu kỹ nội dung vụ án, dự kiến các tình tiết phát sinh tại phiên tòa, xây dựng đề cương xét hỏi, bản luận tội chất lượng, thuyết phục đúng mẫu, đúng quy định, Kiểm sát chặt chẽ 100% biên bản phiên tòa, 100% bản án của Tòa án chủ động, tích cực phát hiện vi phạm đề nghị lãnh đạo Viện ban hành kiến nghị, kháng nghị. Khi đề xuất việc áp dụng các quy định của pháp luật trong việc xử lý các vụ án, việc áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, áp dụng chính sách pháp luật đều được các Kiểm sát viên cân nhắc kỹ lưỡng, phù hợp với tính chất, mức độ thực hiện hành vi phạm tội của từng bị cáo. Từ đó, mức án do Viện kiểm sát đề nghị áp dụng đối với các bị cáo đều đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và được Hội đồng xét xử chấp nhận. Không có trường hợp nào Viện kiểm sát truy tố mà Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội.

Thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử án đối với những vụ án phức tạp, có tính dư luận xã hội, Viện kiểm sát luôn chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục để người dân hiểu rõ chính sách, pháp luật của Nhà nước, đường lối chủ trương của Đảng. Thời gian qua Viện kiểm sát đã chủ động đề nghị lãnh đạo liên ngành (Công an, kiểm sát, Tòa án) xin ý kiến của Thường trực Huyện ủy để đưa ra xét xử lưu động tại các điểm nóng về an ninh chính trị, được quần chúng Nhân dân rất đồng tình với quyết định của các cơ quan pháp luật, nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị và góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc; thực hiện tốt việc tiếp công dân định kỳ do Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tổ chức. Tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc có đơn khiếu kiện kéo dài, phức tạp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, để xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, là hạt nhân lãnh đạo của đơn vị, Chi bộ Viện kiểm sát cần thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tăng cường công tác tư tưởng và lý luận, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Mỗi đảng viên luôn nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những hành vi và việc làm của bản thân; tự giác trong công việc, không tỵ nạnh.

Hai là, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tự giác tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Luôn xác định rõ bản thân là một nhân tố góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Vì vậy, luôn làm tốt vai trò của người đảng viên trong công tác xây dựng Đảng để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Ba là, ra sức phấn đấu xây dựng mối đoàn kết nội bộ tốt, mỗi đảng viên trong Chi bộ là một thực thể không thể tách rời, trong góp ý đấu tranh xây dựng nội bộ luôn thẳng thắn chân tình, cởi mở nhằm giúp nhau cùng tiến bộ.

Bốn là, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình các đồng chí trong cấp ủy và mỗi đảng viên trong Chi bộ luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm theo mục tiêu của Ngành là xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Vì mục tiêu đó, mỗi đảng viên luôn không ngừng học tập nâng cao năng lực nghiệp vụ, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu của tiến trình cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế hiện nay.

Năm là, trong lãnh đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ luôn đề ra giải pháp là gương mẫu tiên phong trong mọi việc làm, mọi hành động, không tự mãn với thành tích đạt được, không kêu ca phàn nàn trước khó khăn, thử thách gian nan.

Sáu là, đấu tranh chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các "bệnh": tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm.

Bảy là, tôn trọng nguyên tác tập thể lãnh đạo, cá nhận phụ trách. Trong sinh hoạt đảng tôn trọng nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Phát huy sức mạnh tập thể tạo nên khối đoàn kết thống nhất giữa Chi bộ và đơn vị.

Tám là, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng Chi bộ, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Chín là, gắn việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành với công tác đảm bảo an ninh chính trị, phát hiện đấu tranh ngăn chặn âm mưu chống phá của các tổ chức phản động; phòng chống biểu tình, bạo loạn.

Trịnh Hoàng Miên

Viện kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô

Ngày đăng: 07/01/2021