Tin kinh tế

Xã Lãng Công quan tâm phát triển nông nghiệp

Những năm qua, xã Lãng Công (huyện Sông Lô) tập trung phát huy lợi thế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao trình độ thâm canh, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung hàng hóa. Qua đó, nâng cao tỷ trọng sản xuất nông nghiệp, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

 

Mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ của gia đình anh Lê Tuấn Anh, xã Lãng Công

 

Với lợi thế có diện tích tự nhiên lớn, nhiều tiềm năng về phát triển nông, lâm nghiệp, phát triển cây ăn quả, chăn nuôi đại gia súc; người dân có truyền thống đoàn kết, chịu khó, năng động trong phát triển kinh tế, xã Lãng Công đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong năm qua, ttình hình sản xuất nông nghiệp ở xã  Lãng Công phát triển ổn định. Việc triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch nông nghiệp đã làm cơ sở để phát triển các loại hình sản xuất phù hợp với điều kiện sinh thái từng vùng, theo hướng sản xuất hàng hóa, nhằm nâng cao giá trị, tăng thu nhập cho nông dân. Đồng thời, địa phương cũng đã hướng dẫn bà con nông dân đưa nhiều loại giống cây, con có tiềm năng cho năng suất cao, phù hợp với điều kiện canh tác và thổ nhưỡng vào sản xuất.

Năm 2020, tổng diện tích gieo trồng cả năm trên địa bàn 459,33 ha, đạt 90,04 % kế hoạch. Cây lúa, diện tích hơn 358 ha; Diện tích cây ngô hơn 30 ha; Diện tích khoai lang 11 ha. Các loại cây trồng khác như: đỗ, rau, quả thực phẩm vụ đông trên 46 ha; Diện tích Lạc hơn 13 ha; Diện tích sắn trên 25 ha …

Xác định phát triển nông nghiệp bền vững, với mục đích tận dụng tối đa đất sản xuất, chính quyền địa phương tuyên truyền, hỗ trợ người dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng mang lại lợi ích;  Xã cũng khuyến khích các hộ có điều kiện tìm hiểu, đầu tư trồng các loại cây công nghiệp phù hợp với điều kiện gia đình và có đầu ra ổn định. Từ nguồn vốn Nhà nước xã đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi, đảm bảo cho người dân thuận lợi trpng phát triển nông nghiệp. Địa phương phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức hàng loạt các lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc lúa, cũng như việc thực hiện các mô hình về quản lý và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, quản lý sâu bệnh đã giúp cho bà con nâng cao được kỹ năng, kinh nghiệm trong sản xuất, sâu bệnh giảm, chi phí cũng giảm theo.

Năng suất lúa bình quân cả năm trên 52 tạ/ha, sản lượng đạt hơn 1.873 tấn (so với cùng kỳ năm trước tăng 99,7 tấn); giá trị ước đạt trên 18,7 tỷ đồng. Năng suất ngô bình quân 39 tạ/ha, với tổng sản lượng thu hoạch  hơn 129 tấn (tăng so với cùng kỳ năm trước 18,1 tấn), giá trị ước đạt hơn 1,1 tỷ đồng. Năng suất khoai bình quân 139 tạ/ha (500kg/sào), sản lượng trên 157 tấn, giá trị ước đạt trên 1,8 tỷ đồng. Các loại cây trồng khác như: Đỗ, rau, quả, thực phẩm vụ đông ước thu trên 2 tỷ đồng. Ước giá trị thu từ cây lâu năm trên 8 tỷ đồng. Tổng giá trị thu từ trồng trọt ước đạt hơn 33 tỷ đồng.

Chăn nuôi trên địa bàn xã phát triển mạnh, tổng đàn trâu, bò hiện có hơn 1.000 con; đàn lợn hơn 4.500 con (không tính lợn sữa); đàn gia cầm, thủy cầm hiện có hơn 63.000 con; chim câu hơn 24.000 con; dê gần 400 con; ong lấy mật gần 500 đàn; chó gần 2000 con. Tình hình dịch bệnh những tháng đầu năm trên đàn vật nuôi có những diễn biến phức tạp, khó lường. Đảng ủy xã Lãng Công đã chỉ đạo thực hiện đảm bảo công tác tiêm phòng, phun thuốc khử trùng tiêu độc và chăm sóc, bảo vệ đàn vật nuôi. Đảng ủy chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phòng bệnh và chăm sóc, bảo vệ cho đàn vật nuôi nên tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt. Công tác tiêm phòng trên đàn vật nuôi được đẩy mạnh, trong năm tiêm phòng đạt 80% tổng đàn và phun thuốc khử trùng tiêu độc 100% các hộ chăn nuôi theo quy định. Tính thu từ chăn nuôi gia súc gia cầm trên địa bàn ước đạt hơn 100 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm trước tăng hơn 15 tỷ đồng), sản lượng thu hoạch cá trong năm 2020 29,5 tấn trị giá hơn 1.3 tỷ đồng.

Vài năm trở lại đây, với hướng đi đúng, sự đầu tư hỗ trợ kịp thời trong sản xuất nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là sản xuất nông nghiệp dần phát triển theo hướng hàng hóa với năng suất, sản lượng, chất lượng ngày càng tăng, từng bước nâng cao đời sống, thu nhập cho nông dân. Tổng giá trị thu từ sản xuất nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn xã Lãng Công hơn 136.8 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm trước tăng 16.2 tỷ đồng); trong đó chăn nuôi chiếm tỷ trọng 75,85%.

Phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển ngành nông nghiệp bền vững, kết hợp với xây dựng NTM giúp kinh tế - xã hội của Lãng Công ngày càng thêm khởi sắc. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước nâng cao nhờ sản xuất nông nghiệp.  Thu nhập bình quân đầu người gần 40 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,79% (so với năm 2019 giảm 0,9%); hộ cận nghèo giảm còn 1% (so với năm 2019 giảm 1,78%).

Để nhân dân có thu nhập và ổn định cuộc sống, thời gian tới xã Lãng Công sẽ tập trung tuyên truyền sâu rộng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đẩy mạnh tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp toàn diện. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, ứng dụng và tiếp cận nhiều phương pháp canh tác. Song song với đó, chú trọng chuyển sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang thâm canh, sản xuất hàng hóa quy mô tập trung gắn với an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, nâng cao giá trị sản phẩm./.

Lệ Quyên

Ngày đăng: 30/12/2020