Tin kinh tế

Sông Lô quan tâm phát triển sản xuất nông nghiệp


Những năm qua, huyện Sông Lô đã quan tâm chỉ đạo phát triển nông nghiệp nhằm đẩy mạnh sản xuất theo hướng hàng hóa gắn với tiêu thụ sản phẩm ổn định, bền vững, hình thành vùng sản xuất tập trung, nâng cao thu nhập, giá trị nông sản trên một đơn vị diện tích.

 

 

Đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp

 

 

Mặc dù kinh tế nông, lâm nghiệp của huyện gặp nhiều khó khăn, thách thức khi sản xuất của người dân còn manh mún nhỏ lẻ, thiên tai, dịch bệnh liên tục xảy ra đã tác động trực tiếp, làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của người dân. Xác định rõ những khó khăn đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy các cấp, sự vào cuộc quyết liệt của các ngành, địa phương, kinh tế nông nghiệp huyện Sông Lô đã có nhiều khởi sắc.

Để nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp, huyện Sông Lô đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cấp ngảnh địa phương thường xuyên tổ chức các  lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân. Trong năm 2020, phòng Nông nghiệp &PTNT huyện đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn tổ chức được 35 lớp kỹ thuật về trồng trọt, thâm canh lúa, ngô và phòng trừ sâu bệnh hại lúa, tiêm phòng gia súc, gia cầm; quản lý nhà nước về chăn nuôi, phân bón, chương trình OCOP, xây dựng NTM; xây dựng các mô hình áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp như: Mô hình trồng bưởi, mô hình trình diễn giống lúa LTh 31, mô hình chăn nuôi gà thịt (gà ri lai) qui mô 5.000 con tại xã Đồng Quế và Lãng Công; mô hình na dai quy mô 10ha tại xã Đồng Quế, Cao Phong và Quang Yên, hiện nay các mô hình trên đang được thực hiện theo đúng kế hoạch và phát triển tốt.

Trong năm 2020, huyện đã xây dựng mô hình rau ăn lá theo hướng hữu cơ với quy mô 4,02ha (trong đó Đôn Nhân 2,2ha, Nhạo Sơn 1,31ha, Đồng Thịnh 0,51ha); triển khai và nghiệm thu chương trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2016 - 2020, đến nay đã nghiệm thu được trên 430 hầm khí Bioga, 01 bể sục khí và 49 đệm lót sinh học; triển khai mô hình máy làm đất, đến nay đã triển khai được 61 máy, trong đó: 01 máy nghiền trộn thức ăn, 27 máy làm đất, 33 máy lên luống và 01 máy gặt đập liên hợp.

Trong ngành trồng trọt, tổng diện tích gieo trồng đến nay ước đạt trên 9.600ha, giảm 208ha = 99,8%KH. Trong đó cây lúa có tổng diện tích gieo cấy đạt gần 5.200ha, năng suất ước đạt 56,67 tạ/ha, sản lượng ước đạt trên 29.400 tấn; cây ngô diện tích gieo trồng trên 1.800ha, năng suất ước đạt 53,5 tạ/ha, sản lượng ước đạt trên 9.700 tấn. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt trên 39.200 tấn. Cây có hạt chứa dầu tổng diện ích gieo trồng 711ha, trong đó cây lạc 650ha, năng suất ước đạt 23,6 tạ/ha, cây đậu tương 49,4ha, năng suất ước đạt 21,4 tạ/ha...

Trong công tác chăn nuôi, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn và phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm, trong đó tập trung vào công tác: Quản lý, giám sát dịch bệnh, tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, do vậy đã hạn chế được thiệt hại do dịch bệnh gây ra, lĩnh vực chăn nuôi cơ bản giữ được sự ổn định, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt trên 15.700 tấn, tăng 4,7%KH, tăng 2,8%CK. Bên cạnh đó các địa phương trong huyện đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng và khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi, góp phần quan trọng vào công tác phòng chống dịch bệnh.

Trong nuôi trồng thủy sản, huyện Sông Lô được sự quan tâm của Chi cục thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc triển khai mô hình nuôi cá Rô phi đơn tính dòng Đường Nghiệp tại các xã Đồng Quế, Phương Khoan, Quang Yên, Đồng Thịnh với quy mô 5,8ha. Để duy trì, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn, huyện đã tiến hành thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tại Sông Lô với trọng lượng 355kg cá các loại. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 910ha, tổng sản lượng thủy sản ước đạt trên 1.878,8 tấn, tăng 3,32%CK.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác sản xuất nông nghiệp của huyện còn gặp một số khó khăn như: Thị trường tiêu thu sản phẩm nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, giá cả không ổn định, việc tiêu thụ sản phẩm chủ yếu phụ thuộc vào tư thương, chưa có chuỗi sản phẩm tiêu thụ; doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hạn chế, nông dân tự sản xuất, tự tiêu thụ vẫn là chính. Sản xuất chăn nuôi trên địa bàn huyện còn nhỏ lẻ, phân tán, quy mô hộ gia đình là chính, số lượng hộ chăn nuôi nhiều dẫn đến khó khăn trong việc rà soát, thống kê số lượng đàn vật nuôi và tổ chức tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; các hộ giết mổ, kinh doanh nhỏ lẻ, hộ chăn nuôi lợn tự giết mổ xen lẫn trong khu dân cư, do đó khó khăn trong việc kiểm soát và ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Công tác quản lý, giám sát dịch bệnh ở một số địa phương chưa đươc thực hiện đồng bộ, chặt chẽ.

 Trong năm 2021, huyện Sông Lô sẽ tiếp tục chỉ đạo ngành nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo sản xuất nông nghiêp, đảm bảo tổng diện tích gieo trồng đạt 9.700ha (diện tích lúa trên 5.200ha), tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng gắn với mùa vụ hợp lý, xây dựng vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu, trình độ canh tác của từng vùng, đi đôi với tăng cường áp dụng, chuyển giao tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp nhằm đem lại hiệu quả cao trên một đơn vị diện tích; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, giảm tỷ trọng ngành trồng trọt; khuyến khích các mô hình chăn nuôi theo hướng trang trại, sử dụng các giống vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng và xu hướng của thị trường. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

Bích Ngọc

Ngày đăng: 17/12/2020